Sedan 2011 ingår Folkteatern i Göteborg i ett europeiskt nätverk, kallat ”Cities on Stage” som består av sex olika teatrar i sex olika städer. Förutom Göteborg ingår Paris, Bryssel, Madrid, Neapel och Sibiu (Rumänien).  2013 går även festivalen i Avignon in i samarbetet. Under fem år genomförs produktioner, workshops och arbetsplatsutbyten. Målet med projektet är bl a att skapa en ny levande repertoar i linje med de utmaningar som ett Europa i utveckling ställs inför, under temat ”att leva tillsammans i staden”. Teaterchef Ulrika Josephsson berättar mer…

Cities on stage
”Vi befinner oss fortfarande mitt i detta projekt men de stora delarna för oss har redan genomförts. 2012 hade vi premiär på Lars Noréns pjäs FRAGMENTE i regi av Sofia Jupither. Pjäsen berättade om människor i Göteborg, som befinner sig i samhällets ”döda vinkel”, de som är på väg att falla ur samhällssystemet men som inte fallit helt ur och därför blir än mer osynliga.

FRAGMENTE, Anna Ackzell, Sergej Merkusjev och Anders Granell, foto Patrik Gunnar Helin

FRAGMENTE, Anna Ackzell, Sergej Merkusjev och Anders Granell, foto Patrik Gunnar Helin

Efter att ha spelat i Göteborg blev det sedan en turné till Teatro de la Abadia i Madrid, Odéon i Pars och till Theatre National i Bryssel. Föreställningen spelades på svenska och textades på spanska respektive franska. På samtliga platser var mottagande överraskande överväldigande, både hos publik och kritiker. Framför allt i Madrid togs föreställningen emot mycket starkt. Den politiska och ekonomiska situation som spanjorerna befinner sig i fick genklang i föreställningen. ”Ni kommer från Sverige och berättar för oss hur vi har det i Spanien” sa teaterchefen José Luid Gomez när han fattade våra händer efter föreställningen. I ett spontant arrangerat möte mellan ensemblen och en teaterskola i Madrid, uppstod under veckan ett fantastiskt samtal om teaters roll i det Europa vi ser nu, om hur fattigdom och våld ser ut i Spanien i förhållande till Sverige etc men också utbyte av erfarenheter kring repetitionsarbete, spelstilar och textbearbetning. Detta som ett exempel på det som gör ett internationellt samarbete så viktigt och så givande. Vi lyfter blicken från vår närmaste vardag, får nya infallsvinklar och fördjupade synsätt. Vi får syn på oss själva och vår verklighet just genom att låta den möta någon annans blick. Både när det gäller den konstnärliga utvecklingen och synen på vad vi berättar på scenen. Jag är övertygad om att det utvecklar oss.

 FRAGMENTE på turne 2012, foto Folkteatern Gbg

FRAGMENTE på turne 2012, foto Folkteatern Gbg

Men det kräver också mycket. Internationella samarbeten kostar på i tid och resurser. Och om man som i vårt fall får finansiering genom EU är – som de flesta med liknande erfarenheten vet – byråkratin kring ansökningar och rapportering nästintill oöverstigligt. Vi hade aldrig klarat det om inte en större teater, Theatre National i Bryssel hade tagit huvudansvar för ansökningen t ex.

Därför tror jag att om man ska gå in ett internationellt samarbete måste man verkligen bestämma sig för att man vill. Och så bara göra det! Om man försöker sätta sig in från början vad det innebär är risken stor att man bestämmer sig för att inte sätta igång … Lusten, viljan och nyfikenheten till dessa möten måste helt enkelt ta över. Det var lusten till konstnärlig utveckling och att gemensamt berätta från scenerna om Europa idag, som på riktigt var upprinnelsen och drivkraften till ’Cities on Stage’.

FRAGMENTE på turne, här syns ensemblen i Bryssel på Theatre National med EU kommissionens ordförandeJose Manuel Barroso, foto Folkteteatern Gbg

FRAGMENTE på turne, här syns ensemblen i Bryssel på Theatre National med EU kommissionens ordförandeJose Manuel Barroso, foto Folkteteatern Gbg

För oss på teatern har samarbetet hittills varit mycket givande. De erfarenheter som ensemble och tekniker fick med sig efter turnén är ovärderliga. Både i möten med publiken och med de mottagande teatrarna och dess personal. Och det franska gästspel vi tog emot var ett lyft och verkligen kompetensutvecklande för oss på många olika nivåer. Och alla de möten, samtal och diskussioner som jag fört under åren med kollegor på de olika teatrarna och alla de olika konstverk som växt fram har inspirerat och gett energi. Nya kontakter och vänner har kommit till genom detta nätverk och det kommer jag bära med mig länge.

Den franska föreställningen La Reunification des deux Corees Odeon Theatre gästade Folkteatern i Göteborg våren 2012, foto Elisabeth Carecchio

Den franska föreställningen La Reunification des deux Corees Odeon Theatre gästade Folkteatern i Göteborg våren 2012, foto Elisabeth Carecchio

Så har man möjlighet och intresse tror jag på att verka för internationella samarbeten. Det som saknas och som efterlyses är tydliga och samordnade strategier på politisk nivå för att finansiera svenska gästspel utomlands, ta emot internationella gästspel och verka för utökade utbyten etc. Det borde vara en självklarhet och nödvändighet för att nå de visioner om internationell utblick som ofta lyfts fram i diverse kulturplaner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Det är något som i alla fall jag som jag skriver högt på önskelistan på agendan för den framtida kulturpolitiken!”

Ulrika Josephsson, avgående VD och konstnärlig ledare för Folkteatern Göteborg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.