Vid Länsteatrarnas vårmöte i Sundsvall 13-15 april 2016 diskuterades Kulturlyftet – kultur i hela landet. De 20 medlemsteatrarna kom fram  till ett gemensamt uttalande:

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg

Länsteatrarna i Sverige vill tillsammans med sina samarbetspartners Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft.

”Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige har tillsammans 66 medlemsorganisationer som utgör en kulturell infrastruktur och är basen för professionell kultur i hela Sverige. Institutionerna är kulturella nav, med en djup förankring i de regioner där de finns. De samverkar med sitt omgivande samhälle, över geografiska gränser och har utbyten mellan genrer.

Vi tror att Sverige behöver en höjd ambitionsnivå i kulturpolitiken. Vi vill skapa opinion för KULTURLYFTET – en satsning på kultur i hela landet. Detta vill vi uppnå genom ökat engagemang och en statlig ekonomisk satsning.

1 miljard till kulturen
Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

Dialog med staten
Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

Folk och Kultur
En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

En nationell plattform
En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

Kultur har många goda bieffekter, som öppenhet, tolerans och demokratisk utveckling. Ändå kommer de samhällsresurser vi satsar på konst och kultur oftast långt ner i prioriteringslistan jämfört med andra satsningar.

Kulturens plats i samhället borde vara självklar. Lika självklar som vilken infrastruktur-satsning som helst. Vi behöver vatten, luft och mat för att leva, vägar för att komma fram och telefoni för att hålla kontakt. Sjukvård, skola och omsorg behövs för att hantera vardagen. Vi är i behov av bildning för att kunna läsa av och hantera en allt mer föränderlig omvärld. Vi behöver demokrati för att fungera tillsammans. Demokratin behöver kulturen, utan kultur är det så gott som omöjligt att upprätthålla en demokrati.”

Länsteatrarna i Sverige, Sundsvall 18 april 2016:
Byteatern
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Norrdans
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Teater Halland
Teater Västernorrland
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern/ung scen/öst

För mer information kontakta:
Linde Sjöstedt, vd Länsteatrarna i Sverige
073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.