Den 8 september visades föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige på Dramaten. Sju länsteatrar – Regionteater Väst, Giron sámi teáhter, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Västmanlands Teater/Troja Scenkonst, Länsteatern på Gotland – i samarbete med Dramaten&, stod tillsammans på scenen. Röster från hela Sverige bidrog med starka  berättelser utifrån temat Nationalism och uppvisade stor bredd i uttryck, form och innehåll. Men samarbetet var inte bara publikt, under helgen samlades alla deltagare för erfarenhetsutbyte och dialog kring temat nationalism. Länsteatrarnas Linde Sjöstedt var där, läs hennes rapport här.

”2012 träffades Helena Seth, konstnärlig ledare för Dramaten& och jag för att prata om hur Sveriges länsteatrar och Dramaten skulle kunna samarbeta. Det blev startpunkten för ett spännande samarbete som har vuxit mer och mer. Jag kan idag med stolthet berätta att skådespelare och dansare från sju av våra länsteatrar tillsammans med skådespelare från Dramaten i måndags framförde Jag vill leva jag vill dö i Sverige på Dramatens lilla scen.

Men frågetecknen var många innan det var dags: Skulle vi få någon publik? Hur stort är intresset för nationalism? En måndag veckan innan valet – skulle vi lyckas få dit några politiker? Recensenter? Gratisbiljetter, lätt att anmäla sig, men tänker man verkligen komma?

Alla 300 platserna fylldes och mer därtill, några fick vi lov att stoppa vid dörren och be dem gå hem och se föreställningen livestreamad på nätet istället. Det var de inte ensamma om, nära 400 personer har gått in och sett föreställningen på nätet – det kan du fortfarande göra på vår hemsida. Se filmen från föreställningen här.

Publiken kom, branschen kom, flera politiker med Mona Sahlin i spetsen kom och många ungdomar kom. Stämningen var hög, skratt, fotstamp och varma applåder. Åtta starka berättelser utifrån temat nationalism – där skådespelare och dansare gav oss sina bidrag med humor, ironi och allvar. Helheten blev en fantastisk föreställning. Röster från hela Sverige bidrog med berättelser utifrån temat Nationalism. Det var en bredd av uttryck, form och innehåll, helheten imponerade. Sju länsteatrar – Regionteater Väst, Giron sámi teáhter, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Västmanlands Teater/Troja Scenkonst, Länsteatern på Gotland i samarbete med Dramaten& stod tillsammans på scenen.

Med dansen som uttryck och satiren som vapen vreds och vändes på definitionerna av ord som demokrati, folk, identitet, utanförskap och tillhörighet. Vad betyder de här termerna för medborgare, samhället och konsten? ” Louise Lagerström i Nummer.se

”Det bästa Dramaten har arrangerat det här året. Synd att det var bara en kväll. Det här skulle kunna spelas om och om igen, i många år. Jag är lyckligt lottad att jag fick se föreställningen. Tack alla Länsteatrarna som deltog och tack Dramaten. Jag börjar nästan tro på dig Dramaten. Det här gjorde ni bra… en national scen måste våga ta ansvar… i nuet… visa vägen…Tack.”  Publikreaktion på Facebook

”Det var helt fantastiskt med allas berättelser. Jag trodde inte det kunde bli bättre, men den ena berättelsen efter den andra toppade varandra.”  Publikreaktion efter föreställningen

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Smålands mörker, i rollen Edvin Bredefeldt, teckningar Henrik Bromader, foto Bertil Hertzberg

Men samarbetet mellan Länsteatrarna och Dramaten var inte bara publikt. Under helgen samlades vi alla för erfarenhetsutbyte och dialog kring temat nationalism. Dramaturg Jacob Hirdwall från Dramaten ledde samtalet. Hur ser nationalismen ut i vårt geografiska område? Hur arbetar vi med, och hur lyfter vi frågan om nationalismen på vår teater? Finns det likheter och olikheter mellan de olika delarna av Sverige. Thomas Ohlsson, (c) ordförande i Länsteatrarna i Sverige deltog i samtalet.
– Det här är ett spännande och angeläget samarbete om en mycket viktig fråga. Både den interna dialogen och föreställningen bidrar till att vi fortsätter att diskuterar och reflektera om begreppet nationalism – och det är viktigt! sa Thomas Ohlsson efter dagens slut.

– Länsteatrarnas samlade röster om nationalism visar på ett djupt engagemang över hela landet. Och bevisar att teatern är en viktig plats för att ta upp frågor som bränner. Vi hoppas att det här samarbetet är en början på att föra facklan vidare, sa Helena Seth, konstnärlig ledare Dramaten&.

 Avslutningsvis så vill jag också förmedla vad Marie-Louise Ekman, VD Dramaten sa när hon hälsade oss välkomna:

– Det här är något av det viktigaste vi håller på med just nu.

Länsteatrarna i Sverige fortsätter gärna och fördjupar och utvecklar vårt samarbete med nationalscenen. Tack för gott samarbete!”

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna

 

Läs mer om Jag vill leva jag vill dö i Sverige och samarbetet med Dramaten här.

 

Bilden överst: Scenkonst Sörmland, Grannlandet av Anders Duus med Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen, foto Denise Ferreira

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.