En ny form av kritikerledda publiksamtal har börjar dyka upp  på länsteatrarna. Folkteatern i Gävle har redan provat och fortsätter även i höst i samband med föreställningen Projekt: Mamma.
– Åskådarskolan är ett sätt att hitta nya vägar och former för kritiska samtal kring kultur, vilket behövs! säger Gro Oscarson Kindstrand, dramaturg och verksamhetsledare.

Åskådarskolan är en metod och en arena för kulturkritiska samtal där publiken ses som medskapare i verket och bjuds in till diskussion med regissör, skådespelare, scenograf och tekniker. Samtalet leds ofta av en teaterkritiker. I Åskådarskolan går det att vara publik och kritiskt tänkande på en och samma gång. Den första åskådarskolan startades av en teaterkritiker i Argentina 2001. Idag finns Åskådarskolan i ett flertal latinamerikanska länder och har nu även fått spridning internationellt. Kritikerlabbet i Stockholm startade 2016 upp en kritikerledd verksamhet som en rad scenkonstorganisationer har visat intresse för. Kritikerlabbet drivs av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola. Läs mer här.

S* Munditia Devon Rex, foto Chrisander Brun

I våras genomfördes en Åskådarskola på Folkteatern i Gävleborg i samband med föreställningen S*Munditia Devon Rex – En kattpjäs och i höst är det dags igen med föreställningen Projekt:Mamma. Vi frågade Gro Oscarson Kindstrand, dramaturg och verksamhetsledare, varför de väljer att arbeta med denna form av publiksamtal där teaterkritiker leder ett fördjupat samtal med teaterns publik?

Varför vill ni använda er av Åskådarskolan på Folkteatern i Gävleborg?
-Folkteatern arbetar ständigt för att hitta och skapa olika rum och former för att samtala med vår publik kring den konst vi gör. Åskådarskolan är en sådan form, som tillsammans med öppna repetitioner, eftersamtal och seminarier ger möjlighet för oss och publiken att tillsammans upprätthålla ett konstnärligt samtal som sträcker sig längre än till föreställningstillfället. Dessutom är Åskådarskolan ett sätt att hitta nya vägar och former för kritiska samtal kring kultur, vilket behövs!

Gro Oscarson Kindstrand, Folkteatern i Gävleborg

Ni hade en Åskådarskola i samband med föreställningen S*Munditia Devon Rex och nu igen när ni spelar Projekt: Mamma. Vad är erfarenheten från den första Åskådarskolan?
-Att vi (föga förvånande) har en skarp publik som också är vana medskapare och kritiker av vår konst! Det märks tydligt i de samtal vi bjuder in till.

Vilka är era förväntningar av dessa ”flerparts-samtal”?
-Vi hoppas att det så småningom, om vi hittar en kontinuitet i formen, kan bli en självklar plats för publiken att ta del av och bidra till ett kritiskt och fördjupande samtal kring den teateruppsättning man sett.

Hur följer ni upp en träff med Åskådarskolan? (Träffas man fler gånger, håller ni kontakt?)
-Hittills har vi endast testat att ha Åskådarskola vid ett enskilt tillfälle för en föreställning, men vi får se hur vi lägger upp det framöver. Förhoppningen är att vi till våren ska öppna upp för fler Åskådarskolor i hela Gävleborgs län, i samband med vår scenkonstfestival ”Drömmar och Demokrati” som kommer turnera i Gävleborg hela våren. Det skulle möjliggöra att ett kritiskt samtal turnerar i regionen och därmed kan fördjupas ytterligare genom att nya grupper samlas och fortsätter diskussionen kring föreställningarna.

 

Läs mer om Åskådarskolan 

Läs mer om Projekt: Mamma på Folkteatern i Gävleborg.

Bilden överst: Projekt:Mamma, foto Tomas van der Kaaij

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.