2019 års Scenkonstbiennal äger rum i Sundsvall och Härnösand den 14-19 maj och värd är Scenkonst Västernorrland. Länsteatrarna i Sverige finns självklart på plats!

 Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och arrangeras av medlemsorganisationen Scensverige på olika platser i Sverige vartannat år. Som värd står någon av Scensveriges medlemsteatrar eller scenkonstbolag. Denna gång har turen kommit till Scenkonst Västernorrland, ett paraply som rymmer Länsteatrarnas medlemmar Teater Västernorrland och Norrdans. Värdorganisationen har valt att visa de två föreställningarna I huvudet på Alfhild Agrell och Black Forest. Örebro länsteaters föreställning Glasöpplen har valts ut av biennaljuryn. Flera länsteatrar medverkar med seminarier och panelsamtal.

Örebro länsteater framför Glasäpplen på Biennalen, foto Stefanie Andersson

Folkteatern Gävleborg arrangerar seminariet ”Scenkonstinstitutionen som facilitator – plattform för initiativ från det omgivande samhället”. Våren 2018 turnerade Folkteatern Gävleborg till nio kommuner med kulturfestivalen Drömmar och Demokrati, en festival av samtal, konst- och teaterhändelser som anpassade sig efter sin plats. Med utgångspunkt i detta projekt diskuteras hur en institution kan skapa samverkan utifrån medborgarnas engagemang, stimulera och stödja det lokala kultur- och samhällslivet och skapa nya sammanhang för samtal om konst och konstens roll i samhället. Hur kan institutionen arbeta som facilitator? Är det en väg för framtiden? Finns det risk att tappa konstnärligt fotfäste i denna nya och möjliga framtida roll? 15 maj 13:00-13:45 Quality Hotel, Sundsvall

Västerbottensteaterns ungdomsavdelning UngHästen ordnar ett seminarium om UngHästens arbetsmetoder med titeln ”Att möta ungdomar kring allvarliga frågor”. UngHästen har sedan 20 år arbetat med teater som pedagogiskt verktyg i svåra, känsliga och aktuella ämnen där samtalet är i fokus och målgruppen är unga människor. Med hjälp av sin unika arbetsmetod vill UngHästens medarbetare minska stigmatiseringen, lyfta på skamlocket, skapa förtroende för vuxenvärldens möjlighet till hjälp och förändring samt träna unga människor att hantera svårigheter. En viktig komponent är att UngHästen alltid knyter sakkunniga till projekten samt utgår från den senaste forskningen kring ämnet. Just nu arbetar UngHästen med psykisk ohälsa/mobbning för åk 5 samt psykisk ohälsa/självmord för åk7.  15 maj kl 15-15:45 Quality Hotel, Sundsvall 

-Men är det inte…?? Teater Västernorrland spelar I huvudet på Alfhild Agrell, foto Lia Jacobi

Teater Halland arrangerarNär repsalen får liv”. Vad är det mer än spelregler och medvetenhet om maktstrukturer som gör att vi arbetar bra tillsammans? Finns det andra mekanismer, utöver ett schysst arbetsklimat, som gör att repsalen får liv? I detta seminarium försöker arrangörerna få fatt i det ogreppbara att skapa konst och vad det är i processen som gör oss kreativa tillsammans. Finns avgörande komponenter för goda repetitionsarbeten eller handlar allt bara om personkemi, humor, teatersyn eller sätt att se på världen? I ett personligt och öppenhjärtigt samtal delar paneldeltagarna med sig av erfarenheter när de funkat bra och dåligt på jobbet. Tillsammans med publiken reflekterar vi kring vad det är som gör att vi ibland är med om det mest fantastiska. 16 maj kl 10-11:30 Quality Hotel, Sundsvall  

Teater Västernorrland står bakom seminariet ”Vem bestämmer över kulturen – att arbeta konstnärligt nära den unga publiken”. En stor del av scenkonsten för barn och unga har som arbetssätt att i de konstnärliga processerna arbeta nära publiken. Det kan vara i tidigt researchsyfte, som referensgrupper under repetitionsperioden eller tidigare i repertoarläggningen, eller som konstnärligt medskapande i produktionen. Här presenteras ett antal projekt där man har jobbat på olika sätt med barn och ungas delaktighet i den konstnärliga processen.  Effekterna problematiseras och analyseras. 17 maj 10-11:30 Quality Hotel, Sundsvall  

Läs mer och boka här.

 Bilden överst: Norrdans, Black Forest, foto Håkan Larsson

 

 

Välkommen till Dialogmöte 27-28 augusti i Stockholm!

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 27 augusti kl. 18.00 med en gemensam middag på Clarion Hotel Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35.
Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris 3400kr.
Sista dag för avanmälan är den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
michael.johansson@lansteatrarna.seJag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.