2015 års Scenkonstbiennal äger rum i Malmö 26-31 maj och arrangeras av Teaterunionen – Swedish ITI i samarbete med Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Länsteatrarna finns givetvis på plats!

ung scen/öst förställning Rose, Rose, Rose är bland de utvalda föreställningarna och visas 26, 27, 28 maj. Rose spelas av tre manliga skådespelare i en föreställning som omförhandlar rätten till det sköra, känsliga, gulliga och rosafärgade. Hur förväntas flickor och pojkar vara? Vilka ideal och regler finns? Och vad händer när vi bryter mot reglerna?Rose, Rose, Rose är regisserad av ung scen/östs konstnärlige ledare Malin Axelsson och riktar sig mot ungdomar från 13 år och uppåt. Föreställningen är ett samarbete med franska konstnärer och spelas på svenska, engelska och franska, men kan förstås av alla. Texten har utvecklats genom workshops och publika readings i Frankrike och Sverige 2008-2013 och är ett samarbete med det europeiska nätverket Labo/07 och SACD.

I anslutning till föreställningen  Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10 anordnar Länsteatrarna ett kritikerbattle .

Rose Rose Rose, ung scen öst, foto Markus Gårder

Vem tar ansvar för de kritiska samtalen om scenkonst? heter ett seminarium som Länsteatrarna i Sverige arrangerar tillsammans med Svenska teaterkritikers förening.
Scenkonsten i hela landet drabbas hårt när mediernas villkor i samhället förändras och det saknas en aktiv mediepolitik som skapar goda förutsättningar för medierna att leva upp till sin demokratiska roll som informationsbärare, kvalitetsgranskare och debattarena. Det slår extra hårt mot scenkonstpubliken utanför våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. När de privata mediebolagen abdikerar från att bevaka och kritiskt granska teaterkonsten – vem ska ansvara då? Vad är statens roll och vad är branschens ansvar? Om teaterkritikens oberoende analyser, granskning och samtal om konsten försvinner helt så försvinner också kvalitetsgranskningen av scenkonsten samt teaterkritikens bidrag till bildningen och det fördjupande offentliga samtalet om den konst som vi gemensamt betalar för.

Seminariet Jag vill leva jag vill dö i Sverige arrangeras av Länsteatrarna i Sverige och Riksteatern. Med inspiration från två kortföreställningar, ett case och en workshop diskuteras och nagelfars scenkonstens roll i Sverige idag. Hur påverkar nationalismen oss? Vad betyder den? Hur kan våra institutioner vara en motkraft mot den tilltagande rasismen i skolan och samhället?

Scenkonst Sörmland, Grannlandet av Anders Duus med Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen, foto Denise Ferreira

Scenkonst Sörmland, Grannlandet av Anders Duus med Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen, foto Denise Ferreira

Scenkonst Sörmland deltar med kortpjäsen Grannlandet av Anders Duus, med skådespelare Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen. Regionteater Väst medverkar med dansföreställningen På gränsen, som framförs av dansarna Julie Drønen Ekornes, Rasmus Skaremark-Solberg  och Maria Ulriksson.

Scenkonst Sörmland medverkar med ett seminarium den 28 maj om Sörmlandsmodellen, som funnits i 30 år Sörmland och som skall garantera alla barn i Sörmland mellan 5 – 15 år en kulturupplevelse per termin. Man delar med sig av erfarenheter av modellen och ställer sig frågan: Scenkonst Sörmland har ett uppdrag till skolan men har skolan ett uppdrag till kulturen?

Se hela programmet till Scenkonstbiennalen här

Bilden ovan: Regionteater Väst, På gränsen, foto Unn Tiba

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.