Vid Länsteatrarna i Sveriges höstmöte som hölls på Byteatern Kalmar Länsteater den 10-12 november 2021 enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:

”Vi kommer fortsätta hävda, genom våra verksamheter, att en levande och platstagande scenkonst är bärare av humanistiska värden som sätter dagordningen för våra barn att ta över när vi inte längre finns kvar.

Låt oss se till att de får sätta sig ner vid ett konstruktivt, fullödigt förhandlingsbord där demokratiska värden bortom de mätbara är de som frammanar konsten och kulturen och därmed människan in i framtiden.”

Läs hela uttalandet online här.

”När saker och ting blir riktigt viktiga så slutar min mamma att svära”, säger en i publiken under ett offentligt samtal efter en föreställning.

I vanliga konflikter med människor eller köksluckor kastar hon ur sig oerhörda olämpligheter, men när sakfrågan blir större än henne själv slutar hon med svordomarna och hemfaller till ett enda uttryck:

Det anstår sig inte.

När hon säger detta vet man att det är allvar, fortsätter kvinnan. Då ställer hon sig upp på Hem och Skola-mötet i aulan och talar om det som rör henne inne i märgen. Om rättvisan hon så starkt tror på, om demokratins kraft, om övertygelsen om att andras ungar, ”och det ska ni män som kommit hit ikväll, i era viktiga kostymer och fina slipsar veta, är allas barn och det anstår sig inte att göra åtskillnad på dom, på oss, vi är alla lika mycket värda!”

Så är det.

När vi inte kommer längre med vapen.
När vi nödgas till att skapa hållbara förändringar.

Då gör vi det mest verkningsfulla vi vet: vi sätter oss ner i världssamfund, konferenslokaler, aulor, i fackförbund och föreningar och samtalar.

Vi börjar lyssna.
Vi uppbådar tålamod och vill lösning.
Vi frågar: Vad tror vi på och hur kommer vi dit?
Vi frågar: Demokratin, hur kan vi försvara och utveckla den?Vi frågar: Hur många är för eller emot det här, räck upp en hand?

Den demokrati vi lever i idag är på inga sätt självklar, den måste oförtrutet och energiskt försvaras. Den måste värnas och utvecklas och det måste den få göra bortom mätbara värden, d.v.s. på plasterna där människorna bor och lever sina liv.

Länsteatrarnas verksamheter är på de platserna. Vi är i bygdegårdarna,  på äldreboendena, i skolorna, i gymnastiksalarna och på våra egna scener.

Varje år producerar vi hundratals scenkonstföreställningar runt om i hela landet.

I varje konstnärligt uttryck överskrider vi gränser, tillgängliggör, underhåller, inkluderar, utvecklar och folkbildar.

Effekten av våra verksamheter nämnda i siffror och/eller produktivitet kan låta sig göras med dokumentation och redovisning.

Men vilken effekt vår scenkonst har för människan i sina innersta skrymslen och vrår, finns det inga siffror för.

Orden vi använder oss av såsom: samarbete, inkludering, likabehandling, tålamod, kompromissande, lyssnande har föga att göra med produktion och effektivitet.

När vi ger våra barn och unga förutsättningar att uppleva scenkonst i alla dess former från tidig ålder och genom deras liv finns det inga instrument som kan mäta den ”nyttan”.

Och det är precis där konsten ska vara. Bortom det mätbara.

Låt det vara mycket tydligt: ni kan fortsätta räkna med oss. (Ja, för vissa bör det betraktas som ett hot).

Vi kommer fortsätta hävda, genom våra verksamheter, att en levande och platstagande scenkonst är bärare av humanistiska värden som sätter dagordningen för våra barn att ta över när vi inte längre finns kvar.

Låt oss se till att de får sätta sig ner vid ett konstruktivt, fullödigt förhandlingsbord där demokratiska värden bortom de mätbara är de som frammanar konsten och kulturen och därmed människan in i framtiden.

Något annat anstår sig inte.”

Länsteatrarna i Sverige, 15 november 2021:

Byteatern Kalmar Länsteater, Dalateatern, Folkteatern Gävleborg, Folkteatern Göteborg, Giron Sámi Teáhter, Estrad Norr, Länsteatern på Gotland, Norrbottensteatern/Ung Scen Norr, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Regionteater Väst, Smålands Musik och Teater, Scenkonst Sörmland, Scenkonst Västernorrland, Teater Västernorrland, Norrdans, Teater Halland, Oktoberteatern, Västmanlands Teater, Västanå Teater, Västerbottensteatern/UngHästen, Örebro Teater, Östgötateatern och ung scen/öst

För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070-962 73 64, robert.uitto@regionjh.se

Bilden är från Byteatern Kalmar Länsteaters klassrumföreställning Drömström och Rundlund. Foto Hanna Engstrand.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.