Malin Stenberg och Irena Kraus är mitt i arbetet med dramatiseringen av Linnea Axelssons kritikerrosade diktepos ÆDNAN, som sätts upp av Giron Sámi Teáhter i samarbete med Riksteatern, med premiär nästa höst. ÆDNAN skildrar tre generationer samiska kvinnor och samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Boken rymmer bland annat skildringar av de tvångsförflyttningar av samer som skett. Vi kontaktade Malin för att fråga hur hon och Irena går tillväga för att dramatisera ett 800 sidor långt diktverk.

Malin Stenberg, foto Magnus Bergström

Hej Malin! Du och Irena är mitt i arbetet med dramatiseringen av Linnea Axelssons bok ÆDNAN. Kan du berätta något om processen att göra ett pjäsmanus av denna mäktiga versberättelse?
– Det är med stolthet som jag tar mig an uppgiften att ge Linnéa Axelssons mästerverk ett sceniskt uttryck. Jag är övertygad om att ÆDNAN blir en klassiker som kommer att tolkas om och om igen i framtiden både sceniskt och musikaliskt, kanske även filmiskt. Därför är det viktigt att nu, den allra första gången, börja från grunden, i rytmen, det har jag och Irena fokuserat på i vårt arbete. Dramatiseringen vill fokusera och utgå från Linneas berättelse, det är i vågorna av kompressioner och tomrum, i in och utandningar, i de långa vandringarnas steg som Linnéas text blir så obönhörligt fysisk. Det är så jag vill ta mig an ÆDNAN. Inte springa före och illustrera det storslagna som Linnéa så mästerligt kondenserar i sina korta verser. Jag vill istället fullt utnyttja versernas skönhet och smärta, deras klarhet och politiska sprängkraft i ett recitativ där skådespelarna i sina kroppar bär textens rytm, såväl som dess psykologiska rörelse. Om det här verseposet ska göras rättvisa blir det omöjligt att dra ner den starkt förhöjda, utkristalliserade och påtagligt fysiska texten i en trivial naturalism. Målet är istället att skapa ett sceniskt verk som genom koreografi, recitativ och scenografi är i ständig rörelse. En rörelse som rättvist reflekterar ÆDNANs mäktiga älv av ord.

Vad ser du fram emot i arbetsprocessen?
– Att fortsätta utforska detta ämne. Det är ingen tvekan om att ÆDNAN har något livsnödvändigt att berätta för oss idag. Förutom att den berättar om vilka vi som lever här på den skandinaviska halvöns östra hälft är och vilka vi har varit. Vad vi gör och vad vi har gjort mot varandra. Den berättar också något som bara några av oss alltid har förstått, men som de flesta alldeles nyss tvingats inse. Nämligen att vi inte kan äga jorden. För det är jorden som äger oss, och allt vi gör mot den gör vi obönhörligen mot oss själva.

Läs mer på Giron Sámi Teáhters hemsida.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.