Den 7-10 februari 2018 genomförs det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Syftet är att lyfta in de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Arrangörerna Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd kommer till Almedalen 2–9 juli för att påbörja Folk och Kulturs samtal om kulturpolitik under rubriken Låt kulturen utveckla hela Sverige!

Hur bör landets kulturella infrastruktur se ut? Hur ska kulturinstitutionernas kostnadsökningar finansieras? Vilka argument finns för en fortsatt stark kulturpolitik? Kom med i diskussionen!

Glöm inte anmäla in din goda samtalsidé och bidra till dialogen genom att medverka på Folk och Kultur! Gå in på hemsidan och hitta din väg in och den information du behöver. Kontakta oss om du vill veta mer!


LÅT KULTUREN UTVECKLA HELA SVERIGE! FOLK OCH KULTURS SAMTAL OM KULTURPOLITIK.
Dag: Måndagen den 3 juli 2017 kl. 18.00-20.00
Plats: Novgorodgränd 1

Folk och Kulturs samtal om kulturpolitik
På vilket sätt bidrar kulturlivet till samhällsbygget? Är konst och kultur en kostnad eller en samhällelig resurs? I många sammanhang visar det sig att satsningar på kulturella verksamheter får positiva effekter också på andra samhällsområden. Vi lever också i en tid då populismen växer sig stark, runt om i världen. Förutsättningarna för att bedriva kulturpolitik, att inför väljarna argumentera för att gemensamma medel ska gå till konst och kulturverksamhet, har förändrats. Samtidigt som detta sker diskuteras i dag en rad politiska frågor – sociala och ekonomiska konflikter – i kulturella termer. I grunden politiska frågor beskrivs som kulturella. Sammantaget innebär dessa skilda utvecklingstendenser att kulturpolitiken växer i omfattning och rycker in mot politikens centrum. Det är en ny situation.

Den 7-10 februari 2018 genomförs det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Syftet är att lyfta in de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Många framträdande beslutsfattare förväntas närvara. För att förbereda samtalen inför konventet, och en förhoppningsvis levande diskussion under valrörelsen, bjuder Folk och Kultur in till ett informellt kulturpolitiskt samtal i Almedalen.

Medverkande:
Marika Lagerqrantz, Ordförande och skådespelare, KLYS
David Karlsson, Kulturskribent, Nätverkstan
Nina Björby, Ordförande, Regional Musik i Sverige
Åsa Kratz, Ordförande, Länsteatrarna i Sverige

Arrangör:
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Kontaktperson:
Linde Sjöstedt, vd, Länsteatrarna i Sverige, 073-709 28 88, info@lansteatrarna.se
Lisbeth Pettersson, producent, Länsteatern på Gotland, 0498-291056, lisbeth.pettersson@ltpg.se


LÅT KULTUREN UTVECKLA HELA SVERIGE! FÖRSMAK AV FOLK OCH KULTUR 2018.
Dag: Onsdagen den 5 juli 2017 kl. 20.00-22.00
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Försmak av Folk och Kultur 2018
Hur bör landets kulturella infrastruktur se ut? Vilken politisk nivå bör ha ansvar för vad? Hur ska kulturinstitutionernas kostnadsökningar finansieras? På vilket sätt kan tvärsektoriellt samarbete stimuleras? Vilka argument finns för en fortsatt stark kulturpolitik?

Detta är några av de frågeställningar som Folk och Kultur förbereder inför det första kulturpolitiska konventet i Eskilstuna, 7-10 februari 2018, i syfte att få en levande kulturpolitisk diskussion under valrörelsen. Länsteatern på Gotland slår upp sina dörrar och välkomnar alla som är nyfikna att få en försmak av programmet. Möt arrangörer och medverkande. Vi bjuder på varm korv och scenkonst förstås!

Medverkande:
Thomas Sundström, Teaterchef, Länsteatern på Gotland
David Karlsson, Kulturskribent, Nätverkstan
Åsa Kratz, Ordförande, Länsteatrarna i Sverige
Nina Björby, Ordförande, Regional Musik i Sverige
Inga Göransson, Vice ordförande, Länsmuseernas Samarbetsråd
Jesper Eng, koordinator Nätverkstan

Arrangör:
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd och Länsteatern på Gotland.

Kontaktperson:
Linde Sjöstedt, vd, Länsteatrarna i Sverige, 073-709 28 88, info@lansteatrarna.se
Lisbeth Pettersson, producent, Länsteatern på Gotland, 0498-291056, lisbeth.pettersson@ltpg.se

Se hela programmet för Kultur i Almedalen här

Bilden överst: Almedalen, foto Region Gotland

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.