Alla högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund har under hösten 2013 sett Bertolt Brechts klassiker Den goda människan i Sezuan, som är en samproduktion mellan de båda länsteatrarna i Sörmland och Västmanland. Detta för att föreställningen är en del av Sörmlandsmodellen.

Eleverna som sett föreställningen fick även ta del av ett filosofiskt samtal i klassrummet med utgångspunkt i föreställningen och dess tematik. Hela 200 samtal har det blivit under hösten. Som en introduktion till föreställningen och filosofisamtalen genomförde Scenkonst Sörmland workshops med cirka 130 lärare från länet inför skolstarten. Det här är ett nytt upplägg och ett ett led i att utveckla den så kallade Sörmlandsmodellen.

Sörmlandsmodellen är en av hörnstenarna i Scenkonst Sörmlands verksamhet och har funnits i 20 år. Den är unik i landet och innebär att alla barn i åldrarna 5 – 15 år får se två konserter, dans- eller teaterföreställningar – varje läsår! Under 2012 genomfördes totalt 1 029 konserter eller föreställningar för mer än 65 000 barn i länet, siffror som ligger tämligen oförändrade från år till år.

Efter årsskiftet fortsätter Den goda människan i Sezuan att spela i Västmanland där totalt 15 skolföreställningar når 800 elever i Västerås, samt preliminärt 1 500 elever under länsturnén (dock utan filosofisamtal).

Läs mer om Den goda människan i Sezuan Scenkonst Sörmland
Läs mer om Den goda människan i Sezuan Teater Västmanland

 

Bilden ovan: Den goda människan i Sezuan, Scenkonst Sörmland och Västmanlands teater, foto Håkan Larsson