– Nästa vecka släpps programmet! Men redan nu avslöjar vi delar av programmet, seminarier och aktuella personer och organisationer som kommer till Folk och Kultur., skriver Linde Sjöstedt, projektledare för Folk och Kultur i sin lägesrapport i november.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

”Jag har glädjen att berätta att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att inviga konventet genom att tala utifrån det nationella perspektivet. Anders Henriksson 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting ger oss en överblick över våra regioner och kommuner. EU-kommissionären för utbildning, kultur, ungdom och idrott Mr Tibor Navracics deltar som keynote speaker och ger oss det europeiska perspektivet.

Samtliga politiska ungdomsförbund kommer och pratar framtidens kulturpolitik. Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner kommer att delta och berätta om respektive partis vision om kulturens roll i samhällsutvecklingen.

”Dramatiska villkor” – Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd gör i samarbete med Myndigheten för Kulturanalys en uppföljning av rapporten med samma namn.  MYKA konstaterar att verksamhetsanslagen urholkas av lönekostnadsutvecklingen. Det har pågått sedan 1980. Ska vi ha en regional kulturell infrastruktur i Sverige? Vem ska betala för den? Vi kan inte urholkas mer och samtidigt uppfylla våra mål. Hur går vi vidare?

Vi kommer tillsammans med Nätverkstan att arrangera två seminarium/workshops som tar dialogen vidare från de kulturpolitiska workshops som Nätverstan lagom till Folk och Kultur har genomfört i åtta regioner; Jönköping, Värmland, Kalmar, Halland, Örebro, Västerbotten, Gotland, Gävleborg och Västra Götaland. Samtalen, diskussionerna och debatterna fortsätter på Folk och Kultur då vi bjuder in alla att delta.

Annette Novak, VD Interactive Institute Swedish ICT, Björn Wiman, kulturchef DN, Gunilla Kindstrand, journalist och publicist

”Behövs kulturjournalistik för samhällsdebatten? Vem tar ansvar för det kritiska samtalet?” Här medverkar Björn Wiman, kulturchef DN, Anders Q Björkman, biträdande kulturchef SvD, Ulf Lundén, kulturredaktör Dala-Demokraten, Anette Novak, VD Interactive Institute Swedish ICT, Lisa Bjurwald, chefredaktör Författaren, Hanna Ohlen Järvinen, kulturredaktör Opulens. Programmet modereras av Gunilla Kindstrand, journalist och publicist.

Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och konsertpianist spelar och talar om den kreativa hjärnan, utifrån spetsforskning som handlar om kunskap och kreativitet.

Hur uppstår nya kulturella plattformar? Vilka aktörer är det som skapar framtidens genreöverskridande samarbeten? Här diskuteras aktuella plattformar och hur de bidrar till samhällsutvecklingen. Matilda Johansson, projektledare Scenkonstguiden, Pablo Londono, This is Sweden, Max Vallentin, Fabel, Senait Tesfai, Podium Kultur och Jakob Grandin, festivalarrangör och grundare Gather. Moderator: Johan Wirfält, debattchef Stadsteatern Kulturhuset Stockholm.

Kieran Long, överintendent ArkDes, Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna, Maud Olofsson, ordförande i Visita, Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet, deltar alla i ett seminarium ”Viktigast för en stad är kultur” – kulturens roll i stadsutvecklingen.

Stina Oscarson, dramatiker, Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Senait Tesfai, Podium Kultur

Stina Oscarson, dramatiker och Lars Anders Johansson, redaktionschef Timbro vandrar runt i kultursverige och samtalar om konst, politik och samhällsfrågor. De tar sig an svåra frågor som konstens frihet, kulturlivets finansiering, yttrandefrihetens villkor, fattigdom och skönhetsideal. Programmet är framtaget exklusivt för Folk och Kultur.

Intresset för Folk och Kultur är mycket stort – vi har fått in över 200 programpunkter från externa arrangörer jag kan inte räkna upp alla men här kommer ett axplock av seminariearrangörer: Allmänna Arvsfonden, Folkbildningsrådet, Folkets Hus och Parker, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Hela Sverige ska Leva, Ideell kulturalians, Intercult, KLYS, Konstnärernas Riksorganisation, Kritiklabbet, Kultur och Näringsliv, Kulturkoalition och Arena idé, Kulturrådet, MEDEA talks, Miljö och Avfallsbyrån i Mälardalen AB, Myndigheten för Kulturanalys, Nätverket för drama och teater i högre utbildningar, Nätverkstan, Postkodstiftelsen, Regeringskansliets Konstnärspolitiska utredning, Riksskådebanan, Riksteatern, Scensverige, Statens Konstråd, Stockholms Dramatiska Högskola, Stockholms Universitet, Svenska Unescorådet, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Museer, Teaterförbundet, TILLT, Transit Kulturinkubator, Unga på landsbygden, många regioner och kommuner deltar, våra egna medlemmar deltar Eskilstuna och Sörmland deltar och många många fler…  Vi är överväldigade över det stora gensvar vi bemöts av redan första året.

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

Ni ska alla känna er varmt välkomna till Folk och Kultur och Munktellstaden i Eskilstuna. Här väntar seminarier, workshops, konstnärliga program samt konventets viktiga mötesplats – Utställartorget, se här vilka utställare som du kommer möta där.

Anmälan till konventet är öppet, anmäl er här. Har du inte bokat rum än så gör det nu här.

Vi ser fram emot att mötas på en helt ny arena med ett starkt kulturpolitiskt fokus valåret 2018.”

Linde Sjöstedt, projektledare
VD Länsteatrarna Sverige,  LTS
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.