– Nästa vecka släpps programmet! Men redan nu avslöjar vi delar av programmet, seminarier och aktuella personer och organisationer som kommer till Folk och Kultur., skriver Linde Sjöstedt, projektledare för Folk och Kultur i sin lägesrapport i november.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

”Jag har glädjen att berätta att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att inviga konventet genom att tala utifrån det nationella perspektivet. Anders Henriksson 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting ger oss en överblick över våra regioner och kommuner. EU-kommissionären för utbildning, kultur, ungdom och idrott Mr Tibor Navracics deltar som keynote speaker och ger oss det europeiska perspektivet.

Samtliga politiska ungdomsförbund kommer och pratar framtidens kulturpolitik. Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner kommer att delta och berätta om respektive partis vision om kulturens roll i samhällsutvecklingen.

”Dramatiska villkor” – Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd gör i samarbete med Myndigheten för Kulturanalys en uppföljning av rapporten med samma namn.  MYKA konstaterar att verksamhetsanslagen urholkas av lönekostnadsutvecklingen. Det har pågått sedan 1980. Ska vi ha en regional kulturell infrastruktur i Sverige? Vem ska betala för den? Vi kan inte urholkas mer och samtidigt uppfylla våra mål. Hur går vi vidare?

Vi kommer tillsammans med Nätverkstan att arrangera två seminarium/workshops som tar dialogen vidare från de kulturpolitiska workshops som Nätverstan lagom till Folk och Kultur har genomfört i åtta regioner; Jönköping, Värmland, Kalmar, Halland, Örebro, Västerbotten, Gotland, Gävleborg och Västra Götaland. Samtalen, diskussionerna och debatterna fortsätter på Folk och Kultur då vi bjuder in alla att delta.

Annette Novak, VD Interactive Institute Swedish ICT, Björn Wiman, kulturchef DN, Gunilla Kindstrand, journalist och publicist

”Behövs kulturjournalistik för samhällsdebatten? Vem tar ansvar för det kritiska samtalet?” Här medverkar Björn Wiman, kulturchef DN, Anders Q Björkman, biträdande kulturchef SvD, Ulf Lundén, kulturredaktör Dala-Demokraten, Anette Novak, VD Interactive Institute Swedish ICT, Lisa Bjurwald, chefredaktör Författaren, Hanna Ohlen Järvinen, kulturredaktör Opulens. Programmet modereras av Gunilla Kindstrand, journalist och publicist.

Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och konsertpianist spelar och talar om den kreativa hjärnan, utifrån spetsforskning som handlar om kunskap och kreativitet.

Hur uppstår nya kulturella plattformar? Vilka aktörer är det som skapar framtidens genreöverskridande samarbeten? Här diskuteras aktuella plattformar och hur de bidrar till samhällsutvecklingen. Matilda Johansson, projektledare Scenkonstguiden, Pablo Londono, This is Sweden, Max Vallentin, Fabel, Senait Tesfai, Podium Kultur och Jakob Grandin, festivalarrangör och grundare Gather. Moderator: Johan Wirfält, debattchef Stadsteatern Kulturhuset Stockholm.

Kieran Long, överintendent ArkDes, Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna, Maud Olofsson, ordförande i Visita, Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet, deltar alla i ett seminarium ”Viktigast för en stad är kultur” – kulturens roll i stadsutvecklingen.

Stina Oscarson, dramatiker, Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Senait Tesfai, Podium Kultur

Stina Oscarson, dramatiker och Lars Anders Johansson, redaktionschef Timbro vandrar runt i kultursverige och samtalar om konst, politik och samhällsfrågor. De tar sig an svåra frågor som konstens frihet, kulturlivets finansiering, yttrandefrihetens villkor, fattigdom och skönhetsideal. Programmet är framtaget exklusivt för Folk och Kultur.

Intresset för Folk och Kultur är mycket stort – vi har fått in över 200 programpunkter från externa arrangörer jag kan inte räkna upp alla men här kommer ett axplock av seminariearrangörer: Allmänna Arvsfonden, Folkbildningsrådet, Folkets Hus och Parker, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Hela Sverige ska Leva, Ideell kulturalians, Intercult, KLYS, Konstnärernas Riksorganisation, Kritiklabbet, Kultur och Näringsliv, Kulturkoalition och Arena idé, Kulturrådet, MEDEA talks, Miljö och Avfallsbyrån i Mälardalen AB, Myndigheten för Kulturanalys, Nätverket för drama och teater i högre utbildningar, Nätverkstan, Postkodstiftelsen, Regeringskansliets Konstnärspolitiska utredning, Riksskådebanan, Riksteatern, Scensverige, Statens Konstråd, Stockholms Dramatiska Högskola, Stockholms Universitet, Svenska Unescorådet, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Museer, Teaterförbundet, TILLT, Transit Kulturinkubator, Unga på landsbygden, många regioner och kommuner deltar, våra egna medlemmar deltar Eskilstuna och Sörmland deltar och många många fler…  Vi är överväldigade över det stora gensvar vi bemöts av redan första året.

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

Ni ska alla känna er varmt välkomna till Folk och Kultur och Munktellstaden i Eskilstuna. Här väntar seminarier, workshops, konstnärliga program samt konventets viktiga mötesplats – Utställartorget, se här vilka utställare som du kommer möta där.

Anmälan till konventet är öppet, anmäl er här. Har du inte bokat rum än så gör det nu här.

Vi ser fram emot att mötas på en helt ny arena med ett starkt kulturpolitiskt fokus valåret 2018.”

Linde Sjöstedt, projektledare
VD Länsteatrarna Sverige,  LTS
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.