Länsteatrarna i Sverige,  Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 7 – 10 februari 2018. Vi frågade Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige: Hur går det med planeringen?

”Länsteatrarna i Sverige är tillsammans Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd projektägare och initiativtagare till Folk och Kultur. Nu står det klart att Eskilstuna kommun går in som en nära samarbetspart, vilket borgar för en god lokal förankring i Eskilstuna och i hela Sörmland. Meetagain är en professionell kongressarrangör som vi just signerat ett samarbetsavtal med.

Nyligen hade vi fem organisationer ett avstampsmöte i Eskilstuna. Vi började med en guidad tur i Munktellområdet. Det är ett fantastiskt ställe att arrangera ett stort konvent på. Här finns inom gångavstånd Scenkonst Sörmlands nya lokaler för musik, teater och dans, Eskilstuna konstmuseum, Munktellmuseet, Eskilstuna stadsmuseum, Munktell Sience Park, Svenska Gourmetakademin, Lokomotivet – en konserthall, Eskilstunas folkhögskola, ett nytt badhus, tre restauranger, ett hotell och en stor Arena som invigs i vår. Här kommer det att hända saker i februari 2018!  guide-och-karta-over-eskilstuna

scenkonst-sormland

Eskilstunaån rinner genom detta gamla industriområde – som nu har bytt skepnad. På andra sidan ån finns Rademachersmedjorna, en kulturhistorisk miljö med anor. I mitten på 1600-talet byggde man upp 20 smedjor, här var ett fristadsområde där inhemska och utländska arbetare kunde driva sin egen verksamhet. De som slog sig ned i fristaden skulle för all sin tid och för hela sin familj vara befriade från personliga skatter.

rademachersmedjorna

Idag och två år framåt har Eskilstuna blivit en fristad åt Ali Kalaei, han är Eskilstunas första fristadsförfattare. Det innebär att kommunen välkomnar en författare som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig och skriva.

Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 7 – 10 februari 2018.
Vi har nu en unik plats där eventet kommer att äga rum: Munktellstaden i Eskilstuna.
Vi har bokat ett datum 7 – 10 februari 2018 – valåret.
Vi bygger en organisation tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Nu vill vi gärna ha hjälp att fylla detta konvent med konst och kultur, med intressanta människor, seminarier, möten och workshops. Vi kommer att bjuda in brett. Det gäller självklart våra 65 medlemsinstitutioner – men övriga branschen, myndigheter, högskolor, fria grupper, konstnärer och forskare är också välkomna. Håll ögonen öppna, vi öppnar en ny hemsida i december. Innan dess kommer information via Länsteatrarnas nyhetsbrev och finns att läsa på våra hemsidor.

Tillsammans vill vi skapa en mötesplats för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken samtidigt som vi vill lyfta den regionala konsten och kulturens egenvärde. Vi ser framför oss något unikt, överraskande och inkluderande.””

Linde Sjöstedt, vd Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.