2019 års Scenkonstbiennal äger rum i Sundsvall och Härnösand den 14-19 maj och värd är Scenkonst Västernorrland. Länsteatrarna i Sverige finns självklart på plats!

 Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och arrangeras av medlemsorganisationen Scensverige på olika platser i Sverige vartannat år. Som värd står någon av Scensveriges medlemsteatrar eller scenkonstbolag. Denna gång har turen kommit till Scenkonst Västernorrland, ett paraply som rymmer Länsteatrarnas medlemmar Teater Västernorrland och Norrdans. Värdorganisationen har valt att visa de två föreställningarna I huvudet på Alfhild Agrell och Black Forest. Örebro länsteaters föreställning Glasöpplen har valts ut av biennaljuryn. Flera länsteatrar medverkar med seminarier och panelsamtal.

Örebro länsteater framför Glasäpplen på Biennalen, foto Stefanie Andersson

Folkteatern Gävleborg arrangerar seminariet ”Scenkonstinstitutionen som facilitator – plattform för initiativ från det omgivande samhället”. Våren 2018 turnerade Folkteatern Gävleborg till nio kommuner med kulturfestivalen Drömmar och Demokrati, en festival av samtal, konst- och teaterhändelser som anpassade sig efter sin plats. Med utgångspunkt i detta projekt diskuteras hur en institution kan skapa samverkan utifrån medborgarnas engagemang, stimulera och stödja det lokala kultur- och samhällslivet och skapa nya sammanhang för samtal om konst och konstens roll i samhället. Hur kan institutionen arbeta som facilitator? Är det en väg för framtiden? Finns det risk att tappa konstnärligt fotfäste i denna nya och möjliga framtida roll? 15 maj 13:00-13:45 Quality Hotel, Sundsvall

Västerbottensteaterns ungdomsavdelning UngHästen ordnar ett seminarium om UngHästens arbetsmetoder med titeln ”Att möta ungdomar kring allvarliga frågor”. UngHästen har sedan 20 år arbetat med teater som pedagogiskt verktyg i svåra, känsliga och aktuella ämnen där samtalet är i fokus och målgruppen är unga människor. Med hjälp av sin unika arbetsmetod vill UngHästens medarbetare minska stigmatiseringen, lyfta på skamlocket, skapa förtroende för vuxenvärldens möjlighet till hjälp och förändring samt träna unga människor att hantera svårigheter. En viktig komponent är att UngHästen alltid knyter sakkunniga till projekten samt utgår från den senaste forskningen kring ämnet. Just nu arbetar UngHästen med psykisk ohälsa/mobbning för åk 5 samt psykisk ohälsa/självmord för åk7.  15 maj kl 15-15:45 Quality Hotel, Sundsvall 

-Men är det inte…?? Teater Västernorrland spelar I huvudet på Alfhild Agrell, foto Lia Jacobi

Teater Halland arrangerarNär repsalen får liv”. Vad är det mer än spelregler och medvetenhet om maktstrukturer som gör att vi arbetar bra tillsammans? Finns det andra mekanismer, utöver ett schysst arbetsklimat, som gör att repsalen får liv? I detta seminarium försöker arrangörerna få fatt i det ogreppbara att skapa konst och vad det är i processen som gör oss kreativa tillsammans. Finns avgörande komponenter för goda repetitionsarbeten eller handlar allt bara om personkemi, humor, teatersyn eller sätt att se på världen? I ett personligt och öppenhjärtigt samtal delar paneldeltagarna med sig av erfarenheter när de funkat bra och dåligt på jobbet. Tillsammans med publiken reflekterar vi kring vad det är som gör att vi ibland är med om det mest fantastiska. 16 maj kl 10-11:30 Quality Hotel, Sundsvall  

Teater Västernorrland står bakom seminariet ”Vem bestämmer över kulturen – att arbeta konstnärligt nära den unga publiken”. En stor del av scenkonsten för barn och unga har som arbetssätt att i de konstnärliga processerna arbeta nära publiken. Det kan vara i tidigt researchsyfte, som referensgrupper under repetitionsperioden eller tidigare i repertoarläggningen, eller som konstnärligt medskapande i produktionen. Här presenteras ett antal projekt där man har jobbat på olika sätt med barn och ungas delaktighet i den konstnärliga processen.  Effekterna problematiseras och analyseras. 17 maj 10-11:30 Quality Hotel, Sundsvall  

Läs mer och boka här.

 Bilden överst: Norrdans, Black Forest, foto Håkan Larsson

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.