Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

Linde Sjöstedt är projektledare för Folk och Kultur och här kan du läsa hennes senaste uppdatering om vad som händer just nu med Folk och Kultur.

2018-04-05
”Folk och Kultur 2018 är över. Det blev ett storartat evenemang som pågick i 4 dagar, lockade 160 arrangörer som tillsammans med Folk och Kultur bidrog med 230 programpunkter. 55 utställare fanns på plats i Utställartorget på Stiga Sport Arena och över 2000 personer kom till Folk och Kultur i Munktellstaden 7-10 februari 2018. Som mest hade vi 17 parallella seminarier som pågick samtidigt – man hann inte ta del av allt. Men några av seminarierna dokumenterades och du kan titta i efterhand på Folk och Kulturs hemsida.

Det var första gången vi arrangerade Folk och Kultur och vi är mycket stolta över resultatet. Tillsammans skapade vi en plattform, där vi har diskuterat, samtalat och formulerat framtidens kulturpolitiska agenda. Samtalet är inte över, låt det växa sig ännu starkare nu när valrörelsen börjar ta riktig fart!

Vi vet nu att Folk och Kultur kommer att bli ett årligen återkommande kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna. Nu påbörjar vi arbetet att utveckla Folk och Kultur vidare och skapa en mötesplats dit alla känner sig välkomna och delaktiga!

Foto José Figueroa

Utvärdera och utveckla
Direkt efter Folk och Kultur avslutades lördagen den 10 februari satte vi ihop och skickade ut en enkät för att få ta del av deltagarnas synpunkter, tankar och utvecklingsidéer.
Här följer några av de svar vi fick.

Vill du läsa hela utvärderingen går det bra att göra på Folk och Kulturs hemsida.

Vad uppskattade du med Folk och Kultur 2018 (totalt 470 svar):
– Bredden, uppslutningen och engagemanget.
– Är mycket imponerad av allt ni arrangörer hade lyckats få ihop till denna första gång.
– Ansatsen: kultur i samhällsutvecklingen, att kalla det ett konvent.
– Att den politiska diskussionen rörde sig från ”kultur är fint och viktigt” till att bli mer komplex och nyanserad.
– Det tydliga regionala perspektivet, den tydliga regionala närvaron.
– Möjligheten till nätverkande.
– Det breda kulturbegreppet: befriande och starkt se museer, scenkonst, hantverk, bildkonst m.m. dela plats på utställartorget. Det betyder att det inte är det enskilda kulturuttrycket som är det viktigaste, utan det är folk och kultur som är det viktigaste för samhället.

Foto José Figueroa

Vad tycker du behöver utvecklas eller komplettera inför Folk och Kultur 2019 (totalt 504 svar)
– Invigningen bör ligga på em på torsdag för att få maximal massmedia.
– En ”fri tid” mitt på dagen då kaffe serveras i utställningshallen och tid för alla att minglavid utställningarna.
– Nyttja våning två mer för seminarier.
– Längre tid (20 – 30 min) mellan seminarier för förflyttning och samtalstid.
– Bättre info om vad som händer på scenen. Ett anslag varje dag om vad som händer.
– En konferencier per dag som håller ihop vad som händer på scenen och ”påar”.
– Inga seminarier på andra sidan ån.
– Kanske begränsa antalet seminarier. Lördagen ingen höjdare…
– Mer reklam för sörmlänningar på lördagen. Kanske föreningar/kulturaktörer kan lägga träffar på lördagen i olika lokaler i anslutning till utställningen och låta den vara en del av programmet.

Foto José Figueroa

Var det något som överraskade dig? (totalt 280 svar)
– Att Eskilstuna var en så fin stad och hade så mycket vatten. Roligt med museet och alla traktorerna. Ett fantastiskt område och arena.
– Att jag som någorlunda oetablerad konstnär i Sverige blev sedd för vad jag kan och inte nödvändigtvis vad min professionella bakgrund är. Att överhuvudtaget få vara en av dem som fick vara med är otroligt värdefullt för mig och min konst.
– Att mediabevakningen faktiskt blev så stor som den var!
– Att rikspolitiken så mangrant var på plats. Mycket bra.
– Bra teknik genomgående.
– Mannen som satt och stämde ett piano inne på Munktellmuseet. Slump eller arrangerat?

Foto José Figueroa

Inför Folk och Kultur 2019
Vi som jobbade med Folk och Kultur 2018 har naturligtvis våra egna tankar om hur vi vill utveckla arrangemanget. Vi vill t. ex. se till så att Utställartorget på Stiga Sport Arena blir hela konventets mötesplats och hjärta. Vi upplever också att det finns ett stort behov av en samlingsplats – en restaurang eller bar – där vi kan träffas och nätverka på kvällarna.  Vi ska självklart jobba stenhårt på att bibehålla samma höga kvalitet på seminarier och konstnärliga upplevelser.

I år hade vi tre partiledare; Ulf Kristersson (m), Anna Lööf (c) och Isabella Lövin (mp) som medverkade live på stora scenen på Utställartorget samt statsminister Stefan Lövén som hälsade och lyckönskade oss per länk. Nu stundar snart ett val – vem är statsminister nästa år? Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde och medverkade under en hel dag – vem är kulturminister nästa år? Vi har en inbjudan redo till samtliga partiledare och nästa års kulturminister – vem det än blir så är vi nyfikna på vad deras kulturpolitiska vision är och hur de vill förverkliga sin kulturpolitik.

Foto José Figueroa

Ladda redan nu för nästa års Folk och Kultur 6 – 9 februari 2019. Den 6 februari är Samernas nationaldag – det vill vi uppmärksamma. Vi gör Folk och Kultur tillsammans så börja redan nu att planera ert deltagande 2019.

Tack alla ni modiga arrangörer och utställare som deltog i det första Folk och Kultur – utan er hade det inte blivit något! Tack alla ni som deltog på olika sätt!”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
vd Länsteatrarna Sverige,  LTS
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.