Teaterföreställningen Kärleken är fri!? visas i Länsteatrarnas program i Almedalen den 1 juli kl 14.30 – 16:00. Skådespelarna håller i ett samtal efter föreställningen.

Kärleken är fri!?  från Folkteatern i Gävleborg, handlar om individens rätt att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur och samhälle. Ungas rätt till sin kropp, sin sexualitet – att själva få välja partner. Det gäller främst flickor, men även pojkarna – både som förövare och utsatta.

Kärleken är fri!?  berättar om hederskulturen som ett sätt att leva och vilka val familjemedlemmar kan ställas inför. Även om det främst är flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta. De tvingas även till att kontrollera sina systrar. Föreställningen väcker frågor om värderingar, kön och rättigheter. Hur är det att leva som hbtq-person i en hederskontext? Rättighetsperspektivet och kärlekstemat är något som angår oss alla.

Vi möter en pojke som för att vinna sin pappas kärlek går med på något som ska rasera alla hans egna framtidsdrömmar till fördel för familjen och dess fortsatta existens. Vi möter en flicka som ensam men stark lyckas bryta med familjen som misshandlar och begränsar henne. Hennes historia visar hur det kan vara att stå ensam mot världen utan någon familj som stöttar och hur hårt man kan behöva kämpa för att få rätt hjälp av myndigheterna. Vi möter den rädsla alla bär på att göra sina föräldrar besvikna. Att älska ”fel”. Vad händer om man bryter mot skrivna eller oskrivna regler? Rädslan för att bli utfryst och ensam, dömd till att gå hem till en tom lägenhet utan någon att ringa till när det går bra eller gråta ut hos när man är ledsen och modlös. I polisförhör möter vi en ung man som mördat sin syster. Hur kan det gå så långt att en pojke drivs till att mörda sin egen älskade familjemedlem?

Så här skriver föreställningens sju dramatiker Dimen Abdulla, Nasim Aghili, Arkan Asaad, Melissa Delir, Gertrud Larsson, Malin Lagerlöf och Åsa LindholmFolkteatern i Gävleborgs hemsida:

”Istället för att förfasa oss över tidningsrubriker och bestialiska mordhistorier, så vill vi försöka förstå. För i grunden av alla dessa unga människors historier finns samma enkla längtan: Jag vill ju vara fri. Men om det inte går? Om jag inte kan bli fri? Om jag inte ens längre vet vad frihet är? Vad händer då med mig som ung människa? När en ung människas framtidshopp och livsglöd släcks ut, det är då det blir riktigt farligt. ”

En bild från Kärleken är fri, Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Kärleken är fri, Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Folkteatern i Gävleborg är en av samarbetsparterna i ett nationellt Arvsfondsprojekt, Kärleken är fri!?  vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga samarbetsparter i projektet är Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer som arbetar med problematiken. Läs mer här 

Läs regissör Michael Cockes berättelse om arbetet med föreställningen  Kärleken är fri!?

Medverkande skådespelare:
Fikret Çeşmeli,  Hannah MasharqaSiham Shurafa, Susan Taslimi, David Weiss. 

Läs intervju med Susan Taslimi i Gävle Dagblad.

Kärleken är fri!? hade premiär på Folkteatern i Gävle 20 maj 2014 och ska nu spelas på turné, framförallt på skolor för årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet, i Stockholm, Malmö och Göteborg.

En bild från Kärleken är fri, Siham Shurafa, Susan Taslimi, Hannah Masharqa, David Weiss, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Kärleken är fri, Siham Shurafa, Susan Taslimi, Hannah Masharqa, David Weiss, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

 

Bilden överst: Kärleken är fri!? Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.