Ulrika Liljedahl tillsammans med kursdeltagare. Fr. v.: Lennart Johansson, Ulrika Liljedahl, Katarina Hartman, Ralf Jonasson, Birgitta Jonasson, Sten Olsson, Leif Sundblad, Ina Sundblad och Krister Sjöqvist.

Sedan hösten 2018 har Regionteater Väst anordnat dansklasser för människor med Parkinsons sjukdom. Bakom detta initiativ står Ulrika Liljedahl, repetitör och pedagog. Nu undersöks det hur detta projekt kan vidareutvecklas.

–Jag vill med mina dansklasser först och främst förmedla lust och glädje i att röra sig till musik och rytm. Att få vara fysiskt kreativ tillsammans med andra i en inkluderande miljö kan skapa goda förutsättningar att känna tillit till sig själv och sin kropp, säger Ulrika Liljedahl.

Forskning kring dans och övriga kulturupplevelsers påverkan på hjärnan pågår ständigt. Tidigare forskning visar bland annat att kulturaktiviteter, som ett komplement till medicinsk vård, kan ge goda effekter på hälsan – inte minst genom dans, sång och musik. Dans är en fysisk och kognitiv aktivitet som tydligt kopplar samman hjärna och kropp, vilket leder till förbättring av motoriska funktioner. Det minskar stelhet, förbättrar balans och reducerar fallrisker.

Det har noterats att de som inte själva dansar får en så kallad spegelneuronupplevelse, att sinnet hos de som tittar på dans uppfattar det som att deras egen kropp gör rörelserna. Dans har även visat sig kunna förebygga eller bromsa tidiga stadier av demens.

–Alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar – sittande som stående, säger Ulrika Liljedahl. – Du förbättrar balans, koordination, flexibilitet och kondition på ett fantasifullt och kreativt sätt. Det är en social och positiv upplevelse som tydligt kopplas till rörelser.

Nu undersöker Regionteater Väst hur verksamheten kan vidareutvecklas.

–Det pilotprojekt vi startat har fallit väl ut, så nu söker vi samarbetspartners och finansiärer inom kommuner och vård för att vidareutveckla detta, säger Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst. – Intresserade är välkomna att höra av sig. Förutom att konsten – i det här fallet dansen – har ett värde i sig själv har konst och kultur också positiv påverkan på vårt mående. Nyfikenheten och intresset för detta växer!

(Källor: Hanna Poikonens avhandling ”Naturalistic music and dance: Cortical phase synchrony in musicians and dancer”, 1177 Vårdguiden & Parkinsonförbundet)

Text från Regionteater Västs pressmeddelande 2019-06-03 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.