Den 7–10 februari är det dags för den sjunde upplagan av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Här möts kulturskapare, beslutsfattare, arrangörer, politiska företrädare, nationella minoriteter, nationella institutioner, regionala instanser, lokala aktörer och andra intresserade. Vi kan se fram emot över 200 seminarier, workshops och kulturarrangemang där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. De tre medlemsorganisationerna har bildat den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet som är projektägare för Folk och Kultur.

Folk och Kultur är en årligen återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande. I fokus står konstens och kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutveckling. Programmet skapas av deltagarna själva: kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. I år står länsteatrarna för flera egna programpunkter. Medarbetare och politiker från länsteatrarna är också engagerade som föredragshållare eller paneldeltagare i andras programpunkter.

Vi har gjort det enklare för dig att hitta länsteatrarnas egna arrangemang – läs mer här.

Kulturlyftets programpunkter

Foto Alvin Wedstedt, Jonathan Frandsen.

Invigning med Parisa Liljestrand, kulturminister
Onsdag 13:00 – 13:20

För Folk och Kultur medverkar Robert Uitto, ordförande Kulturlyftet – kultur i hela landet, ordförande Länsteatrarna i Sverige, Nina Bjöby, styrelseledamot Kulturlyftet – kultur i hela landet, ordförande Regional Musik i Sverige, Therese Stoltz, styrelseledamot Kulturlyftet – kultur i hela landet, ordförande Länsmusernas samarbetsråd, Jimmy Jansson, ordförande för Eskilstunas kommunstyrelse, Christoffer Öqvist, regionstyrelsens ordförande och Susanne Rydén, vd Musik i Syd. Läs mer här.

Dadgostar möter Dernevik
Onsdag 13:30 – 14:00
Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet möter Ulf Dernevik, generaldirektör för Länsmuseernas samarbetsråd i ett samtal om politik, samhällsutveckling men även om kulturpolitikens betydelse och behov. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Professionell speed-dejting för mingelsugna!
Onsdag 14:00 – 14:30
Vid fyra 30-minuterstillfällen kommer du kunna möta andra deltagare vid stora scenen på utställartorget i snabba 4-minutersmöten. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Region Sörmland, Kultur & Utbildning

Luleå kommun kraftsamlar med konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen
Onsdag 14:45 – 15:45
Över 1 070 miljarder kronor investeras i norra Sverige de kommande 20 åren. Att bygga hus och industrier är en sak, men för att lyckas behöver Luleå skapa ett samhälle där människor vill leva och bo. Vi får veta mer om förstudien ”Kulturens plats i framtidens Luleå”, skriven av Magdalena Malm och Michael Johansson, MAA Studio. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Luleå kommun

Lars Strannegård – keynote 
Onsdag 15:45 – 16:15
Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Professionell speed-dejting för mingelsugna!
Läs mer här.
Torsdag 11:00 – 11:30
Arrangör: Kulturlyftet och Region Sörmland, Kultur & Utbildning

Folk och Kultur – hur påverkar det Eskilstuna?
Folk och Kulturs huvudman är Kulturlyftet – kultur i hela landet som i sin tur har en styrelse bestående av ordförande i Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsteatrarna i Sverige. Möt Kulturlyftets styrelse som diskuterar vilken betydelse Folk och Kultur har för Eskilstuna. 
Läs mer här.
Torsdag 11:30 – 12:15
Arrangör: Kulturlyftet

Luleå kommun satsar miljoner på utveckling av konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen
Nu kraftsamlar Luleå kommun med ökade resurser för kultur och samverkan i syfte att stärka kulturlivet i Luleå och i norra Sverige. Läs mer här.
Torsdag 11:45 – 12:15
Arrangör: Kulturlyftet och Luleå kommun

Nordisk framtid – 6 unga röster
Torsdag 14:45 – 15:45
Ett samtal mellan sex unga (20-30 år) om det nordiska perspektivet på unga vuxnas situation, identitet och naturligtvis om kultur, konst och politik. Med Sara Nihad, poet, aktivist, Sverige, Andreas Magnusson, klimataktivist, Sverige, Ella Maria Hætta Isaksen, musiker, Norge, Oscar Lone Olsen, nestleder Ungdom i Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, Norge, Moussa Mchangama, moderator, Ronas F. Korkmaz, aktivist och tidigare ordförande, Mino Ung København, Sara Skjershede, Kaospilot og repræsentant for ungenetværket UngKult, Danmark. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Kulturmöde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge.

En kulturpolitisk diskussion med Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner
Torsdag 15:00 – 16:00
Samtliga kulturpolitiska talespersoner för riksdagens partier bjuds in till en, under Benny Marcel, moderatorledd diskussion. Den övergripande frågeställningen handlar om konstens och kulturens roll i vår samtid. Med Amanda Lind (MP), Vasiliki Tsouplaki (V), Alexander Christiansson (SD), Hannah (L), Lawen Redar (S), Roland Utbult (KD), Kristina Axén Olin (M), Catarina Deremar (C). Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Vad kan vi lära av elitidrottare och yrkesutövande musiker
Torsdag kl 15:00 – 16:00
Den Berlinbaserade violinisten Ava Bahari möter den Oslobaserade fd olympiska skidåkerskan/skidskytten och idag expertkommentator på Viaplay Anna-Karin Strömstedt i ett samtal det handlar om att vara elitutövande musiker och idrottare. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Voksenåsen

Foto Sara Gnagsted.

Nordisk framtid Norsken, svensken og dansken
Torsdag 16:15 – 17:15
Radioprogrammet Norsken, svensken och dansken – som leds av Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler får Föreningen Nordens språkpris 2024. Programmet lyfts fram som en inspirerande modell för hur språket kan användas för att bygga broar och främja en mer harmonisk region.Norsken, svensken och dansken är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio, norska NRK och danska DR. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Kulturmöde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge

Moussa Mchangama – keynote
Fredag 09:15 – 09:45
Moussa Mchangama är strategisk rådgivare, författare och opinionsbildare. Här undersöker han hur konst kan vara en spjutspets i social förändring. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Kulturmöde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge

Professionell speed-dejting för mingelsugna!
Fredag 09:45 – 10:15
Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Region Sörmland, Kultur & Utbildning

Ung och minoritet – de nationella minoriteternas ungdomsförbund möts 
Fredag 10:00 – 11:00
Unga från Sverigefinska Ungdomsförbundet, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Gävleborgs Romska Internationella Förening, Sáminuorra och Met Nuoret samlas för att diskutera angelägna frågor kring identitet, utanförskap och stolthet. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Nordisk framtid – Nordisk kulturpolitik i förvandling
Fredag 10:15 – 11:15
Ett samtal mellan nyckelpersoner från Sverige, Danmark och Norge för att diskutera kulturpolitiken ur ett nordiskt perspektiv. Hur skiljer sig politiken åt i dessa länder? Har vi likheter? Och vilken är framtidsvisionen? Med Esben Danielsen, direktør for Kulturens Analyseinstitut, Danmark, Christer Nylander, regeringens utredare för folkbildningens framtid, Kristin Danielsen, direktör Kulturdirektoratet, Norge, Lise Bach Hansen, programchef Det Kgl Bibliotek Københamn, Benny Marce, moderator. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Kulturmøde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge

Demirok möter Dernevik
Fredag 11:30 – 12:00
Murrahem Demirok, partiledare för Centerpartier möter Ulf Dernevik, generaldirektör för Länsmuseerna samarbetsråd. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Foto: Mads Suhr Pettersen, Carl Johan Utsi.

Nordisk framtid – Urfolk Norden
Fredag 12:30 – 13:30
På Folk och Kultur möts tre starka röster från Nordens urfolk samer och inuiter, för att diskutera urfolk ur ett nordiskt perspektiv. Hur ser det ut idag gällande möjligheter, rättigheter men likväl kultur och identitet? Med ett samhälle i ständig förändring – hur ska man förstå och tolka hierarkier, strävan och positionering i olika samhällstrukturer? Världen ändras och en anpassning sker. Urfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring. Med Aka Hansen, Grönland, filminstruktør, debattør og aktivist, Ella Maria Haetta Isaksen, Norge, artist og aktivist, Liv Aira, Sverige, danskonstnär och koreograf, Moussa Mchangama, moderator. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Kulturmöde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge, Viermie K

Presentation av Samiskt Danscenter   
Fredag 13:45 – 14:15
Danskonstnären och koreografen Liv Aira startar upp världens första samiska danscenter i Vuollerim utanför Jokkmokk i prisbelönt designbyggnad. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet och Samiskt danscenter

Ewa Skoog Haslum – keynote
Lördag 11:30 – 12:00
Sedan 2020 är Ewa Skoog Haslum ledare i toppen av det svenska försvaret då hon utnämndes till marinchef och samtidigt blev befordrad till konteramiral. Ewa är Sveriges enda kvinnliga flottiljamiral. Läs mer här.
Arrangör: Kulturlyftet

Resiliens och kulturens relevans i ett starkt civilt och militärt försvar.
Lördag 13:30 – 14:30
Välkomna till en fördjupad panel om kulturens relevans i ett resilient civilt och militärt försvar med bl a konteramiral Ewa Skoog Haslum, chef för Marinen, Sofia Wadensjö Karén, programdirektör Sveriges Radio samt Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samtalet modereras av Noomi Hedlund. Läs mer här.
Arrangör:  Kulturlyftet och Swedish Wind Power

Foto Per Askergren.

Maxida Märak
Lördag 15:00 – 16:00
Maxida Märak avslutar Folk och Kultur 2024 från stora scen i Stiga Arena. Läs mer här.
Arrangörer: Kulturlyftet och Viermie K

Läs mer på Folk och Kulturs hemsida här.

Bilden överst: Foto Alvin Wedstedt.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.