Länsteatern på Gotland arrangerar Kultur i Almedalen 2017. Vi haffade teaterchef Thomas Sundström i farten för att få veta mer om programmet och upplägget.
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, säger Thomas. 

Bakom Kultur i Almedalen 2017 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room. Svensk Scenkonst som arrangerat Kultur i Almedalen tidigare, kommer i år vara med i form av vilande partner.

Vi kontaktade teaterchef och konstnärlig ledare för Länsteatern på Gotland Thomas Sundström för att få veta mer om innehållet i årets arrangemang.

Thomas Sundström, foto Stig Hammarstedt

Hej Thomas! Kultur i Almedalen brukar arrangeras av Scenkonst Sverige i samarbete med Länsteatern på Gotland, men i år tar ni över arrangemanget. Länsteatern på Gotland är en liten länsteater, och det är ett stort uppdrag att arrangera Kultur i Almedalen. Varför gör ni detta?
– Varför inte! Det är en demokratifråga att kulturen tar plats på flera politiska arenor. Länsteatern på Gotland må vara liten till numerären men är synnerligen aktiva i Kultur i Almedalen såväl som kommande nationella arrangemanget Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi har dessutom vanan att vara medarrangör genom vårt nära samarbete med Svensk Scenkonst de senaste åren.

Kan du beskriva lite hur arrangemanget runt Kultur i Almedalen ser ut i år?
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, men som alltid måste verkligheten gälla framför den tidigare uppgjorda kartan. I de arrangemang vi är deltagare i färgas programpunkterna av två saker:
1.Konstens egenvärde, eller ska vi säga självständighet mot uppdragsgivarna. Att vara vaken i diskussionen över hur instrumentell scenkonsten kan bli utan att förlora sin egen kraft.
2.Det tragiska i fascismens frammarsch i de öppna forumen, Falun, Almedalen etc. Undertecknad trodde inte när jag tillträde som chef för fem år sedan att jag skulle arrangera en manifestation mot ett nazisistparti som stod med flaggorna några hundra meter bort. Men så är nu fallet. Torsdag 6 juli kl 16:00 i Almedalsveckan genomför vi manifestationen ”Facismen står i farstun – men nu kämpar vi emot”.

Vilka frågor är i fokus? Har ni någon särskild inriktning eller röd tråd?
– Jag tror att branschfrågorna blir mindre och att de ”större” mer allmängiltiga kulturpolitikfrågorna kommer att hamna i centrum. Troligtvis mer intressant för en kulturintresserad allmänhet.

Tillsammans med Folk och kultur kommer ni att bjuda in till ett mingel på kvällen den 5 juli. Varför är det viktigt med Folk och Kultur på Kultur i Almedalen?
– Folk och Kultur kan bli arenan för den regionala scenkonsten och kulturarvet i en tid då de flesta kulturbesök faktiskt äger rum där, om än i riksmedias döda vinkel.

Se hela programmet för Kultur i Almedalen här

Läs  mer om Folk och Kultur

Läs mer om Bohm Bohm Room här

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.