Giron Sámi Teáhter spelar under våren ett drama med politiska förtecken – en teatral sannings- och försoningskommission som tar upp relationer mellan det samiska folket och nationalstaterna Finland, Ryssland, Sverige samt Norge.

CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna band. Om brutet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. Hur kan en nedbruten människa hjälpa nästa generation? Och hur kan en koloniserad nation frigöra sig? Genom att lyssna till dem som tystats kan Sápmis historia gestaltas.

Förtryck, kränkningar och skuld lyfts fram av regissören Pauliina Feodoroff och bildar den mörka fond som ännu i högsta välmåga kastar sin skugga över vår samtid. En mörk historia som samtidigt väcker frågor om framtiden, om möjligt läkande och upprättelse.

Föreställningens form är dokumentär teater och bygger på ett omfattande researcharbete och dokumentära källor samt vetenskapliga rapporter. Pjäsen bygger på vittnesmål som har samlats in på olika orter i Sápmi. Researchmetoden bygger på samma metoder som användes i Kanada, där man i så kallade ”village hearings” intervjuade tusentals människor, vilket resulterade i en sannings och försoningskommission offentliggjord i Kanada 2015.

Laura Rämä, Pauliina Feodoroff, Sarakka Gaup och Elina Israelsson, foto Ilkka Volanen

Pauliina Feodoroff är en skoltsamisk regissör, manusförfattare och aktivist. Hon har varit ordförande för Samerådet och är en engagerad förespråkare för mänskliga rättigheter i allmänhet och samiska rättigheter i synnerhet.

Föreställningen spelas på lule- och nordsamiska och textas till svenska (Sverige och Norge) och till finska (Finland).

Manus och regi: Pauliina Feodoroff
Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka Gaup

Läs mer på Giron Sámi Teáhters hemsida

Bilden överst: Foto Sarakka Gaup

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.