Antologin ”Berätta, överleva, inte drunkna” samlar scenkonstnärer och teatervetare till att reflektera över den pågående flyktingsituationen och den ökande främlingsfientligheten. De tjugo texterna är skrivna av bland andra Farnaz Arbabi, Suzanne Osten, Dritëro Kasapi, Åsa Simma, Josette Bushell-Mingo, America Vera-Zavala – och många fler!

Bokens fullständiga titeln lyder: Berätta, överleva, inte drunkna: Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater. Redaktörerna Rebecca Brinch, Dirk Gindt och Tiina Rosenberg har här samlat tongivande teatervetare och scenkonstnärer och bett dem att reflektera över hur den pågående flyktingsituationen och den ökande främlingsfientligheten påverkar scenkonsten, hur teaterscenen i allt högre grad är ett rum där landets flerspråkighet får uttryckas och hur dramatiska berättelser kan konfrontera Sveriges koloniala arv.

Den geografiska spännvidden sträcker sig från Malmö i syd till Sápmi i nord, och ortens teaterkultur får lika stort utrymme som storstädernas scenkonst. Syftet är att spegla den kulturella mångfald som präglar den samtida scenkonsten och bidra till en fördjupad dialog mellan akademin, scenkonsten och allmänheten. Perspektiv från institutionsteatrar varvas med erfarenheter från alternativa scenkonstnärliga miljöer.

Innehåll:
Farnaz Arbabi och Suzanne Osten: Prolog. Konsten har räddat mig.
Rebecca Brinch, Dirk Gindt och Tiina Rosenberg: Inledning. Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater.
Dritëro Kasapi: ”I en fungerande demokrati finns scenkonsten för att visa på anomalier”. Ett samtal om Riksteatern
Ylva Lorentzon: Den kulturpolitiska mångfalden: en exposé över mål, riktlinjer och tolkningar.
Åsa Simma: ”Det är mycket du kan förändra genom en berättelse”. Ett samtal om samisk scenkonst.
Erling Fredriksson: ”En enda lång kulturrevolution för tornedalingarna”. Ett samtal om Tornedalsteatern.
Dirk Gindt: Samisk scenkonst som gåva. Reflektioner kring Giron Sámi Teáhter och dess dekoloniala arbete.
Lindy Larsson Forss: Roma Armee. En konstnärlig reflektion.
Willmar Sauter: Jiddisch – ännu en gång. Med Stockholms Jiddische Teateramator’n mot antisemitism.
Astrid Assefa: ”Att betrakta människor som människor oavsett hudfärg”. Ett samtal om rasifiering och vithetsnormen
Josette Bushell-Mingo: ”Scenkonsten är en plats för att ifrågasätta och utmana”. Ett samtal om afrosvensk scenkonst.
Tiina Rosenberg: Svarta berättelser räknas. Om afrosvensk representation och vithetskritik.
Anna Renée Winget: Newcomers Performance Project. Queer- och transflyktingar i Sverige.
Rebecca Örtman: Antigone i Husby. Att arbeta med kultur i periferin.
Anna Lund: Att gestalta miljonprogrammet. Husbys nya scen och en berättelse inifrån.
Rebecca Brinch: Scenkonst i Sverige för barn och unga: migration, mångfald och representation.
Sandra Grehn: Det gömda barnet i papperslöshet. Dekoloniserande teaterpraktiker i Backa Teaters uppsättning Rött kort.
America Vera-Zavala: Svenska hijabis. En konstnärlig reflektion.
Helen Al-Janabi och Oskar Rosén: Teater på arabiska för alla. Reflektioner från ett samtal om Arabiska Teatern.
Christina Svens: Flerspråkig scenkonst för barn. Tyst av Teater Jalada.
Farnaz Arbabi: ”All teater har en samhällsrevolutionerande potential”. Ett samtal om Unga Klara.

Läs mer om antologin och redaktörerna här.

Beställ boken här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.