Snart dags för Almedalsveckan i Visby och Länsteatrarna kommer givetvis att vara på plats!

Missa inte vårt seminarium ”Statens mål siktar på månen, men fastar i nyponbuskarna” tisdag den 2 juli. De kulturpolitiska målen är högt satta i hela Sverige och kraven ökar på teatrarna, men resurserna uteblir. Är det bara en tidsfråga innan Sveriges länsteatrar får bomma igen? Teatrarna är beredda att ta matchen och ge scenkonst till alla, men då måste de ha resurserna till det!

Sätt också gärna ett kryss i agendan för Svensk Scenkonsts seminarium ”Public services roll att bevaka och tillgängliggöra scenkonsten i hela landet” på måndag den 1 juli, där bland andra Länsteatrarnas ordförande Robert Uitto medverkar. Hur ser Sveriges Television och Sveriges Radio på sitt uppdrag att bevaka och visa scenkonst från hela landet? 

Thomas Sundström, foto Ulf Aneer

Kan Sveriges länsteatrar överleva?
Tisdag den 2 juli arrangerar Länsteatrarna i Sverige ett seminarium inom ramen för Kultur i Almedalen med titeln ”Statens mål siktar på månen, men fastar i nyponbuskarna” där Thomas Sundström, teaterchef, Länsteatern på Gotland, Meit Fohlin, regionråd i opposition, 2:e vice ordförande region Gotland och Ulf Dernevik, politisk sakkunnig, kulturdepartementet, samtalar om länsteatrarnas utsatta situation. Moderator är Leonidas Aretakis, journalist.

Det blir allt svårare att nå de högt satt kulturpolitiska målen i Sverige eftersom resurserna inte räcker till. Enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys 2019 ser inte förutsättningarna ut att förbättras för kulturen i landet.

På den regionala nivån arbetar landets länsteatrar för att bidra till att de kulturpolitiska målen uppfylls. Vi är en viktig part i den kulturella infrastrukturen, men vi ska samtidigt verka i en utarmad kultursamverkansmodell som har urholkats på grund av att de statliga anslagen inte har räknas upp. Kan Sveriges länsteatrar överleva?  Vi är beredda att ta matchen och ge scenkonst till alla, men då måste vi ha resurserna till det!
På Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10, tisdag 2 juli kl 11:00. Läs mer.

Robert Uitto, foto Teodor Uitto.

Samtal om att synliggöra scenkonst i hela landet
Måndag den 1 jul kl 15:15 medverkar Länsteatrarnas ordförande Robert Uitto i ett seminarium som Svensk Scenkonst arrangerar med titeln ”Public Services roll att bevaka / tillgängliggöra scenkonsten i hela landet”.

Public Service ska spegla hela landet och hela landet ska synas och höras. Hur omsätter Public Service dessa mål rent konkret? Hur ser Sveriges Television och Sveriges Radio på sitt uppdrag att bevaka och visa scenkonst från hela landet? Vad är att synliggöra? Att sända produktioner, att recensera produktioner?

Övriga medverkanden är: Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio, Hanna Stjärne, VD, SVT, Magnus Aspegren, VD, Riksteatern och Susanne Rydén, VD, Musik i Syd. Moderator är Carina Brorman, konsult.
På Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10, måndag 1 juli kl 15:15. Läs mer

Frukostmingel för regionpolitiker
Länsteatrarna i Sverige planerar även att ordna ett frukostmingel för regionpolitiker någon gång under Almedalsveckan. Det som då kommer att lyftas och diskuteras är länsteatrarnas stora betydelse för regionerna och den kulturella infrastrukturen samt de positiva effekter som scenkonsten bidrar med.

Länsteatrarna i Sverige finns i Almedalen  hela veckan för att bevaka organisationens intressen!

Kontakta gärna Länsteatrarnas verksamhetsledare Michael Johansson om du vill ha kontakt eller undrar över något: michael.johansson@lansteatrarna.se, +46 70 234 04 89.

Mer information om Länsteatrarnas och andra aktörer inom kulturens program hittar du här.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.