Det var den 10 februari 2018 – i samband med Folk och Kultur – som en landsomfattande uppsättning av nobelpristagaren Harold Pinters’ Presskonferensen framfördes i en rad svenska städer samtidigt. De länsteatrar som medverkade var Teater Halland, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Folkteatern Gävleborg, Smålands Musik & Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Norrbottensteatern, Östgötateatern, Västerbottensteatern, Oktoberteatern, Regionteater Väst, Länsteatern på Gotland, Västmanlandsteater, Byteatern och Örebro länsteater. Bakom satsningen stod Teater Halland.

– Den 10:e februari skrev vi svensk teaterhistoria, säger Anna Sjövall, teaterchef på Teater Halland och initiativtagare till projektet.

Anna Sjövall, vd och konstnärlig ledare Teater Halland, foto Malin Arnesson

Här skriver Anna om vad som hänt efter Presskonferensen och om framtida planer.

”Dagarna efter 10:e februari strömmade hälsningarna in från hela landet. Tillsammans hade vi skrivit teaterhistoria. Med Pinters Presskonferensen hade vi genomfört en landsomfattande performance där vi lyft scenkonsten och samtalet om konstens roll i samhället. Från Luleå i norr till Malmö i söder hade kulturministrar framträtt på gator och torg, inne på teatrar och gallerior, och talat om hur lite det skiljer sig mellan att vara kulturminister och chef över säkerhetspolisen – allt handlar ju om att kontrollera människors tankar och känslor. Pinters pjäs är en dystopi över ett samhälle som många av oss känner oro inför, ett samhälle som påminner om en rad länder runt om i Europa med en kulturpolitik som vissa politiker i Sverige står för. Texten är brännande aktuell och samlade stora delar av teatersverige klockan tolv den 10:e februari.

Teater Halland, Presskonferensen, Stora Torg i Halmstad, foto Malin Arnesson

På många av platserna fördes samtal efter föreställningen. Publik, konstnärer och politiker diskuterade kulturpolitik och lokalpress och riksmedia fångade upp. I Halmstad hade vi ett samtal med unga politiker från alla de olika partierna. Där blev det tydligt att Sverigedemokraterna är det parti som tydligast formulerat en kulturpolitik som är väl grundad bland partiets medlemmar. Sverigedemokraterna vet precis vad de vill ha kulturen till. Nu återstår att se om de andra partierna lika tydligt lyfter frågan om kulturens plats i samhället och hur de på gräsrotsnivå vill arbeta med dessa frågor.

Teater Halland, Presskonferensen, eftersnack i Halmstad 10 feb 2018, foto Malin Arnesson

Vår performance visade på scenkonstens bredd i hela landet. Projektet representerades av länsteatrar, stadsteatrar, Riksteatern, fria grupper, barn- och ungdomsteatern, teaterhögskolan, amatörteatern och som live-streaming. På varje plats såg ministrarna olika ut, journalisterna var en eller tio, entouragen bestod av säkerhetsvakter, chaufförer, blomsterflickor och assistenter. Varje uppsättning tolkade texten på sitt vis och fick olika kontexter beroende på spelplatsen man valt och på de som kommit dit. Överallt blev det tydligt hur konsten fungerar som dörröppnare för samtal och reflektioner över våra liv och samhället vi lever i.

Idén att sätta upp Pinters Presskonferensen samtidigt över hela landet, fick jag för flera år sedan. Jag tyckte då att texten kändes aktuell och sedan har den blivit alltmer aktuell för varje år som gått. Genom Teater Halland, Länsteatrarna och Folk och Kultur, fick projektet en fantastisk arena. Jag är så stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit. Nu håller vi på att utvärdera Presskonferensen och ser hur vi kan gå vidare med det framöver. Varför inte mötas allihop i Almedalen?”

Anna Sjövall
Initiativtagare och regissör för Presskonferensen, vd/konstnärlig ledare Teater Halland

Läs mer om Presskonferensen

Läs mer om Teater Halland

Bilden överst: Teater Halland, Presskonferensen, Stora Torg i Halmstad, foto Malin Arnesson

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.