Ulrika Liljedahl tillsammans med kursdeltagare. Fr. v.: Lennart Johansson, Ulrika Liljedahl, Katarina Hartman, Ralf Jonasson, Birgitta Jonasson, Sten Olsson, Leif Sundblad, Ina Sundblad och Krister Sjöqvist.

Sedan hösten 2018 har Regionteater Väst anordnat dansklasser för människor med Parkinsons sjukdom. Bakom detta initiativ står Ulrika Liljedahl, repetitör och pedagog. Nu undersöks det hur detta projekt kan vidareutvecklas.

–Jag vill med mina dansklasser först och främst förmedla lust och glädje i att röra sig till musik och rytm. Att få vara fysiskt kreativ tillsammans med andra i en inkluderande miljö kan skapa goda förutsättningar att känna tillit till sig själv och sin kropp, säger Ulrika Liljedahl.

Forskning kring dans och övriga kulturupplevelsers påverkan på hjärnan pågår ständigt. Tidigare forskning visar bland annat att kulturaktiviteter, som ett komplement till medicinsk vård, kan ge goda effekter på hälsan – inte minst genom dans, sång och musik. Dans är en fysisk och kognitiv aktivitet som tydligt kopplar samman hjärna och kropp, vilket leder till förbättring av motoriska funktioner. Det minskar stelhet, förbättrar balans och reducerar fallrisker.

Det har noterats att de som inte själva dansar får en så kallad spegelneuronupplevelse, att sinnet hos de som tittar på dans uppfattar det som att deras egen kropp gör rörelserna. Dans har även visat sig kunna förebygga eller bromsa tidiga stadier av demens.

–Alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar – sittande som stående, säger Ulrika Liljedahl. – Du förbättrar balans, koordination, flexibilitet och kondition på ett fantasifullt och kreativt sätt. Det är en social och positiv upplevelse som tydligt kopplas till rörelser.

Nu undersöker Regionteater Väst hur verksamheten kan vidareutvecklas.

–Det pilotprojekt vi startat har fallit väl ut, så nu söker vi samarbetspartners och finansiärer inom kommuner och vård för att vidareutveckla detta, säger Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst. – Intresserade är välkomna att höra av sig. Förutom att konsten – i det här fallet dansen – har ett värde i sig själv har konst och kultur också positiv påverkan på vårt mående. Nyfikenheten och intresset för detta växer!

(Källor: Hanna Poikonens avhandling ”Naturalistic music and dance: Cortical phase synchrony in musicians and dancer”, 1177 Vårdguiden & Parkinsonförbundet)

Text från Regionteater Västs pressmeddelande 2019-06-03 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.