Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffade Linda Zachrison, särskild utredare för ”Återstart för Kulturen” och Ann Larsson, kulturkonsult, för att lära sig mer om kulturens återstart efter pandemin. Michael Johansson, verksamhetsledare, berättar från mötet.

”Den 1 mars genomfördes ett styrelseseminarium om kulturens återstart efter pandemin med Länsteatrarna i Sveriges styrelse och de inbjudna samtalsdeltagarna Linda Zachrison och Ann Larsson. Linda Zachrison är regeringens särskilda utredare för återstartsutredningen för kulturen med anledning av pandemins konsekvenser. Ann Larsson är kulturkonsult och har bland annat tidigare varit direktör för Konstnärsnämnden.

Styrelsen fick till att börja med lyssna på Linda Zachrison som beskrev sitt uppdrag från regeringen. Linda var mån om att ge möjlighet till återkoppling som hon kan ta med sig i arbetet med utredningen. Styrelsen fick ställa frågor och ge sin syn på hur länsteatrarna kan vara en del i landets återstart av kulturen och framtida kulturlandskap. Vi kommer kunna se vilka strukturer som inte har fungerat som en konsekvens av pandemin och vad som kan komma att behöva förändras på sikt. Vi kommer också skapa en bild av goda exempel på lösningar eller positiva förändringar som vi kan dra nytta av i framtiden. De adjungerade teatercheferna i styrelsen bidrog aktivt med sina erfarenheter av hur pandemin påverkat landets länsteatrar och gav sin syn på förutsättningar och utmaningar – som funnits både före och under pandemin. Ämnen som togs upp gällande detta var bland annat digitaliseringen av scenkonsten, förnyade och förändrade arbetssätt på teatrarna. Även risken för kompetensbrist i kultursektorn togs upp.

Därefter följde en presentation av Ann Larsson som gav sin bild av den framtida kulturpolitiken inför det kommande valet. Hon presenterade även ett antal trender som hon tycker sig se i samhället och inom kulturen. Däribland att kulturpolitiken ed åren har vuxit sig allt starkare som ett eget ämnesområde och att intresset har ökat. Ann tog också upp sociokulturella aspekter av kulturen samt akademiseringen av kulturen och vilka konsekvenser det får för arbetsmarknaden i kultursektorn och för den konst som skapas.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Ann Larsson, Linda Zachrison, foto privat

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.