Regionteater Väst och Borås Kulturskola har startat verksamheten Dansa utan krav Borås, en forskningsbaserad metod för att främja psykisk hälsa hos unga.  Det är en danskurs som riktar sig till tjejer 13–18 år som har besvär med stress, oro, magont, huvudvärk eller sömnbesvär. Vi ställde några frågor till scenkonstpedagog Ulrika Liljedahl!

”Känslan när jag dansar är roligt, skönt”

”Det bästa med dansen är att det är roligt och samtidigt en befrielse från allt jobbigt under dagen/veckan”

”Känslan när jag dansar är att jag blir avslappnad och jag blir bättre”

 ”Jag tycker att dansen har gett mig mer ’frihet’, den får mig också att känna mig trygg i mig själv på ett sätt bara dansen förstår.”

Ovanstående citat kommer från medverkande i Regionteater Väst och Borås Kulturskolas gemensamma projekt Dansa utan krav, en forskningsbaserad metod för att främja psykisk hälsa hos unga. Ulrika Liljedahl, scenkonstpedagog på Regionteater Väst och Susanne Barman, danslärare på Borås Kulturskola är ansvariga för projektet som startade 2021. Just nu är det sommaruppehåll, men kursen kör igång i höst igen. Vi blev nyfikna och kontaktade Ulrika för att få veta mer!

Ulrika Liljedahl, scenkonstpedagog på Regionteater Väst och Susanne Barman, danslärare på Borås Kulturskola. Foto: Daniel Andersson.

Hej Ulrika! Berätta gärna mer om satsningen Dansa utan krav, hur kom det sig att ni startade den?
– I en del av min tjänst som scenkonstpedagog ingår även kultur och hälsa. Samarbetet med Borås kulturskola kom till då en av danslärarna, Susanne Barman hade gått samma utbildning som jag i Dans för hälsa och vi bestämde tillsammans med våra arbetsgivare att samverka och Dansa utan krav blev kursens namn. Tanken var att starta upp 2020 men vi fick vänta ett år till på grund av pandemin.  Satsningen hoppas vi kan spridas så fler ungdomar får möjlighet till att pröva dans som ett verktyg för ett ökat psykiskt välmående. Jag säger ungdomar då vår verksamhet ska kunna nås av alla även om vi just nu endast har en grupp med tjejer.

– Satsningen grundar sig på en studie gjord av Anna Duberg, fysioteapeut, doktor i hälsovetenskap och hon står även för utbildningen av Dans för hälsa.

Varför behövs den här kursen?
– Många ungdomar har återkommande besvär som oro, höga krav på sig själv, nedstämdhet, stress och ångest. Detta kan även visa sig som ont i huvudet, ont i magen, trötthet och sömnbesvär. Att få dansa kravlösdans visade sig i studien av Anna Duberg, öka ungdomarnas kroppskännedom, självkänsla och självförtroende. En viktig faktor för att stärka ungdomarna är betydelsen av att stimulera till att känna gemenskap och inkludering i gruppen.

– Dans kan bidra till en bättre psykisk hälsa genom att fokus ligger på upplevelsen av den egna kroppen istället för att värdera den. Dans kopplar ihop kroppsliga och känslomässiga processer vilket kan ge ökad kroppsuppfattning. Närvaro och fokus ger vila från negativa tankar och oro.

– Jag vill också nämna att för att kunna starta verksamheten behövs ett nära samarbete med elevhälsan på skolor samt har vi också tagit kontakt med Närhälsans mottagning för ungas psykiska hälsa i Borås. Rekryteringenav eleversker från dessa instanser. Vi har haft möten och berättat om verksamheten samt gett workshop för skolsköterskor för att ge dem mer kunskap om danskursens innehåll och upplägg inför deras samtal med eleverna.

Hur tänker du som danspedagog lägga upp arbetet?
– Det behövs två pedagoger/instruktörer och helst att båda är utbildade i Dans för hälsa för stabilitet och kontinuitet. Dels för att kunna dela på att leda övningar och att den andre då kan vara behjälplig och stötta men också om någon av oss inte kan vara på plats så behöver vi inte ställa in.

– Rörelseglädje, kravlöshet och gemenskap är tre ben vi utgår ifrån.

– Upplägget följer olika moment som kan utformas till att passa den enskilde pedagogen. Dansklassen är på 75 min och följer skolans terminer. Dansklassen startar med att vi bjuder på frukt då flera ungdomarna kommer direkt från skolan och samtidigt en stund för att checka in och att småprata. Vi fortsätter sedan med att ”väcka kroppen” med olika rörelser för att därefter gå vidare med en pulshöjande övning. Vi lägger en hel del tid på olika improvisationsövningar, helgrupp eller i mindre grupper. Dessa övningar ger utrymme för att skapa bra och lustfyllda förutsättningar i att samspela, ge och ta initiativ och få tillgång till variationer av känslomässiga uttryck.  Vi gör även en koreografi som vi bygger vidare på under ett antal gånger och avrundar sedan med beröring/massage och avslappning. Som avslutning har vi en runda/checkar ut.

Har du gjort något liknande tidigare?
– Det är första gången som jag har en så tydlig inriktning på en viss målgrupp förutom att jag har undervisat i fem år med Dans för personer med Parkinsons sjukdom. Jag har alltid varit nyfiken på att möta människor genom dansen och sett hur det har berikat enskilda individer på olika vis. Att få dela dansen med andra, se hur de växer, blir kreativa och hur ögonen börjar glittra är en fantastisk och utmanande uppgift.

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.