Kravallnatten – om kravaller och folkliga proteströrelser, ägde rum den 14 september på Folkteatern i Göteborg i samarbete med Radioteatern och ABF Göteborg. Tio halvtimmeslånga radiopjäser om Göteborgskravallerna varvades med panelsamtal och avslutades med en läsning av den nyskrivna pjäsen Kravall.

– Det är en dag med utgångspunkt i Göteborgskravallerna 2001. Men också med en blick mot de kravaller som sker idag, som i Husby till exempel, säger Hasse Carlsson, dramaturg på Folkteatern, till Metro Göteborg.

Läs mer i Folkteaterns pressmeddelande:
Brödupproret 1917, rasupploppen i USA på 60-talet, Göteborgskravallerna 2001, Parisupploppen 2005, Grekland 2008, England 2011 och Husby 2013. Listan kan göras lång på de kravaller med stenkastning och bränder som genom historien inträffar i våra storstäder. Upploppen förenas ofta av ilska, utanförskap och missnöje med militär, polis eller medierapportering. Vissa uppror är politiskt motiverade. Andra föranleds av frustration över fattigdom och arbetslöshet – illegitima uttryck för ett legitimt missnöje. Då som nu finns också inslag av unga män och kvinnor som följer med bara för att våldet är roligt.

Det handlar om en frustration som växer i takt med att arbetslöshet och utbildningsproblem breder ut sig. Vilka möjligheter har medborgare och makthavare att bryta en utveckling där den sociala segregationen i Sverige och Europa ökar i rekordfart? Vilka forum finns det för folkliga protester att göra sig hörda? Vilka mekanismer spelar med innan och efter att kravallerna bryter ut?

Kravallnatten är en heldag på Folkteatern om folkliga proteströrelser i vår och andra tider. Under dagen kan man lyssna på Radioteaterns ”Göteborgsdekalog” – tio pjäser som kretsar kring Göteborgshändelserna 2001. Lyssningarna varvas med samtal och debatter om kravaller (”Bilden av kravallerna”), folkliga proteströrelser (”Makt och motstånd”) och dagens politiska teater (”När teatern gör skillnad”).

Dagen avslutas med en läsning av America Vera-Zavalas nyskrivna pjäs ”Kravall” med skådespelare från Folkteatern och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, samt en konsert med göteborgsrapparna MAKTSKIFTET.

Medverkande: Ulf Bjereld (prof. i statsvetenskap), Hans Abrahamsson (fredsforskare vid GU och medlare i demonstranternas kontaktgrupp under EU-toppmötet 2001), Åsa Melldahl (författare och regissör, ”Göteborgsdekalogen”), America Vera-Zavala (dramatiker, aktivist och en av grundarna av Attac Sverige), Theo Papaioannou (Vägvalet), Rasmus Andersson (S), Pantrarna – för upprustning av förorten, Stina Oscarson (Radioteatern), Mikael Löfgren (teaterkritiker), Maktskiftet, m fl.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.