I uppdraget för Länsteatrarna står att vi ska bygga nordiska, europeiska och internationella nätverk. Det kan tyckas vara en stor uppgift för en liten ideell förening. Det är framförallt allt våra medlemsteatrar som genom konkreta samverkansprojekt skapar dessa nätverk. 

Emma Broström, dramaturg och Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg på väg till Scen utan gränsers möte i Finland, foto Linde Sjöstedt

Emma Broström, dramaturg och Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg på väg till Scen utan gränsers möte i Finland, foto Linde Sjöstedt

Det vi från Länsteatrarna i Sverige kan bidra med är att skapa möten mellan våra medlemmar och angelägna aktörer. Det gör vi genom vår medverkan i Scen utan gränser, en bilateral plattform och nätverk mellan Sverige och Finland. Tillsammans med Riksteatern och Hanaholmen har vi arrangerat teaterchefsträffar. 2012 bjöd vi in till ett tvådagars seminarium i Stockholm och i somras blev våra svenska teaterchefer och Riksteaterns uppdragsledare inbjudna till Tammerfors Teaterfestival. Där bjöd man på ett mycket välarrangerat specialprogram, föreställningar, seminarier med dramatiker, regissörer, skådespelare, med flera. Vi var inbjudna till ett seminarium om teknikens roll inom scenkonsten, i nya former av produktioner och inom forskning. Mycket intressant. Vi fick också uppleva den nya tekniken i de föreställningar som vi såg bl. a. Patriarkka,(Patriarken), Finlands nationalteater.

Länsteatrarna i Sverige är också medlemmar i Access Europa – kultursektorns plattform för ett ökat engagemang i Europa. Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Nästa plattformsmöte är den 21 november, dagen innan den stora konferensen om Det Europeiska projektets framtid del III, korsbefruktningar och kopplingar mellan kultur, forskning och utbildning.

Våra medlemsmöten är också ett tillfälle för att skapa möten mellan våra medlemmar och spännande personer med olika erfarenhet. Temat för höstmötet är som sagt Internationell Samverkan. Till oss kommer Emily Wacker, koordinator för hela EU-projektet Cities on Stage, hon ska berätta om detta gigantiska projekt med 5 europeiska teatrar inblandade. Folkteatern Göteborg, Théâtre National (Bryssel, Belgien) Teatro Stabile di Napoli (Neapel, Italien) Teatro de La Abadìa (Madrid, Spanien) Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumänien) Odéon – Théâtre de l’Europe (Paris, Frankrike).
Rani Kasapi besöker oss också, hon är en erfaren verksamhetsutvecklare inom kultursektorn. Genom att utveckla och implementera internationella och interkulturella strategier möter hon globala utmaningar och framförallt en snabbt förändrad demografi/publik. Hon arbetar med konst och kultur som tydliga parametrar för social utveckling och sammanhållning. På Länsteatrarnas höstmöte håller hon en interaktiv föreläsning.
Helene Larsson nyss hemkommen från Belgrad där hon har arbetat som kulturråd, nu anställd på Svenska Institutet kommer att ge oss ytterligare en europeisk utblick. Hon kommer att berätta om sitt arbete som kulturråd mellan 2009 och 2013 i Belgrad och om relationerna mellan Sverige och Serbien. Placeringen av ett kulturråd i Belgrad sammanföll med en satsning på Västra Balkan ”Creative Force”, syftet var att stärka demokratin, rättvis och hållbar utveckling samt skapa ett närmande till Europeiska unionen.

Vi har en fantastisk och bred kompetens internt därför avslutar vi med ett öppet samtal, där panelen består av våra egna medlemmar Sinikka Bohlin, Michael Cocke, Camilla Ekelöf samt våra inbjudna gäster. Allt för att lyfta dialogen om våra nordiska, europiska eller internationella samarbeten. Nyfikenheten och lusten till nya möten, men också hinder och svårigheter för att nå ut!

Läs mer om Scen utan gränser
Läs mer om Access Europa

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.