Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, skriver idag om Rysslands krig mot Ukraina:

”Knappt har vi vågat lämna tanken på Corona i världen, så blir året 2022, som skulle vara öppenhetens och trygghetens år, ett krigets år i Europa.

I ett krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och våra tankar går till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse, och till de ryska invånare som vågar trotsa Putins regim och protestera.

I skrivande stund meddelar FN att över 1 miljon ukrainare är på flykt från redan raserade hem och byar. Människooffren är det värsta, men samtidigt pågår i Ukraina utplånandet av kulturarv, kulturyttringar och demokrati. Regimen i Ryssland skyr inga medel för att utplåna bostadsområden och kulturbyggnader och blir givetvis ett hot mot yttrandefrihet, kultur, kulturarbetare och demokrati.

Länsteatrarna i Sverige tar tydligt avstånd till Rysslands oprovocerade angrepp på ett fredligt land som Ukraina – och dess befolkning. Våra tankar går till alla civila och till de kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också de som tvingat spå flykt.

Vi själva lever i ett land, där våra länsteatrar kan spela den repertoar de själva väljer, där våra regissörer, teaterchefer, skådespelare, dansare, producenter och alla andra är fria i tanken och ordet. Väl medvetna om de underliggande hot som olika mörka krafter utgör mot fri kultur även i vårt land.

Vi fortsätter envetet att spela våra föreställningar i ett fritt land, med våra vänner i Ukraina och de som är på flykt i tankarna.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.