Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, skriver idag om Rysslands krig mot Ukraina:

”Knappt har vi vågat lämna tanken på Corona i världen, så blir året 2022, som skulle vara öppenhetens och trygghetens år, ett krigets år i Europa.

I ett krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och våra tankar går till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse, och till de ryska invånare som vågar trotsa Putins regim och protestera.

I skrivande stund meddelar FN att över 1 miljon ukrainare är på flykt från redan raserade hem och byar. Människooffren är det värsta, men samtidigt pågår i Ukraina utplånandet av kulturarv, kulturyttringar och demokrati. Regimen i Ryssland skyr inga medel för att utplåna bostadsområden och kulturbyggnader och blir givetvis ett hot mot yttrandefrihet, kultur, kulturarbetare och demokrati.

Länsteatrarna i Sverige tar tydligt avstånd till Rysslands oprovocerade angrepp på ett fredligt land som Ukraina – och dess befolkning. Våra tankar går till alla civila och till de kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också de som tvingat spå flykt.

Vi själva lever i ett land, där våra länsteatrar kan spela den repertoar de själva väljer, där våra regissörer, teaterchefer, skådespelare, dansare, producenter och alla andra är fria i tanken och ordet. Väl medvetna om de underliggande hot som olika mörka krafter utgör mot fri kultur även i vårt land.

Vi fortsätter envetet att spela våra föreställningar i ett fritt land, med våra vänner i Ukraina och de som är på flykt i tankarna.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.