Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Göteborg bjuder in till höstmöte för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer den 11-13 november. Temat är internationell samverkan. Det blir också tid för samtal om Länsteatrarnas utveckling och vilka kulturpolitiska frågor som skall vara i fokus under valåret 2014. 

Folkteatern i Göteborg vill visa den skarpaste och mest utmanande samhällskommenterande scenkonsten idag. Sedan 2011 ingår man tillsammans med fem europeiska teatrar i ett internationellt nätverk kallat Cities on Stage / Städer på Scen. Det är ett EU-projekt med mål att skapa en ny repertoar i linje med de utmaningar som Europa ställs inför. Under fem år kommer teatrarna att skapa och sprida nya föreställningar som berör frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. Med Folkteatern som värd blev det självklart att ha Internationell samverkan som tema för Länsteatrarnas höstmöte 2013.

Emily Wacker, koordinator för hela EU-projektet Cities on Stage, är inbjuden för att tillsammans med Ulrika Josephsson, avgående vd för Folkteatern, berätta om projektet utifrån sina olika perspektiv. Rani Kasapi, expert med lång erfarenhet av internationellt och interkulturellt arbete håller en interaktiv föreläsning, där vi vänder blicken både inåt och utåt.  Helene Larsson Pousette, kulturråd i Belgrad mellan 2009 och 2013, nu enhetschef på Svenska Institutet berättar om sitt arbete som kulturråd i Serbien.

Vi har också fokus på Länsteatrarnas utveckling. Verksamhetsplan och budget för 2014 skall beslutas om. Nästa år är det valår – vilka kulturpolitiska frågor ska vi ha fokus på?

Höstmötet är i första hand för våra medlemmar, medan vårmötet är öppet för samarbetspartners, myndigheter m.fl. Det innebär att det kommer att finnas gott om tid för samtal mellan förtroendevalda och teaterchefer, enskilt men också tillsammans för erfarenhetsutbyte och dialog.

2013 Program Höstmöte

För mer information kontakta Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.