Folkteatern Göteborg tillsammans med GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, och Angereds Teater flyttar in i ett gemensamt produktionscentrum på Hisingen, där man kan samnyttja resurser. Gemensam logistik och delade magasin, verkstäder och repetitionslokaler ska ge ökad hållbarhet. Det finns också planer att öppna upp för publik verksamhet. Vi kontaktade Lotta Lekvall, vd på Folkteatern Göteborg, för att höra mer!

Lotta Lekvall, foto teatern.

Hej Lotta! Vi har hört att Folkteatern flyttar ihop med GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater och Angereds Teater i ett gemensamt produktionscentrum! Hur kommer det sig? Kan du berätta lite kort hur planerna tog form?
– Folkteatern har sedan flera år hyst in sin verkstad i GöteborgsOperans verkstadslokaler, vilket inneburit samarbete och möjligheter som varit väldigt bra. När GöteborgsOperan skulle flytta till nya lokaler i Torslanda valde vi att följa med. Det var helt nya lokaler som gav nya möjligheter. Bredvid dessa lokaler fanns ytterligare ytor som både vi och GöteborgsOperan snabbt började ha visioner om: skulle vi inte försöka få till ett produktions- och resurscentrum för fler teatrar så att vi mycket enklare kan dela resurser och arbeta hållbart? Hela tanken på att ha tillverkning, lager och produktion gemensamt var spännande. Idén växte och tog form över några år och när möjligheten att ta över dessa lokaler gavs så ställdes frågan till övriga institutioner runt om Göteborg om de ville vara med. Vi är alltså fem teatrar nu som går ihop och kommer ha våra lager i gemensamma lokaler, vi kommer ha två repetitionslokaler varav en är möjlig för publik. Dessutom har både Operan och Folkteatern sina verkstäder här, så det har vuxit till att bli det produktionscentrum vi hade drömmar om. Att dela resurser och arbeta hållbart är viktigt och också hitta former för hur vi kan utgöra en resurs för det småskaliga scenkonstlivet. Möjligheterna är många. Det är tack vare Operan som allt detta är möjligt.

Vad innebär det rent praktiskt?
– Det innebär att vi teatrar har lager, rekvisita och repetitionslokaler på en och samma plats. GöteborgsOperan och Folkteatern har sina verkstäder där och vi bygger alltså vår dekor på platsen. Vi samkör transporter i den mån det är möjligt. Vi kommer alla ha ett och samma system för lagerhållning och kan alltså på lite sikt mycket enklare se vad vi har vi våra lager, dela resurser och samarbeta kring detta.

Vad ser ni för fördelar med att dela lokaler och samordna resurser?
– Att arbeta mycket mer hållbart och att samarbeta närmare med övriga scenkonstverksamheter. Framtiden är att dela på resurser och arbeta mer hållbart.

Läs mer i ett pressmeddelande från GöteborgsOperan här.

Läs mer om Folkteatern Göteborg här.

Den översta bilden är tagen av Ines Sebalj.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.