Vi har nu fått de samlade publik- och föreställningssiffrorna för alla länsteatrar i Sverige 2023. Den totala publiksiffran för 2023 landar på 590 119 besökare. Det gör oss återigen till Sveriges största scen. Vi finns över hela landet, från norr till söder och sprider högkvalitativ scenkonst till alla åldrar. Vi spelar i våra teaterhus, men också på turné i mindre kommuner, i skolor, i bygdegårdar, allt i syfte att tillgängliggöra kulturen för fler. Sammantaget har våra länsteatrar under 2023 nått så mycket som 209 929 barn och unga med sin scenkonst. Det är vi mycket stolta över!

Sveriges största scen 2023 – nästan 600 000 personer i publiken!

Totalt antal publik under 2023:
590 119

Varav publik på egen- eller samproducerade föreställningar:
438 060

Totalt antal publik under 2023 – barn och unga:
209 929

Varav publik på egen- eller samproducerade föreställningar:
135 892

Totalt antal föreställningar/arrangemang:
8754

Varav egen- eller samproducerade föreställningar:
4821

Totalt antal föreställningar/arrangemang för barn och unga:
5262

Varav egen- eller samproducerade föreställningar:
2682

Antal föreställningar/evenemang utanför den ort/plats där teatern är lokaliserad (på turné eller liknande):
2679

Länsteatrarna i Sveriges medlemmar:
Byteatern Kalmar Länsteater, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Estrad Norr, Folkteatern i Gävleborg, Folkteatern i Göteborg, Giron Sámi Téahter, Länsteatern på Gotland, Norrdans, Norrbottensteatern, Oktoberteatern, Regionteater Blekinge Kronoberg, Regionteater Väst, Smålands Musik och Teater, Scenkonst Västernorrland, Teater Västernorrland, Scenkonst Öst, Ung Scen Öst, Östgötateatern, Teater Halland, Västanå Teater, Västerbottensteatern, Västmanlands Teater, Örebro Teater

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.