Idag meddelade kulturminister Amanda Lind att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett nytt kris- och stimulansstöd med anledningen av pandemin. Stödet omfattar 1,3 miljarder kronor och ska bland annat delas ut av Konstnärsnämnden och Statens kulturråd. En del av dessa stödmedel kommer att gå till kultursamverkansmodellen. Detta för att pengarna ska kunna fördelas så jämnt som möjligt över hela landet, däribland till Sveriges länsteatrar. Detta är organisationen Länsteatrarna i Sverige väldigt positiv till!

Länsteatrarna i Sverige är även positivt inställd till det evenemangsstöd som presenterades, där 3 miljarder ska kunna delas ut till inställda eller begränsade evenemang under perioden juli-december 2021. Förhoppningen är att detta stöd även ska kunna sökas av de länsteatrar som är i extra behov av stödet.

– Länsteatrarna i Sverige välkomnar dagens besked från kulturminister Amanda Lind meddelade gällande de 1,3 miljarder till kulturen, samt det aviserade evenemangsstödet om 3 miljarder, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige.

– Det är vår förhoppning att stödmedlen skall nå våra regionala kulturinstitutioner. Dels som en garant för den professionella scenkonsten för publiken i regionerna och dels för att de regionala kulturinstitutionerna ska kunna fortsätta vara starka aktörer i kulturens återstart efter pandemin. De behövs också resursstärkas i sitt uppdrag som arbets- och uppdragsgivare för alla de fria kulturaktörer som nu har det svårt.

– Det är viktigt att vi ständigt påtalar den betydelse som kulturen har för vårt fria och demokratiska samhälle. Krisstödet som meddelas idag är en viktigt markering för hela kulturens betydelse i samhället och vi är glada att Amanda Lind och regeringen har beslutat om detta.

– Vi vill också rikta en uppmaning till alla lokala och regionala politiker att följa upp och ta ansvar för kulturen runt om i landet, nu när staten tar täten. Vi ser nämligen en oro för att de hårdast drabbade är kanske de som får minst stöd, beroende på de olika regioner och kommuners ekonomiska styrka. Vi måsta alla hjälpas åt i en tid som denna!

———–

Se den digitala pressträffen och läs regeringens besked på regeringen.se.

———–

För mer info kontakta:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige, robert.uitto@regionjh.se, 0709627364.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 26-27 augusti

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 26 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Clarion Hotel Amaranten Kungsholmsgatan 31 i Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 3 400 kr, och inkluderar logi, kost, och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 27 augusti efter gemensam lunch. Vi gästas av Simon Northon, ordföranden för Fackförbundet Scen och Film samt Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef för konstarter och regional utveckling på Kulturrådet. Läs mer på vår hemsida www.lansteatrarna.se.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Michael Johansson på epost: michael.johansson@lansteatrarna.se.Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 10 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.