Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Göteborg bjuder in till höstmöte för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer den 11-13 november. Temat är internationell samverkan. Det blir också tid för samtal om Länsteatrarnas utveckling och vilka kulturpolitiska frågor som skall vara i fokus under valåret 2014. 

Folkteatern i Göteborg vill visa den skarpaste och mest utmanande samhällskommenterande scenkonsten idag. Sedan 2011 ingår man tillsammans med fem europeiska teatrar i ett internationellt nätverk kallat Cities on Stage / Städer på Scen. Det är ett EU-projekt med mål att skapa en ny repertoar i linje med de utmaningar som Europa ställs inför. Under fem år kommer teatrarna att skapa och sprida nya föreställningar som berör frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. Med Folkteatern som värd blev det självklart att ha Internationell samverkan som tema för Länsteatrarnas höstmöte 2013.

Emily Wacker, koordinator för hela EU-projektet Cities on Stage, är inbjuden för att tillsammans med Ulrika Josephsson, avgående vd för Folkteatern, berätta om projektet utifrån sina olika perspektiv. Rani Kasapi, expert med lång erfarenhet av internationellt och interkulturellt arbete håller en interaktiv föreläsning, där vi vänder blicken både inåt och utåt.  Helene Larsson Pousette, kulturråd i Belgrad mellan 2009 och 2013, nu enhetschef på Svenska Institutet berättar om sitt arbete som kulturråd i Serbien.

Vi har också fokus på Länsteatrarnas utveckling. Verksamhetsplan och budget för 2014 skall beslutas om. Nästa år är det valår – vilka kulturpolitiska frågor ska vi ha fokus på?

Höstmötet är i första hand för våra medlemmar, medan vårmötet är öppet för samarbetspartners, myndigheter m.fl. Det innebär att det kommer att finnas gott om tid för samtal mellan förtroendevalda och teaterchefer, enskilt men också tillsammans för erfarenhetsutbyte och dialog.

2013 Program Höstmöte

För mer information kontakta Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.