2015 års Scenkonstbiennal äger rum i Malmö 26-31 maj och arrangeras av Teaterunionen – Swedish ITI i samarbete med Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Länsteatrarna finns givetvis på plats!

ung scen/öst förställning Rose, Rose, Rose är bland de utvalda föreställningarna och visas 26, 27, 28 maj. Rose spelas av tre manliga skådespelare i en föreställning som omförhandlar rätten till det sköra, känsliga, gulliga och rosafärgade. Hur förväntas flickor och pojkar vara? Vilka ideal och regler finns? Och vad händer när vi bryter mot reglerna?Rose, Rose, Rose är regisserad av ung scen/östs konstnärlige ledare Malin Axelsson och riktar sig mot ungdomar från 13 år och uppåt. Föreställningen är ett samarbete med franska konstnärer och spelas på svenska, engelska och franska, men kan förstås av alla. Texten har utvecklats genom workshops och publika readings i Frankrike och Sverige 2008-2013 och är ett samarbete med det europeiska nätverket Labo/07 och SACD.

I anslutning till föreställningen  Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10 anordnar Länsteatrarna ett kritikerbattle .

Rose Rose Rose, ung scen öst, foto Markus Gårder

Vem tar ansvar för de kritiska samtalen om scenkonst? heter ett seminarium som Länsteatrarna i Sverige arrangerar tillsammans med Svenska teaterkritikers förening.
Scenkonsten i hela landet drabbas hårt när mediernas villkor i samhället förändras och det saknas en aktiv mediepolitik som skapar goda förutsättningar för medierna att leva upp till sin demokratiska roll som informationsbärare, kvalitetsgranskare och debattarena. Det slår extra hårt mot scenkonstpubliken utanför våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. När de privata mediebolagen abdikerar från att bevaka och kritiskt granska teaterkonsten – vem ska ansvara då? Vad är statens roll och vad är branschens ansvar? Om teaterkritikens oberoende analyser, granskning och samtal om konsten försvinner helt så försvinner också kvalitetsgranskningen av scenkonsten samt teaterkritikens bidrag till bildningen och det fördjupande offentliga samtalet om den konst som vi gemensamt betalar för.

Seminariet Jag vill leva jag vill dö i Sverige arrangeras av Länsteatrarna i Sverige och Riksteatern. Med inspiration från två kortföreställningar, ett case och en workshop diskuteras och nagelfars scenkonstens roll i Sverige idag. Hur påverkar nationalismen oss? Vad betyder den? Hur kan våra institutioner vara en motkraft mot den tilltagande rasismen i skolan och samhället?

Scenkonst Sörmland, Grannlandet av Anders Duus med Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen, foto Denise Ferreira

Scenkonst Sörmland, Grannlandet av Anders Duus med Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen, foto Denise Ferreira

Scenkonst Sörmland deltar med kortpjäsen Grannlandet av Anders Duus, med skådespelare Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen. Regionteater Väst medverkar med dansföreställningen På gränsen, som framförs av dansarna Julie Drønen Ekornes, Rasmus Skaremark-Solberg  och Maria Ulriksson.

Scenkonst Sörmland medverkar med ett seminarium den 28 maj om Sörmlandsmodellen, som funnits i 30 år Sörmland och som skall garantera alla barn i Sörmland mellan 5 – 15 år en kulturupplevelse per termin. Man delar med sig av erfarenheter av modellen och ställer sig frågan: Scenkonst Sörmland har ett uppdrag till skolan men har skolan ett uppdrag till kulturen?

Se hela programmet till Scenkonstbiennalen här

Bilden ovan: Regionteater Väst, På gränsen, foto Unn Tiba

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.