Örebro länsteater, Den unge Werthers lidanden, foto Daniel Andersson

Örebro länsteater är med på biennalen med föreställningen, Den unge Werthers lidanden, foto Daniel Andersson

Idag, 14 maj, startar bibu.se 2014, scenkonstbiennalen för barn och unga, som i år äger rum i Helsingborg. Det blir fyra biennaldagar fyllda med scenkonst, seminarier, nätverkande och diskussioner för och om barn och unga. I samband med biennalen enas Sveriges 19 länsteatrar om ett gemensamt upprop riktat till våra politiker där man kräver en nationell satsning på scenkonst för barn och unga!

Läs uppropet i Helsingborgs Dagbladet