Folk och Kultur genomförs 10-12 februari 2021 som ett digitalt konvent. Arrangörerna presenterar Folk och Kultur 2021 som en tvärsektoriell, nationell plattform som bygger på nya format, livesändningar och förinspelade program. Samtidigt vill man börja bygga en kunskapsbank – ett Folk och Kultur Play.

På hemsidan  folkochkultur.se beskriver projektledare Linde Sjöstedt den fjärde upplagan av Folk och Kultur såhär:

Linde Sjöstedt, foto Maria Nordlöw

– Vi ser framför oss ett konvent som är producerat likt ett tv-program, men med de interaktiva element som finns i sociala medier, där en programledare vägleder tittaren mellan program och kanaler.

– Konventet är kostnadsfritt för våra digitala besökare. I en tid av oro och osäkerhet ser vi att det är viktigt att öppna för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Vilka är de viktigaste kulturpolitiska åtgärderna, just nu? Vad har coronakrisen synliggjort? 

Eskilstuna och Sörmland är fortfarande nära samarbetspartners till Folk och Kultur och de digitala sändningarna sker på plats i Scenkonst Sörmlands konsertsal i Eskilstuna, fast utan publik. Men även om konventet sker digitalt denna gång så kan möten fortfarande ske och inspiration kan delas. Folk och Kultur har tillsammans med  Gislaveds kommun utvecklat ett digitalt format som möjliggör för kommuner, myndigheter, institutioner m.fl. att hålla workshoppar kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv. Formatet kallas ”satellitkonvent” och pågår under eftermiddagarna 10-12 februari, vilket ger möjlighet att utgå från innehåll och teman som belysts under förmiddagen (konventet pågår kl 8.30-12).

Du hittar mer information på Folk och kulturs hemsida här

Mer info om satellitkonvent här.

Bilden överst: Foto Jason Andersson

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.