”Supervalåret är över. I höstas fick vi en ny regering, i vintras var det full turbulens i den nationella politiken och nu till våren ser vi konsekvenserna av de politiska förändringarna i våra styrelser. Flera av våra institutioner får nya presidier och ledamöter. Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson (c) avgår efter många år i styrelsen.

Vi vill börja med att rikta ett stort TACK till alla er som under flera år har tillfört kunskap, engagemang, erfarenhet och kloka idéer för att stärka den regionala scenkonsten i hela Sverige. Samtidigt vill vi hälsa alla nya styrelsemedlemmar, nya teaterchefer och konstnärliga ledare välkomna till Länsteatrarna i Sverige för att jobba med kulturpolitiska och regionala frågor med fokus på scenkonstens finansiering och tillgänglighet i hela landet.

Folkteatern i Gävle får en ny politisk ledning med Carina Holm (s) som ordförande, Marita Johansson (v) 1:e vice ordförande och Anders Jansson (m) 2:e vice ordförande.Marcus Hellsten, vd vid samma teater, kommer under våren att presenteras tre nya konstnärliga ledare, varav Kajsa Isakssons namn redan är avslöjat.

Folkteatern i Göteborgs politiska ledning är densamma – men här tillträder Lotta Lekvall som ny VD den 1 juni. Hon presenterar sig i detta nyhetsbrev. Läs mer

Estrad Norr, Jämtlands läns musik och teater får en ny ledning i Robert Uitto (s) regionråd i det nya regionförbundet.

Länsteatern på Gotlands nya ordförande är Meit Fohlin (s) regionråd på Gotland och vice ordförande är Maria Nilsson (c).

På Regionteatern Blekinge Kronoberg har presidiet också bytts ut och ny ordförande är Ragnar Lindberg (s) tillsammans med Clas Jansson (mp) som vice ordförande.

Regionteater Väst, vår enda medlem som är helt specialiserad på scenkonst för barn och unga, har också bytt politisk  ledning. Ny ordförande är Anna Sibinska (mp) och vice ordförande är Ann-Catrin Wikblad (s).

Scenkonst Sörmland styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Kvar som ordförande är Åsa Kratz men nya är Marianne Andersson (c) 1:e vice ordförande och Charlotte Prennfors (m) 2:e vice ordförande.

Smålands Musik & Teater ligger under nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, ny ordförande är Malin Wengholm (m), Torbjörn Eriksson (kd) 1:e vice ordförande och Maria Hörnsten (s) är 2:e vice ordförande. SMOT har också fått en ny verksamhetschef Per-Ola Nilsson.

Ny ordförande på Teater Halland är Bo Gunnar Åkesson (m) och ny vice ordförande är Maud Lanne (s).

På Västmanland Teater är Olof Walldén (s) kvar som ordförande men Elisabeth Wäneskog (kd) 1:e vice ordförande och Ida Lind (fp) 2:e vice ordförande är nya på sina poster.

Östgötateatern, är involverad i en förändringsprocess där förslaget om att bilda ett scenkonstbolag håller på att förverkligas. Det innebär att Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester går samman och senare får en ny gemensam styrelse. Men för teatern är Christer Mård (fp) nu utsedd som ny ordförande, Jörgen Rundgren kvarstår i styrelsen som vice ordförande.

Örebro länsteater fick i höstas en ny vd, Petra Weckström och efter nyår tillträdde Michael Cocke tjänsten som konstnärlig ledare.

Flera förändringar är på gång, ung scen/öst söker en ny konstnärlig ledare nu när Malin Axelsson har tackat ja till jobbet som chef för Radioteatern. Giron sámi teáhter, vår mest nordliga teater, håller som bäst på att förhandla med en ny teaterchef – läs mer om det i nästa nyhetsbrev.

Som sagt stort TACK till er alla som nu lämnar för att gå vidare till nya uppdrag och varmt välkomna alla nya medlemmar.”

Styrelsen Länsteatrarna i Sverige:
Thomas Ohlsson, ordförande, Eskilstuna (c)
Lennart Thörnlund, vice ordförande Luleå (s)
Lena Carlbom, Teater Halland (c)
Jörgen Rundgren, Norrköping (m)
Olof Walldén,  Västmanland Teater (s)

Samt
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare

 

Bilden ovan: Vem skall sitta på ledande positioner på landets länsteatrar 2015, mån tro? Bilden är från Drottningens juvelsmycke på Örebro länsteater, foto Mattias Ermanbrix

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.