Ett gott samarbete med politikerna i de kommuner och den region där en länsteater verkar är a och o. Därför är det viktigt att de förtroendevalda känner till sin egen länsteaters villkor, förutsättningar och utmaningar. Nu turnerar Länsteatrarna i Sverige med konceptet dialogmöten till landets länsteatrar. Först ut var Oktoberteatern i Södertälje. Länsteatrarnas verksamhetsledare Michael Johansson rapporterar!

”Den 24 februari bjöd Länsteatrarna i Sverige in till ett dialogmöte hos Oktoberteatern i Södertälje. Inbjudna var kommunal- och regionpolitiker för att tillsammans med Länsteatrarna och Oktoberteatern diskutera förutsättningarna för att driva en teaterverksamhet.

På mötet diskuterades bland annat frågor om långsiktig finansiering, ändamålsenliga lokaler samt teaterns uppdrag. Oktoberteaterns teaterchef Mia Ringblom Hjertner gav även en kort redogörelse för hur processen att skapa en teaterföreställning går till. Från Länsteatrarnas sida uppfattade vi mötet positivt och uppskattade den dialog vi kunde ha med de inbjudna politikerna.

Dialogmötet var den första i den tilltänkta turné som Länsteatrarna i Sverige ska göra under den kommande tiden. Syftet med dialogmötena är att uppmärksamma vad det innebär att vara en länsteater, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar som kan finnas runt om i landet. Varje teater har sina unika förutsättningar och därför krävs en god dialog med både kommuner och regionen den verkar inom. Syftet är att särskilt uppmärksamma länsteatrarna för ledande politiker som vanligtvis inte arbetar med kulturfrågor för att belysa betydelsen av en välmående länsteater. ”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Deltagare vid dialogmötet hos Oktoberteatern var:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Eva Nikell, ordförande Oktoberteatern
Mia Ringblom Hjertner, teaterchef Oktoberteatrn
Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
David Winerdal (kd), kultur- och fritidsnämndens ordförande Södertälje kommun
Helene Charpentier (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden Södertälje kommun

Vill du som medlem, att Länsteatrarna i Sverige gör ett besök i din region så går det bra att kontakta ordförande Robert Uitto eller verksamhetsledare Michael Johansson:

Robert Uitto, robert.uitto@regionjh.se, 070-962 73 64
Michael Johansson, michael.johansson@lansteatrarna.se, 070-2340489

Robert Uitto och Michael Johansson. Foto Jonas Jörneberg.

Bilden överst: Oktoberteatern, Södertälje. Foto Anita Wahlund/Wikimedia.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.