Välkommen till ett seminarium om fiberoptikens möjligheter inom kultur, näringsliv och samhällsservice den 8 november på Finlandsinstitutet, Stockholm och på Alandica, Mariehamn! Seminariet arrangeras av Scen utan gränser/Riksteatern m.fl. och fokuserar på fiberteknikens utvidgade möjligheter inom kultur, medier, näringsliv, skärgårdsservice. Och hur gör man det ekonomiskt möjligt?

Seminariet och musikevenemanget pågår samtidigt och i realtid i Stockholm och i Mariehamn. Medverkar i seminariet gör programledare/författare Mark Levengood, pianisterna Angelica Alm (Så ska det låta) och Anna Persson, Digitaliseringskommissionens kanslichef Loth Hammar samt Ålands finansminister Roger Nordlund.

Överföringshastiget med max 2 millisekunders fördröjning ger möjligt att interagera i realtid oberoende av plats i världen. Teater kan nu spelas med skådespelarna på olika orter och musik spelas under seminariet samtidigt i Mariehamn och Stockholm. Ålands landskapsregering ser att denna teknik förbättrar kommunikationsmöjligheter utan att man behöver resa från öarna och öka den enskilde medborgarens delaktighet. Tekniken har använts begränsat inom utbildning, filmredigering och kirurgi på distans.

Seminariet avslutas med en mottagning där deltagarna får diskutera i det virtuella rummet.

Välkommen att anmäla dig här

Program pdf:  Delad glädje är dubbel glädje -program

 

Tid: fredagen den 8 november 13:30-16:00 Finlandsinstitutet (svensk tid) och på Åland (finsk tid) 14:30-17:00.

Moderator: Johanna Koljonen och Erik Hemming.
Arrangör: Finlandsinstitutet tillsammans med Scen utan gränser/Riksteatern, Företagarna på Åland, Folkets Hubb, Stockholms stad, Ålands landskapsregering, KTH, Artplant, Ålcom och Mariehamns telefoni mfl.

Program:

Sverige Åland

13:30   14:30     Välkommen, Ove Joanson, styrelseordförande vid Utgivarna och vice ordförande i Finlandsinstitutets styrelse

13:40   14:40     Film, Det kom en nyhet, då och nu

13:45   14:45     Fiberoptikens möjligheter: Mats Erixon, Högskolan Dalarna

13:55   14:55     Ökat regionalt samarbete med fiberoptik, Ålands finansminister Roger Nordlund i Marihamn och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming i Stockholm

14:10   15:10     Musikupplevelse med fiberoptik, en pianist i Stockholm och en på Åland samspelar, Anna Persson och Angelica Alm, den sistnämnda känd från ”Så ska det låta”

14:20   15:20     Kulturevenemang med fiberoptik, Rektor för Ålands musikinstitut, operasångare Björn Blomqvist och kreatör Andreas Brännlund, utvecklingschef, Mika J Lehtinen (teaterforskning vid Tammerfors universitet) i Mariehamn samt kompositör/musiker Tuomo Haapala och programledare/författare Mark Levengood i Stockholm

14:40   15:40     Musik fortsätter…

14:50   15:50     Ekonomiska förutsättningar för fiberoptik, VD för Ålcom Daniel Dahlén, chef för Ålands digitala agenda Jörgen Grette i Mariehamnen samt Loth Hammar, kanslichef för Digitaliseringskommissionen, utvecklingschef Christina Öhman och systemspecialist Mats Erixon i Stockholm

15:30   16:30     Mottagning utan gränshinder. Seminariet avslutas kl. 16 svensk tid och kl. 17 finsk tid

 

header-scutgr-ver3

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.