Ulrika Liljedahl tillsammans med kursdeltagare. Fr. v.: Lennart Johansson, Ulrika Liljedahl, Katarina Hartman, Ralf Jonasson, Birgitta Jonasson, Sten Olsson, Leif Sundblad, Ina Sundblad och Krister Sjöqvist.

Sedan hösten 2018 har Regionteater Väst anordnat dansklasser för människor med Parkinsons sjukdom. Bakom detta initiativ står Ulrika Liljedahl, repetitör och pedagog. Nu undersöks det hur detta projekt kan vidareutvecklas.

–Jag vill med mina dansklasser först och främst förmedla lust och glädje i att röra sig till musik och rytm. Att få vara fysiskt kreativ tillsammans med andra i en inkluderande miljö kan skapa goda förutsättningar att känna tillit till sig själv och sin kropp, säger Ulrika Liljedahl.

Forskning kring dans och övriga kulturupplevelsers påverkan på hjärnan pågår ständigt. Tidigare forskning visar bland annat att kulturaktiviteter, som ett komplement till medicinsk vård, kan ge goda effekter på hälsan – inte minst genom dans, sång och musik. Dans är en fysisk och kognitiv aktivitet som tydligt kopplar samman hjärna och kropp, vilket leder till förbättring av motoriska funktioner. Det minskar stelhet, förbättrar balans och reducerar fallrisker.

Det har noterats att de som inte själva dansar får en så kallad spegelneuronupplevelse, att sinnet hos de som tittar på dans uppfattar det som att deras egen kropp gör rörelserna. Dans har även visat sig kunna förebygga eller bromsa tidiga stadier av demens.

–Alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar – sittande som stående, säger Ulrika Liljedahl. – Du förbättrar balans, koordination, flexibilitet och kondition på ett fantasifullt och kreativt sätt. Det är en social och positiv upplevelse som tydligt kopplas till rörelser.

Nu undersöker Regionteater Väst hur verksamheten kan vidareutvecklas.

–Det pilotprojekt vi startat har fallit väl ut, så nu söker vi samarbetspartners och finansiärer inom kommuner och vård för att vidareutveckla detta, säger Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst. – Intresserade är välkomna att höra av sig. Förutom att konsten – i det här fallet dansen – har ett värde i sig själv har konst och kultur också positiv påverkan på vårt mående. Nyfikenheten och intresset för detta växer!

(Källor: Hanna Poikonens avhandling ”Naturalistic music and dance: Cortical phase synchrony in musicians and dancer”, 1177 Vårdguiden & Parkinsonförbundet)

Text från Regionteater Västs pressmeddelande 2019-06-03 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.