Utöver pjäsproduktioner riktade mot den unga publiken genomför Dalateatern varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna. Hösten 2016 är det ett D.I.G-projekt i Vansbro och ett community-projekt för nyanlända ungdomar som står på agendan. 

Teaterchef Lisa Hugoson ser gärna att barn- och ungdomsverksamheten ingår som en naturlig del i teaterns övriga verksamhet. Patrik Pettersson, skådespelare och regissör på Dalateatern, har ett utökat konstnärligt ansvar för att utveckla barn och ungdomsteaterns metoder och verktyg i mötet med skolan och den unga publiken. Han gör detta i ett nära samarbete med teaterns dramapedagog, Malin Byman. Genom Malins arbete kan teatern erbjuda möten både  före och efter föreställningen för att fördjupa upplevelsen av teaterbesöket för den unga publiken.

– Vi arbetar nära vår målgrupp i research-arbete och genom referensklasser, berättar Lisa Hugoson. Via dramapedagog Malin Byman och våra skådespelare erbjuder vi också alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar.

Dalateatern har också tagit fram ny dramatik där ungdomar varit med i förarbetet genom att hitta ämnen och frågor som engagerar unga idag, bland annat genom projektet D.i.G. Dalateatern har erfarenhet av att arbeta med både D.I.G och LÄNK, två Riksteaterprojekt som syftar till att öka intresset för scenkonst och nyskriven dramatik bland barn och unga. D.I.G står för ”Dramatik i grundskolan” och är en idé som Riksteatern har hämtat från Frankrike. D.I.G ger möjligheter till ökad läsförståelse genom läsning, reflektion och bearbetning av texter skrivna för scen. Under hösten 2016 arbetar Dalateatern med ett D.I.G-projekt i Vansbro, tillsammans med fem klasser i åk 9. Pjäserna som ungdomarna läser är Trogen sina seder av Dafydd James respektive Pojkarna av Nina Tersman. Dalateatern har tidigare genomfört D.I.G-projekt tillsammans med fyra skolor i länet; Västra skolan i Falun, Gylle skola i Borlänge, Centralskolan i Malung och Rots skola i Älvdalen. Projektledare är Patrik Pettersson, och han arbetar tillsammans med skådespelaren Mattias Åhlén i projektet.

I det community-projekt som startats på Maserskolan i Borlänge och Västraskolan i Falun tillsammans med högstadieelever som nyligen kommit till Sverige är det meningen att ungdomarna ska få möjlighet att formulera sina tankar, erfarenheter, drömmar och berättelser med hjälp av drama, teater, skrivande eller annat konstnärligt uttryck. Patrik Pettersson och dramapedagog Malin Byman arbetar med projektet, som under hösten avslutas i en form som passar ungdomarna.

Mer om Dalateatern

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.