Folkteaterns VD Anna Rosengren har utsetts till ny direktör för Göteborgs Stads kulturförvaltning. Anna tillträdde som VD för Folkteatern i Göteborg för ett drygt år sedan.

Då Anna Rosengren tillträdde som VD i november 2013 var uppdraget från styrelsen att skapa en ekonomi i balans samt att genomföra förändringar i organisationen för att säkerställa en stabilitet för verksamheten på lång sikt. Anna Rosengren har sedan hon tillträdde rekryterat Frida Röhl som konstnärlig ledare för Folkteatern. Tillsammans har de arbetat fram en programförklaring som anger inriktningen för den kommande uppdragsperioden. Därtill har hon genomfört en omorganisering som säkrar Folkteaterns framtida verksamhet som egenproducerande teaterscen. Anna Rosengren tillträder som direktör för Göteborgs Stads kulturförvaltning i mars 2015.

Läs mer

Bilden ovan: Anna Rosengren, vd Folkteatern i Göteborg, foto Folkteatern i Gbg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.