Enligt Pier Luigi Sacco – en av Europas främsta kulturekonomer – är kulturens betydelse helt systemövergripande och den ligger till grund för det sociala och ekonomiska livet i hela samhället. På Länsteatrarnas seminarium i Almedalen, tisdag den 2 juli kl 13-15 på Högskolan i Visby kan du  ta del av dessa revolutionerande och nyskapande tankar om kulturens roll. Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv samtalar om vad detta får för konsekvenser i samverkan mellan kultur och näringsliv, vad den kulturella infrastrukturen spelar för roll i den regionala samhällsutvecklingen. Efter samtalet tar vår panel bestående av David Karlsson, idéhistoriker, Nima Sanandaji, samhällsdebattör och Lisa Pelling, programchef Global Utmaning, över och ger sina reflektioner kopplade till dagens svenska samhälle.

Någonting har hänt med kulturen! Under århundraden har konstens funktion varit att pryda och legitimera makten för att i gengäld åtnjuta mecenatens beskydd. Det har varit exklusivt och begränsat. Olika typer av kulturstöd har funnits, där kulturproduktion inte genererat något ekonomiskt mervärde. Denna fas kallar Pier Luigi Sacco Kultur 1.0.
I början av 1900-talet inträffar den kulturella industrins revolution med modern tryckteknik, film, foto, ljus, inspelad musik, radio, TV. Publiken ökar dramatiskt, många fler får tillgång till kultur, detta är början av Kultur 2.0. Under denna fas växer också de kulturella och kreativa näringarna fram och det innebär en koppling mellan kulturproduktion och skapande av ekonomiska värden.
Kultur 3.0 kännetecknas av att publiken förvandlas till aktiva och engagerade utövare vilket ger en explosion av antalet producenter. Enskilda individer omvandlar professionella kulturuttryck till inspiration att utveckla de egna förmågorna och leverera sina ”berättelser”. Idag kan man enkelt skaffa sig tillgång till professionell produktionsteknik för bearbetning av text, bild, film, ljud – vilket var helt otänkbart innan tillgången på persondatorer. Kulturen har blivit en självklar del i vårt dagliga liv och utvecklats till basen för hela ekonomins värdeproduktion. Vad får detta för konsekvenser för samhällsutvecklingen?

Vad blir då värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen? Vi också sätter fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet och för regional hållbar samhällsutveckling.

Gunilla Kindstrand, moderator lotsar oss genom dessa två intensiva timmar – först en introduktion av Christer Gustafsson, professor och svensk expert på Saccos teorier, därefter mötet mellan Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup, ett forskar- och näringslivsperspektiv som följs av en initierad panel bestående av David Karlsson, idéhistoriker och Nima Sanandaji, samhällsdebattör, som ger sina reflexioner. Vi vet att i publiken finns en fantastisk kompetens och vi kommer att bjuda upp och ge utrymme för en dialog. Ordförande i Kultur och Näringsliv, Magnus Lagerqvist finns på plats liksom kulturutskottets ordförande Gunilla C Carlsson tillsammans med flera av våra institutionsföreträdare, politiker, forskare och andra experter.

Medverkande:
Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi, IULM Universitet, Milano. Medlem i European expert network on Culture (EENC).
Jens Spendrup, styrelseordförande, och tidigare VD, för familjeföretaget Spendrups. Ordförande i Stockholms Konserthus. Den 23 maj blev Jens Spendrup utsedd till ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, samt styrelseordförande i Nätverkstan Kultur i Väst som bl.a. driver ESF-projektet KNEP – en kurs för konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap.
Nima Sanandaji, är teknologiedoktor vid KTH och har tidigare också forskat vid Chalmers och Cambridge University, samhällsdebattör och författare, han har skrivit opinionsrapporter för bland annat Svenskt Näringsliv, Almega och Vinnova samt för internationella tankesmedjor som Institute of Economic Affairs.
Lisa Pelling, programchef för Global Utmaning och doktorand i statsvetenskap på Wiens universitet.

Värd:
Christer Gustafsson, Professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Uppsala Universitet, Hedersprofessor Nanjing Universitetet. Generalsekreterare ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation.

Moderator:
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist chefredaktör Hälsinglands tidningar

Länk till seminarieprogrammet

Länk till den officiella hemsidan för Almedalsveckan

Länk till Uppsala Universitets program
Länk till Riksutställningars program
Länk till Riksförbundet Sveriges Museer
Länk till Kulturrådets program

Länk till Kultur i Almedalen

Länsteatrarna, Länsmusikens samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd och Uppsala Universitet arrangerar gemensamt detta seminarium.

20192_uulogo_white
lms-logotype
logga liten

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.