Ett gott samarbete med politikerna i de kommuner och den region där en länsteater verkar är a och o. Därför är det viktigt att de förtroendevalda känner till sin egen länsteaters villkor, förutsättningar och utmaningar. Nu turnerar Länsteatrarna i Sverige med konceptet dialogmöten till landets länsteatrar. Först ut var Oktoberteatern i Södertälje. Länsteatrarnas verksamhetsledare Michael Johansson rapporterar!

”Den 24 februari bjöd Länsteatrarna i Sverige in till ett dialogmöte hos Oktoberteatern i Södertälje. Inbjudna var kommunal- och regionpolitiker för att tillsammans med Länsteatrarna och Oktoberteatern diskutera förutsättningarna för att driva en teaterverksamhet.

På mötet diskuterades bland annat frågor om långsiktig finansiering, ändamålsenliga lokaler samt teaterns uppdrag. Oktoberteaterns teaterchef Mia Ringblom Hjertner gav även en kort redogörelse för hur processen att skapa en teaterföreställning går till. Från Länsteatrarnas sida uppfattade vi mötet positivt och uppskattade den dialog vi kunde ha med de inbjudna politikerna.

Dialogmötet var den första i den tilltänkta turné som Länsteatrarna i Sverige ska göra under den kommande tiden. Syftet med dialogmötena är att uppmärksamma vad det innebär att vara en länsteater, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar som kan finnas runt om i landet. Varje teater har sina unika förutsättningar och därför krävs en god dialog med både kommuner och regionen den verkar inom. Syftet är att särskilt uppmärksamma länsteatrarna för ledande politiker som vanligtvis inte arbetar med kulturfrågor för att belysa betydelsen av en välmående länsteater. ”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Deltagare vid dialogmötet hos Oktoberteatern var:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Eva Nikell, ordförande Oktoberteatern
Mia Ringblom Hjertner, teaterchef Oktoberteatrn
Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
David Winerdal (kd), kultur- och fritidsnämndens ordförande Södertälje kommun
Helene Charpentier (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden Södertälje kommun

Vill du som medlem, att Länsteatrarna i Sverige gör ett besök i din region så går det bra att kontakta ordförande Robert Uitto eller verksamhetsledare Michael Johansson:

Robert Uitto, robert.uitto@regionjh.se, 070-962 73 64
Michael Johansson, michael.johansson@lansteatrarna.se, 070-2340489

Robert Uitto och Michael Johansson. Foto Jonas Jörneberg.

Bilden överst: Oktoberteatern, Södertälje. Foto Anita Wahlund/Wikimedia.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.