Myndigheten för Kulturanalys har lämnat sin årliga rapport ”Kulturanalys 2019”. Länsteatrarna i Sverige välkomnar rapporten som kommer vara ett underlag i organisationens diskussioner med politiker framöver. 

I rapporten  från Myndigheten för Kulturanalys  konstateras det som länsteatrarna ständigt påpekar: att de nationella kulturpolitiska mål inte står i relation till de medel och resurser som de regionala kulturinstitutionerna får. Återigen uppmärksammas alltså den urholkning som länsteatrarna länge har pekat på, där de tillgängliga ekonomiska förutsättningarna begränsar möjligheten för länsteatrarna att klara av sina uppdrag.

Det är särskilt tre punkter som Myndigheten för Kulturanalys rekommenderar regeringen att ta hänsyn till för att hantera utvecklingen:

  • Tillför ytterligare resurser eller säkerställ att nuvarande anslagsnivåer beaktar kostnadsutvecklingen.
  • Anpassa uppdragen till regionala och nationella institutioner efter aktuellt budgetutrymme.
  • Undersök på vilka sätt det är möjligt att med mer generella bidrag skapa större ekonomiskt friutrymme för kulturverksamheter i regioner och kommuner.

Kraven blir allt högre. Vi ska digitaliseras, nå nya målgrupper och arbeta med kultur för äldre. Men det blir inga mer pengar. Det räcker inte med att skriva mål, något måste ju bort om något annat ska utvecklas. Om det fortsätter såhär måste institutionerna lägga ner, säger Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern i ett inslag i SVT om rapporten.

Vi kulturarbetare brinner för det vi gör, men vi undrar hur länge vi ska orka. Alla anställda på Västerbottensteatern ansvarar för flera områden och i genomsnitt blir vi av med en anställd per år, säger Fransesca Quartey teaterchef på Västerbottensteatern.

Läs och lyssna gärna till inslag i SVT och SR där några av länsteatrarnas chefer uttala sig om rapporten.

Läs rapporten i sin helhet här.

Välkommen till Dialogmöte 27-28 augusti i Stockholm!

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 27 augusti kl. 18.00 med en gemensam middag på Clarion Hotel Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35.
Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris 3400kr.
Sista dag för avanmälan är den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
michael.johansson@lansteatrarna.seJag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 12 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.