Åsa Edgren är t.f. scenkonstchef och vd för Regionteatern Blekinge Kronoberg sedan1 augusti. Vi bad henne skriva några rader om sig själv och det nya uppdraget i residensstaden Växjö , inte långt från Åsas födelseort Älmhult.

”Regionteatern är min barndomsteater. Jag är född och uppvuxen i Älmhult, Stenbrohult, mitt i Linnébygden. Jag lämnade Småland som nittonåring för att utbilda mig till skådespelerska i Paris. Jag kom flera år senare att utbilda mig till teaterproducent, men min största erfarenhet som ledare är som chef över verksamheter inom den fria scenkonsten på danssidan i Sverige och som en av de stora pådrivarna för internationaliseringen av den svenska och nordiska scenkonsten.

Jag tror att med min kunskap och erfarenhet från båda konstområdena och med mitt nätverk i Sverige och internationellt kommer att kunna bidra till bolagets utveckling. Jag tror också att Länsteatrarna i Sverige har en mycket betydelsefull uppgift att fylla i arbetet med att forma framtidens scenkonst i vårt land.

Regionteatern Blekinge Kronoberg är inne i en mycket expansiv och komplex fas av utveckling och utblick som känns verkligt spännande och vital. Vi har ett uppdrag att erbjuda scenkonst av hög kvalitet till befolkningen i Region Blekinge, Region Kronoberg och Växjö kommun. Vårt fokus är målgruppen barn och unga. Vi bedriver även en stor verksamhet för vuxna. Våra konstformer är dans och drama. Vårt utbud distribueras och möter medborgarna på våra två fasta scener Lokstallarna i Karlshamn och Ringsbergsteatern i Växjö. Vi har en regionalt turnerande scen. 60-70% av vår verksamhet når medborgarna den vägen. Våra metoder är dokumentära, pedagogiska och utforskande. Vi arbetar mycket med nyskriven dramatik, performance och koreografiska uruppföranden.

De senaste två åren har arbetet med civila aktörer och berättelser hämtade direkt från verkligheten provats inom ramen för projektet Medborgarscenen. Detta skall nu utvärderas. Vi ser att det projektet ha stärkt den konstnärliga kvaliteten, fått oss att få syn på oss själva, gjort oss än mer nyfikna på nutida berättelser som tar avstamp i vårt kulturarv och breddat medvetenheten om det viktigaste i verksamheten, vår publik.

Jag kommer att arbeta fokuserat under min period som t.f. vd och scenkonstchef med att stärka Regionteaterns roll som ett moderskepp och en professionell resurs för alla intresserade i våra 13 kommuner. Till detta skall vi även missionera och skapa nytt intresse i alla ålderskategorier. Vi skall planera för att alla våra 13 kommuner skall nås av något från oss någon gång under ett år.

Kronoberg består av ett antal riken; Möbelriket, Stenriket, Glasriket m.fl. Många fina dramatiker och konstnärer har formats i dess karga natur av sten, vatten och rullstensåsar. Vi tar avstamp i vår historia och vårt kulturarv när vi spånar fram vår repertoar. Blekinge är porten mot världen, Sveriges trädgård och en skärgårdskommun där handel och hamnar utmärker samhället sedan tusentals år tillbaka i tiden. En rik kulturbygd, precis som grannrikena i norr. Här vill vi nu tillsammans etablera en gästspels- och residensverksamhet i Karlshamn som kan serva hela vårt gemensamma område med internationella scenkonstupplevelser.

Vi vill också kunna möjliggöra debatt och samtal kring sådant som berör oss i vår tid och anknyter till vår repertoar. Vår stolthet är scenkonst och utbildning i samklang. Vårt pedagogiska arbete är väl utvecklat och beprövat sedan tio år tillbaka. Vi arbetar integrerat mellan vår pedagogiska och konstnärliga avdelning.

Var ska då fokus läggas de närmaste åren? Vi slutar aldrig att arbeta på att förbättra vår aktiva närvaro i samhälls- och kulturlivet i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd, Markaryd, Ljungby, Älmhult, Lessebo, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona och Olofström. För att möta medborgarnas förväntningar arbetar vi innovativt på att hitta nya sätt, nya kanaler, nya tankar och rum där vi kan få möta vår publik både i levande livet och digitalt. Vi bjuder in världen via vår dansverksamhet och stimulerar till möten mellan människor.”

Åsa Edgren, t.f. scenkonstchef och vd Regionteatern Blekinge Kronoberg

 

Bilden: Åsa Edgren foto Linda Himsel

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.