Vem är du och var kommer du ifrån?

Jag är född och uppvuxen på Gotland. Jag har pluggat ekonomi och filosofi i Uppsala i 8 år varav flera år som doktorand i företagsekonomi med inriktning organisationsteori. 

Hur kom det sig att du började arbeta med teater?

Jag visste inte från början att det var möjligt att arbeta med teater, utan försökte gå en mer traditionell väg. Jag vantrivdes dock som doktorand i Uppsala. I kombination med omvälvande personliga omständigheter började jag fundera på mina livsval. En vän föreslog att jag borde testa att regissera teater, jag lyssnade på honom och vågade ta ett första steg i detta okända område. Till min förvåning kände jag mig hemma direkt. Efter det kom jag in på Stockholms konstnärliga högskola, med inriktning teaterregi. Efter avslutad utbildning fick jag arbete som husregissör på Stockholms stadsteater och efter 10 år i det huset, har jag arbetat som frilansregissör. Min nya roll som teaterchef är en möjlighet att kombinera mina tidigare erfarenheter och kunskaper, både som ekonom och som konstnär. Det känns som en nytändning i livet och Spira är verkligen en otroligt spännande arbetsplats!

Vad har du för vision i din nya roll som teaterchef?

Jag tänker att vi måste ställa oss frågan ”Vad är det speciella med just en länsteater?” ”Vad skiljer den från en nationalscen eller en stadsteater?” Och att svaret måste vara att en regionteater är bunden vid den mark den står på, på djupet förankrad, angelägen och relevant för de som bor i just den regionen. 

Vad har du närmast framför dig på SPIRA?
Vi har påbörjat skapandet av en ny arbetsmetod, ett nytt sätt att ta fram och producera teater. Vi kallar den ”Relevansmetoden”. Relevansmetoden är i sin kärna ett möte mellan tre discipliner: kulturanalys, design thinking och reserachbaserad dramatik.

Vi tar hjälp av etnologer och kulturantropologer för att hitta material som kommer ur regionen: ämnen, teman, händelser som vi annars skulle ha missat. De är dessutom experter på att lyfta banden mellan människor, tidsepoker och platser. 

Design thinking är ett sätt att se på arbetsprocesser där man utgår från samarbete i alla led  (och inte bara litar på EN persons kreativa förmåga). Det arbetet lägger i sig själv grunden för ett långsiktigt relationsskapande mellan teatern och hela regionen. 

Givetvis jobbar vi även med dramatiker och dramaturger som utifrån det insamlade materialet, utgör själva navet i processen. 

Det långsiktiga målet är att om 50 år har regionteatern i Jönköping – samt länsteatrarna över hela Sverige – aldrig varit mer angelägna platser för möten, samtal, speglingar och livsfördjupning. Att medborgarna anser oss så viktiga att ingen politiker i världen skulle drömma om att minska våra anslag eller lägga ner oss.

Hur ser du på Länsteatrarna i Sverige som organisation?

Det är otroligt viktig att få dela erfarenheter med kollegor från hela landet om publik, dramatik, inspiration, arbetsprocesser med mera. Där fyller Länsteatrarna i Sverige en enormt viktig funktion. Vi behöver varandra! 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.