Norrdans turnerar under våren i bygdegårdar, aulor och samlingslokaler med Vi kan göra va du vill av den norske koreografen Ludvig Daae. I Vi kan göra va du vill utforskar Ludvig Daae tillsammans med scenografen Tove Berglund och ensemblen hur en kan tänka annorlunda kring uttryck av nationell identitet. Högerextrema krafter försöker ta över diskussionen om nationell identitet i Skandinavien och idag upplever Ludvig Daae att fler och fler attribut från folkkulturen har förvrängts till att bli uttryck av nationalism och rasism. Av den anledningen är det extra intressant att öppna ögonen för folkdansen igen. 

 Vi kan göra va du vill riktar sig till den unga och unga vuxna publiken. Snarare än en traditionell teatersituation med en sittande publik så önskar Daae och Berglund att dansen ska hända runt, bland och kanske med besökarna. Likt en dansbana eller en samling i en församlingslokal så kommer Vi kan göra va du vill att jobba med dansen som en social händelse där publiken och Norrdans tillsammans skapar ett sammanhang som utforskar hur vi kan se annorlunda på nationell identitet och gemenskap.

Vi blev nyfikna på den uttalade ambitionen att skapa en ny typ av folkdans som visar på att folkkulturen ursprungligen är en blandning av flera kulturer och därför inte egentligen kan ägas av nationalister – och ställde några frågor till Ludvig.

Ludvig Daae, bild från film om föreställningen, länk nedan.

Hej Ludvig! Hur går ni tillväga för att med dans och koreografi visa att folkkulturen inte kan ägas av nationalister?
– När folkkultur som koncept kom till så skapades det en uniform kultur, sammansatt av olika traditioner runt om i hela Sverige och är med andra ord redan en blandning av olika uttryck. Det finns modeinfluenser från Frankrike, traditioner från Tyskland, danser från Österrike, musikinfluenser från hela Skandinavien. Folkkulturen kan egentligen därför inte vara en symbol för något ”ursvenskt”, utan innefattar influenser och traditioner från andra kulturer som redan hade fått fotfäste i Sverige vid den tiden. Nu vill vi undersöka hur en folkkulturen skulle se ut om den hade skapats idag, där olika uttryck som är del av dagens svenska samhälle får vara med.

Dansarna på Norrdans kommer från en rad olika länder. Har deras erfarenheter spelat en roll för processen?
– Absolut! Vi har utgått ifrån deras erfarenheter och upplevelser av folkdans i sina respektive länder för att skapa en ny folkdans. Målet är att den nya dansen ska representera alla i gruppen. Föreställningens inramning och struktur tar utgångspunkt i svensk folkkultur, men innehållet i dansen, musiken och kostymen har uppdaterats.

Hur vill ni att publiken (den unga och unga vuxna) skall ta emot föreställningen? Vad hoppas ni på för respons?
– Det är viktigt för mig att visa att kultur måste leva och utvecklas för att inte dö ut eller bli ett museumföremål. Min upplevelse är att folkdansen är full av liv, glädje och gemenskap. Den är nånting du kan ta del av, inte en symbol för en agenda eller en viss tid. Den händer NU, i det den utförs. Föreställningen är på inget sätt en kritik av folkkultur, men jag hoppas publiken tänker på nationell identitet och vad det innebär i dagens samhälle. Och att de funderar kring vikten av att känna tillhörighet och gemenskap och vilka situationer som gör att de känner sig som en del av ett sammanhang.

Se en film där Ludvig berättar om föreställningen här.

Läs mer om Vi kan göra va du vill här.

Norrdans, Vi kan göra va du vill, foto Lina Jacobi

Turné med In Service
Norrdans turnerar under våren också med  föreställningen In Service av Keren Levi. In Service undersöker till vem eller vad står vi i tjänst för när vi dansar tillsammans? Är vi i musikens tjänst? För att utforska vem vi egentligen dansar för, kommer vi, först och främst, dansa för dig. Därefter kommer vi dansa bland oss själva och söka vår danspartner längs vägen. Till sist kommer vi dansa tillsammans. Läs mer.

 

Bilden överst. Foto Lia Jacobi

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.