Scen:se är ett treårigt projekt som startade hösten 2018, där konst skapas specifikt för barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer, vilket vi har skrivit om tidigare i vårt nyhetsbrev, läs gärna mer här. Folkteatern i Gävleborg har producerat de två teaterföreställningarna Stranden och Shakespeares hjärtslag som har spelats i regionen och varit på nationell turné  med Riksteatern. Nu börjar det närma sig projektets avslutning och den 30-31 mars samarrangerar Folkteatern Kunskapsdagar i Gävle för att summera och sprida erfarenheterna av projektet. Kunskapsdagarna har fokus på konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se.

Projektet Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Kultur Gävleborg har bjudit in intressanta och banbrytande konstnärer, pedagoger, forskare, anhöriga och kulturförmedlare från Sverige, Storbritannien och Norge. Det de har gemensamt är att de på olika sätt arbetar med och intresserar sig för konstens och kulturens betydelse för barn och unga med funktionsvariationer.

Programmet är likadant båda dagarna. Läs mer om upplägget här.

Det kostar inget att delta! Du bjuds på för- och eftermiddagsfika och den nya metodhandboken.

Klicka och anmäl dig här!

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, foto Martin Skoog

Under dagen möter du:

 ►Anna Pella – förälder och journalist med inriktning på familjeliv och flerfunktionsnedsättning. Har skrivit flera böcker, bl.a. ”När du ler stannar tiden” om sin dotter Agnes som föddes med flerfunktionsnedsättning.

► Lotta Frecon – förälder och gymnasielärare som brinner för tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning. Driver tillsammans med Anna Pella ”Gott liv för alla” som arrangerar workshops för professionella och anhöriga kring familjelivet med komplex funktionsnedsättning.

► Ellie Griffiths – konstnärlig ledare för Oily Cart Theatre i London. Hon kommer från Skottland och verkar som scenkonstnär – framförallt som regissör och skådespelare – och har specialiserat sig på att arbeta mot publikgrupper med särskilda behov; barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, barn och unga inom autismspektrat och personer som lever med demens. Hon har initierat och leder ett nätverk för konstnärer över hela världen som skapar konst för och tillsammans med personer med funktionsnedsättningar – Upfront Performance Network. Ellie kommer att prata om och fokusera på det konstnärliga arbetet. Hur kan man skapa scenkonst specifikt framtagna för dessa publikgrupper?
Föredraget hålls på engelska.

► Veera Suvalo Grimberg – sedan 2010 konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn i Göteborg, men även en nyfiken koreograf med intresse för gaffeltruckar, grävmaskiner och dansande brandmän. Hon beskriver sig som en egensinnig och minoritetsspråkig kroppskonstnär som vill utmana stereotyper vad dans är och kan vara. Veera delar med sig av inspiration och erfarenheter från skolor, projekt och kulturarenor fångade under Spinns resa mot en mer tillgänglig scenkonst.

► Malin Lucchesi – kommer från Kilafors och är både dans- och bildkonstnär. Malin lever med ASD (autismspektrumtillstånd), ADHD och Synestesi och arbetar till vardags med projektet Mindset inom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, som handlar om att lyfta rättigheter för personer med någon form av NPF.

Hon beskriver sig själv så här: Dansen och scenkonsten har för mig varit och är bokstavligen de avgörande verktygen för att befinna mig där jag finns idag. Mina scenkonstföreställningar har gett mig en bredare förståelse om andra människor, samtidigt har mina medskapare och min publik har fått en större förståelse för ordet autism och vad autism är inuti.

Malin har med sig sin mamma Camilla Lucchesi som bl.a. är teater- och danspedagog och även hon arbetar med funktionsrätt på Studieförbundet Vuxenskolan. Camilla och Malin erbjuder också workshops och föreläser tillsammans.

► Dr. Gill Brigg – dramapedagog och scenkonstnär som under många år har arbetat mot barn och unga med flerfunktionsnedsättningar inom särskolan i England. Hon har utvecklat en metod att tillsammans med eleverna skapa scenkonst i klassrummet. Hon medverkar i projekt Scen:se i arbetet mot särskolans pedagoger där hon fortbildar personal i dramapedagogik och estetiska läroprocesser. Gill Brigg doktorerade 2013 med sin avhandling “Theatre for audiences labelled as having profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.
Föredraget hålls på engelska.

► Eva von Hofsten – initiativtagare och projektledare för Scen:se samt en av skådespelarna i Scen:se scenkonstföreställningar. Hon kommer att berätta om projektets alla delar, tankarna bakom, verksamheterna som har genomförts och samtala med olika personer som medverkat under projektperioden 2018-2020.
Innan vi skiljs åt delar Eva ut Scen:se rykande färska metodhandbok till alla medverkande och åhörare som deltagit under dagen.

Läs mer om projektet Scen:se:
Scense.se
Folkteatern Gävleborgs hemsida

Folkteatern Gävleborg, Scen:se, foto Martin Skoog

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.