Myndigheten för Kulturanalys har lämnat sin årliga rapport ”Kulturanalys 2019”. Länsteatrarna i Sverige välkomnar rapporten som kommer vara ett underlag i organisationens diskussioner med politiker framöver. 

I rapporten  från Myndigheten för Kulturanalys  konstateras det som länsteatrarna ständigt påpekar: att de nationella kulturpolitiska mål inte står i relation till de medel och resurser som de regionala kulturinstitutionerna får. Återigen uppmärksammas alltså den urholkning som länsteatrarna länge har pekat på, där de tillgängliga ekonomiska förutsättningarna begränsar möjligheten för länsteatrarna att klara av sina uppdrag.

Det är särskilt tre punkter som Myndigheten för Kulturanalys rekommenderar regeringen att ta hänsyn till för att hantera utvecklingen:

 • Tillför ytterligare resurser eller säkerställ att nuvarande anslagsnivåer beaktar kostnadsutvecklingen.
 • Anpassa uppdragen till regionala och nationella institutioner efter aktuellt budgetutrymme.
 • Undersök på vilka sätt det är möjligt att med mer generella bidrag skapa större ekonomiskt friutrymme för kulturverksamheter i regioner och kommuner.

Kraven blir allt högre. Vi ska digitaliseras, nå nya målgrupper och arbeta med kultur för äldre. Men det blir inga mer pengar. Det räcker inte med att skriva mål, något måste ju bort om något annat ska utvecklas. Om det fortsätter såhär måste institutionerna lägga ner, säger Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern i ett inslag i SVT om rapporten.

Vi kulturarbetare brinner för det vi gör, men vi undrar hur länge vi ska orka. Alla anställda på Västerbottensteatern ansvarar för flera områden och i genomsnitt blir vi av med en anställd per år, säger Fransesca Quartey teaterchef på Västerbottensteatern.

Läs och lyssna gärna till inslag i SVT och SR där några av länsteatrarnas chefer uttala sig om rapporten.

Läs rapporten i sin helhet här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.