Vid Länsteatrarnas vårmöte i Sundsvall 13-15 april 2016 diskuterades Kulturlyftet – kultur i hela landet. De 20 medlemsteatrarna kom fram  till ett gemensamt uttalande:

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg

Länsteatrarna i Sverige vill tillsammans med sina samarbetspartners Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft.

”Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige har tillsammans 66 medlemsorganisationer som utgör en kulturell infrastruktur och är basen för professionell kultur i hela Sverige. Institutionerna är kulturella nav, med en djup förankring i de regioner där de finns. De samverkar med sitt omgivande samhälle, över geografiska gränser och har utbyten mellan genrer.

Vi tror att Sverige behöver en höjd ambitionsnivå i kulturpolitiken. Vi vill skapa opinion för KULTURLYFTET – en satsning på kultur i hela landet. Detta vill vi uppnå genom ökat engagemang och en statlig ekonomisk satsning.

1 miljard till kulturen
Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

Dialog med staten
Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

Folk och Kultur
En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

En nationell plattform
En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

Kultur har många goda bieffekter, som öppenhet, tolerans och demokratisk utveckling. Ändå kommer de samhällsresurser vi satsar på konst och kultur oftast långt ner i prioriteringslistan jämfört med andra satsningar.

Kulturens plats i samhället borde vara självklar. Lika självklar som vilken infrastruktur-satsning som helst. Vi behöver vatten, luft och mat för att leva, vägar för att komma fram och telefoni för att hålla kontakt. Sjukvård, skola och omsorg behövs för att hantera vardagen. Vi är i behov av bildning för att kunna läsa av och hantera en allt mer föränderlig omvärld. Vi behöver demokrati för att fungera tillsammans. Demokratin behöver kulturen, utan kultur är det så gott som omöjligt att upprätthålla en demokrati.”

Länsteatrarna i Sverige, Sundsvall 18 april 2016:
Byteatern
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Norrdans
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Teater Halland
Teater Västernorrland
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern/ung scen/öst

För mer information kontakta:
Linde Sjöstedt, vd Länsteatrarna i Sverige
073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.