Länsteatrarna i Sverige stöder Giron Sámi Teáhters strävan att bli nationalscen för den svenska delen av Sápmi. Detta beslutades av en enig styrelse den 18 december 2019.

Samisk nationalscen
Länsteatrarna i Sverige ställer sig bakom sametingets och Giron Sámi Teáhters strävan efter ett uppdrag som samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi.

Samernas folkrättsliga ställning har under en längre tid stärkts och år 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. I samband med att minoritetsspråkslagen infördes 2000 fick samtliga samiska språkvarieteter ställning som minoritetsspråk. Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag (regeringsformen).

Sammanfattningsvis innebär det att svenska staten har erkänt samerna som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk har viss rätt till självbestämmande.

Sedan 2015 har Giron Sámi Teáhter arbetat tillsammans med Sametinget för att bli en samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi. Idag är Giron Sámi Teáhter ett uppdrag att bedriva professionell scenkonst med utgångspunkt ur den samiska kulturen och identitet samt ska främja de samiska språken.Kulturrådet beviljade 2018 medel till en förstudie.

Giron Sámi Teáhter
Sámi Teáhter (Samiska teatern) bildades genom ett beslut i Sametinget 1992 och tog sitt nuvarande namn, Giron Sámi Teáhter, 2009. Verksamheten har sina rötter i den fria teatergruppen Dálvadis som spelade på samiska språk med turnéer i Sverige och utomlands.

Giron Sámi Teáhter har en scen och administration i Kiruna. Verksamheten drivs som ideell förening och finansieras huvudsakligen av Sametinget, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Kiruna och Storumans kommuner. Produktionerna turnerar i landet, främst i den svenska delen av Sápmi. Uppdraget är att bedriva professionell scenkonst med den samiska kulturen och identiteten som grund samt främja de samiska språken genom att lyfta samhällsaktuella frågor.

Det medför särskilda utmaningar att nå ut med samisk teater till berörda målgrupper, på samiska och svenska. I Sverige finns fem samiska språkliga varieteter, verksamhetsområdet är stort med tanke på den geografiska utbredningen av den svenska delen av Sápmi och att det bor samer i hela Sverige.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse

Robert Uitto, Ordförande
Lena Carlbom, Vice ordförande
Yvonne Rock, Ledamot
Paul Lindvall, Ledamot
Martin Hedqvist, Ledamot
Daniel Rylander, teaterchef Byteatern Kalmar Länsteater
Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland
Kajsa Isakson, konstnärlig ledare Folkteatern Gävleborg

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.