Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Vi har under hösten upplevt många turer och utspel både från regering och från regionala företrädare. Vi har med glädje sett att krisstöd har delats ut till våra regionala kulturinstitutioner och andra aktörer inom kulturområdet. Det vi eftersökt har dock varit en långsiktighet, en trygghet för framtiden.

Länge har vi påpekat den ekonomiska urholkning som skett bland våra länsteatrar och önskat att det statliga anslaget till kultursamverkansmodellen skulle öka. Det har under lång tid uteblivit vilket givetvis fått konsekvenser för teatrarnas verksamhet, lokaler och personal.

Därför är det med glädje vi nu ser i den föreslagna höstbudgeten att kulturområdet stärks med 300 miljoner för 2021, och 150 miljoner från 2022 genom samverkansmodellen. Detta är såklart en konsekvens av corona-krisen, men icke desto mindre ett viktigt tillskott för våra länsteatrar. Nu är det även upp till regionerna att möta upp samt på ett bra sätt fördela dessa pengar ut bland de regionala kulturinstitutionerna.”
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

 

Robert Uitto, foto Jonas Jörneberg

– Ett land utan kultur är ett fattigt land. Dessutom skapar kulturen intresse, engagemang och arbetstillfällen. I kombination med besöksnäringen skapar kulturen intresse för besök runt om i landet. Att regeringen hörsammat våra krav på att dels permanenta de 150 extra miljonerna som tillförts regionala kulturen i år och dessutom fördubbla summan till 300 miljoner under 2021 är mycket välkommet. Det skapar större möjligheter för kulturen regionalt och ger dessutom bättre planeringsförutsättningar, eftersom många kulturarrangemang kräver lång planering – inte minst inom scenkonsten. Kulturen och våra kulturarbetare, i och utanför länsteatrarna gör verklig skillnad i landet.
Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

—————————–

Totalt 3,4 miljarder extra till kulturområdet anslås av regeringen och samarbetspartierna, meddelade regeringen på en presskonferens den 9 september 2020. Några av de satsningar på kulturen som finns i regeringens höstbudget är:

 • 1,5 miljarder ytterligare 2020 enligt ändringsbudgeten – får till exempel den regionala kulturen ta del av.
 • 1 miljard 2021 i en extra stimulansmiljard 2021 kommer den fria kulturen till del – regeringen vill att satsningen på att få i gång landet, även innefattar den viktiga kulturen.
 • 25 miljoner till centrala museer: 28 miljoner till statliga museer och 80 miljoner permanent till kulturskapare som kan sökas.
 •  Kommunala kulturskolorna – från 100 miljoner till de kommande 3 åren.
 • 25 miljoner 2021–2023 för att förstärka skapande skola.
 • Barns läsande 50 miljoner.
 • Förstärkningssatsningen av biblioteken i hela landet fortsätter från 2021.

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.