Folk och Kultur genomförs 10-12 februari 2021 som ett digitalt konvent. Arrangörerna presenterar Folk och Kultur 2021 som en tvärsektoriell, nationell plattform som bygger på nya format, livesändningar och förinspelade program. Samtidigt vill man börja bygga en kunskapsbank – ett Folk och Kultur Play.

På hemsidan  folkochkultur.se beskriver projektledare Linde Sjöstedt den fjärde upplagan av Folk och Kultur såhär:

Linde Sjöstedt, foto Maria Nordlöw

– Vi ser framför oss ett konvent som är producerat likt ett tv-program, men med de interaktiva element som finns i sociala medier, där en programledare vägleder tittaren mellan program och kanaler.

– Konventet är kostnadsfritt för våra digitala besökare. I en tid av oro och osäkerhet ser vi att det är viktigt att öppna för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Vilka är de viktigaste kulturpolitiska åtgärderna, just nu? Vad har coronakrisen synliggjort? 

Eskilstuna och Sörmland är fortfarande nära samarbetspartners till Folk och Kultur och de digitala sändningarna sker på plats i Scenkonst Sörmlands konsertsal i Eskilstuna, fast utan publik. Men även om konventet sker digitalt denna gång så kan möten fortfarande ske och inspiration kan delas. Folk och Kultur har tillsammans med  Gislaveds kommun utvecklat ett digitalt format som möjliggör för kommuner, myndigheter, institutioner m.fl. att hålla workshoppar kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv. Formatet kallas ”satellitkonvent” och pågår under eftermiddagarna 10-12 februari, vilket ger möjlighet att utgå från innehåll och teman som belysts under förmiddagen (konventet pågår kl 8.30-12).

Du hittar mer information på Folk och kulturs hemsida här

Mer info om satellitkonvent här.

Bilden överst: Foto Jason Andersson

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.