Länsteatern på Gotland arrangerar Kultur i Almedalen 2017. Vi haffade teaterchef Thomas Sundström i farten för att få veta mer om programmet och upplägget.
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, säger Thomas. 

Bakom Kultur i Almedalen 2017 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room. Svensk Scenkonst som arrangerat Kultur i Almedalen tidigare, kommer i år vara med i form av vilande partner.

Vi kontaktade teaterchef och konstnärlig ledare för Länsteatern på Gotland Thomas Sundström för att få veta mer om innehållet i årets arrangemang.

Thomas Sundström, foto Stig Hammarstedt

Hej Thomas! Kultur i Almedalen brukar arrangeras av Scenkonst Sverige i samarbete med Länsteatern på Gotland, men i år tar ni över arrangemanget. Länsteatern på Gotland är en liten länsteater, och det är ett stort uppdrag att arrangera Kultur i Almedalen. Varför gör ni detta?
– Varför inte! Det är en demokratifråga att kulturen tar plats på flera politiska arenor. Länsteatern på Gotland må vara liten till numerären men är synnerligen aktiva i Kultur i Almedalen såväl som kommande nationella arrangemanget Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi har dessutom vanan att vara medarrangör genom vårt nära samarbete med Svensk Scenkonst de senaste åren.

Kan du beskriva lite hur arrangemanget runt Kultur i Almedalen ser ut i år?
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, men som alltid måste verkligheten gälla framför den tidigare uppgjorda kartan. I de arrangemang vi är deltagare i färgas programpunkterna av två saker:
1.Konstens egenvärde, eller ska vi säga självständighet mot uppdragsgivarna. Att vara vaken i diskussionen över hur instrumentell scenkonsten kan bli utan att förlora sin egen kraft.
2.Det tragiska i fascismens frammarsch i de öppna forumen, Falun, Almedalen etc. Undertecknad trodde inte när jag tillträde som chef för fem år sedan att jag skulle arrangera en manifestation mot ett nazisistparti som stod med flaggorna några hundra meter bort. Men så är nu fallet. Torsdag 6 juli kl 16:00 i Almedalsveckan genomför vi manifestationen ”Facismen står i farstun – men nu kämpar vi emot”.

Vilka frågor är i fokus? Har ni någon särskild inriktning eller röd tråd?
– Jag tror att branschfrågorna blir mindre och att de ”större” mer allmängiltiga kulturpolitikfrågorna kommer att hamna i centrum. Troligtvis mer intressant för en kulturintresserad allmänhet.

Tillsammans med Folk och kultur kommer ni att bjuda in till ett mingel på kvällen den 5 juli. Varför är det viktigt med Folk och Kultur på Kultur i Almedalen?
– Folk och Kultur kan bli arenan för den regionala scenkonsten och kulturarvet i en tid då de flesta kulturbesök faktiskt äger rum där, om än i riksmedias döda vinkel.

Se hela programmet för Kultur i Almedalen här

Läs  mer om Folk och Kultur

Läs mer om Bohm Bohm Room här

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.