Idag meddelade kulturminister Amanda Lind att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett nytt kris- och stimulansstöd med anledningen av pandemin. Stödet omfattar 1,3 miljarder kronor och ska bland annat delas ut av Konstnärsnämnden och Statens kulturråd. En del av dessa stödmedel kommer att gå till kultursamverkansmodellen. Detta för att pengarna ska kunna fördelas så jämnt som möjligt över hela landet, däribland till Sveriges länsteatrar. Detta är organisationen Länsteatrarna i Sverige väldigt positiv till!

Länsteatrarna i Sverige är även positivt inställd till det evenemangsstöd som presenterades, där 3 miljarder ska kunna delas ut till inställda eller begränsade evenemang under perioden juli-december 2021. Förhoppningen är att detta stöd även ska kunna sökas av de länsteatrar som är i extra behov av stödet.

– Länsteatrarna i Sverige välkomnar dagens besked från kulturminister Amanda Lind meddelade gällande de 1,3 miljarder till kulturen, samt det aviserade evenemangsstödet om 3 miljarder, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige.

– Det är vår förhoppning att stödmedlen skall nå våra regionala kulturinstitutioner. Dels som en garant för den professionella scenkonsten för publiken i regionerna och dels för att de regionala kulturinstitutionerna ska kunna fortsätta vara starka aktörer i kulturens återstart efter pandemin. De behövs också resursstärkas i sitt uppdrag som arbets- och uppdragsgivare för alla de fria kulturaktörer som nu har det svårt.

– Det är viktigt att vi ständigt påtalar den betydelse som kulturen har för vårt fria och demokratiska samhälle. Krisstödet som meddelas idag är en viktigt markering för hela kulturens betydelse i samhället och vi är glada att Amanda Lind och regeringen har beslutat om detta.

– Vi vill också rikta en uppmaning till alla lokala och regionala politiker att följa upp och ta ansvar för kulturen runt om i landet, nu när staten tar täten. Vi ser nämligen en oro för att de hårdast drabbade är kanske de som får minst stöd, beroende på de olika regioner och kommuners ekonomiska styrka. Vi måsta alla hjälpas åt i en tid som denna!

———–

Se den digitala pressträffen och läs regeringens besked på regeringen.se.

———–

För mer info kontakta:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige, robert.uitto@regionjh.se, 0709627364.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.