Den 13-15 april samlas länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare till vårmöte på Teater Västernorrland i Sundsvall, närmare bestämt i Scenkonst Västernorrlands och Teater Västernorrlands nya fina lokaler på Norra Järnvägsgatan. Länsteatrarna genomför två medlemsmöten per år, ett vår- och ett höstmöte, som äger rum på av de tjugo länsteatrarna. Varje möte har ett tema. Vårmötet på Teater Västernorrland kommer att handla om satsningar på ett kulturlyft för hela landet med samverkansmodellen i fokus. Det blir också tid att fortsätta samtalet om arrangörsutveckling från höstmötet på Norrbottensteatern i Luleå och länsteatrarnas samarbete med Riksteatern.

Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd har Länsteatrarna i Sverige diskuterat en strategi för att skapa Kulturlyftet – Kultur för hela landet i syfte att stärka konsten och kulturen. Detta vill organisationerna uppnå genom ökat engagemang och en statlig ekonomisk satsning. Man har enats om fyra förslag som presenteras på organisationernas medlemsmöten i april. Tillsammans med medlemmarna – totalt 65 medlemsorganisationer – ska förslaget förankras, diskutera och utvecklas. I maj träffas representanter från de olika organisationerna  för att redovisa och sammanföra medlemmarnas synpunkter.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd presenterar fyra förslag för Kulturlyftet – Kultur för hela landet:

1 miljard till kulturen.
Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

Dialog med staten.
Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

Folk och Kultur.
En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle, med start i februari 2018.

En nationell plattform.
En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

 

Teater Västernorrland, Ingvar en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Teater Västernorrland, Ingvar, en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Länsteatrarnas medlemsmöten är unika forum där politiker och förtroendevalda möter teaterchefer och konstnärliga ledare för gemensamma diskussioner, erfarenhetsutbyte och utveckling. I år får deltagarna dessutom ta del av Teater Västernorrland och Norrdans verksamhet, bland annat genom att se föreställningen Bollkänsla –  ett samarbete mellan Teater Västernorrland, Norrdans och Musik Västernorrland. Ingvar, en musikalisk möbelsaga med Teater Västernorrlands ensemble står också på programmet.

Teater Västernorrland

Bilden överst: Nya Konsertteatern i Sundsvall, foto Teater Västernorrland

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.