Länsteatrarna i Sverige,  Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 7 – 10 februari 2018. Vi frågade Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige: Hur går det med planeringen?

”Länsteatrarna i Sverige är tillsammans Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd projektägare och initiativtagare till Folk och Kultur. Nu står det klart att Eskilstuna kommun går in som en nära samarbetspart, vilket borgar för en god lokal förankring i Eskilstuna och i hela Sörmland. Meetagain är en professionell kongressarrangör som vi just signerat ett samarbetsavtal med.

Nyligen hade vi fem organisationer ett avstampsmöte i Eskilstuna. Vi började med en guidad tur i Munktellområdet. Det är ett fantastiskt ställe att arrangera ett stort konvent på. Här finns inom gångavstånd Scenkonst Sörmlands nya lokaler för musik, teater och dans, Eskilstuna konstmuseum, Munktellmuseet, Eskilstuna stadsmuseum, Munktell Sience Park, Svenska Gourmetakademin, Lokomotivet – en konserthall, Eskilstunas folkhögskola, ett nytt badhus, tre restauranger, ett hotell och en stor Arena som invigs i vår. Här kommer det att hända saker i februari 2018!  guide-och-karta-over-eskilstuna

scenkonst-sormland

Eskilstunaån rinner genom detta gamla industriområde – som nu har bytt skepnad. På andra sidan ån finns Rademachersmedjorna, en kulturhistorisk miljö med anor. I mitten på 1600-talet byggde man upp 20 smedjor, här var ett fristadsområde där inhemska och utländska arbetare kunde driva sin egen verksamhet. De som slog sig ned i fristaden skulle för all sin tid och för hela sin familj vara befriade från personliga skatter.

rademachersmedjorna

Idag och två år framåt har Eskilstuna blivit en fristad åt Ali Kalaei, han är Eskilstunas första fristadsförfattare. Det innebär att kommunen välkomnar en författare som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig och skriva.

Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 7 – 10 februari 2018.
Vi har nu en unik plats där eventet kommer att äga rum: Munktellstaden i Eskilstuna.
Vi har bokat ett datum 7 – 10 februari 2018 – valåret.
Vi bygger en organisation tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Nu vill vi gärna ha hjälp att fylla detta konvent med konst och kultur, med intressanta människor, seminarier, möten och workshops. Vi kommer att bjuda in brett. Det gäller självklart våra 65 medlemsinstitutioner – men övriga branschen, myndigheter, högskolor, fria grupper, konstnärer och forskare är också välkomna. Håll ögonen öppna, vi öppnar en ny hemsida i december. Innan dess kommer information via Länsteatrarnas nyhetsbrev och finns att läsa på våra hemsidor.

Tillsammans vill vi skapa en mötesplats för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken samtidigt som vi vill lyfta den regionala konsten och kulturens egenvärde. Vi ser framför oss något unikt, överraskande och inkluderande.””

Linde Sjöstedt, vd Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.