Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffade Linda Zachrison, särskild utredare för ”Återstart för Kulturen” och Ann Larsson, kulturkonsult, för att lära sig mer om kulturens återstart efter pandemin. Michael Johansson, verksamhetsledare, berättar från mötet.

”Den 1 mars genomfördes ett styrelseseminarium om kulturens återstart efter pandemin med Länsteatrarna i Sveriges styrelse och de inbjudna samtalsdeltagarna Linda Zachrison och Ann Larsson. Linda Zachrison är regeringens särskilda utredare för återstartsutredningen för kulturen med anledning av pandemins konsekvenser. Ann Larsson är kulturkonsult och har bland annat tidigare varit direktör för Konstnärsnämnden.

Styrelsen fick till att börja med lyssna på Linda Zachrison som beskrev sitt uppdrag från regeringen. Linda var mån om att ge möjlighet till återkoppling som hon kan ta med sig i arbetet med utredningen. Styrelsen fick ställa frågor och ge sin syn på hur länsteatrarna kan vara en del i landets återstart av kulturen och framtida kulturlandskap. Vi kommer kunna se vilka strukturer som inte har fungerat som en konsekvens av pandemin och vad som kan komma att behöva förändras på sikt. Vi kommer också skapa en bild av goda exempel på lösningar eller positiva förändringar som vi kan dra nytta av i framtiden. De adjungerade teatercheferna i styrelsen bidrog aktivt med sina erfarenheter av hur pandemin påverkat landets länsteatrar och gav sin syn på förutsättningar och utmaningar – som funnits både före och under pandemin. Ämnen som togs upp gällande detta var bland annat digitaliseringen av scenkonsten, förnyade och förändrade arbetssätt på teatrarna. Även risken för kompetensbrist i kultursektorn togs upp.

Därefter följde en presentation av Ann Larsson som gav sin bild av den framtida kulturpolitiken inför det kommande valet. Hon presenterade även ett antal trender som hon tycker sig se i samhället och inom kulturen. Däribland att kulturpolitiken ed åren har vuxit sig allt starkare som ett eget ämnesområde och att intresset har ökat. Ann tog också upp sociokulturella aspekter av kulturen samt akademiseringen av kulturen och vilka konsekvenser det får för arbetsmarknaden i kultursektorn och för den konst som skapas.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Ann Larsson, Linda Zachrison, foto privat

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.