FOLK OCH KULTUR – DEN VIKTIGASTE KULTURPOLITISKA ARENAN 2018/2019

Kulturminister Amanda Lind och Linde Sjöstedt, projektledare för Folk och Kultur, foto Jose figueroa

Folk och Kulturs projektledare Linde Sjöstedt rapporterar om senaste nytt.

Vill du läsa en presentation av Folk och Kultur – klicka här.

2019-03-24

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

”Dags att summera Folk och Kultur 2019! Över 3200 personer besökte konventet i år – det är en ökning med mer än 1000 personer. Över 200 organisationer och kulturskapare valde att arrangera seminarium, workshops eller konstnärliga program – förra året var det 100 arrangörer. Tillsammans bjöd vi besökarna på över 300 programpunkter – det är 100 mer än förra året. Direkt efter konventet lät vi skicka ut en utvärdering och här kan du läsa ett axplock av svaren!

Vi får mycket positiv respons på den mosaik av utbud, grupper, organisationer och personer som kommer till Folk och Kultur.
-Bredden i programutbudet. Uppleva kultur på plats – inte bara prata om kultur. Att kulturfrågorna har fått en egen arena. Mixen av besökare – kulturutövare, politiker, tjänstemän, kulturupplevare.
-Kvalitativa seminarier och föreläsare som sprungit ur den verksamhet som speglar nästan hela Sverige.
-En av få arenor för kulturskapare, beslutsfattare och politiker att mötas. 

Flera uppmärksammar Folk och Kulturs ambition att få upp de kulturpolitiska frågorna på agendan.
-Först och främst, eventet känns redan etablerat och tjänar ett viktigt syfte för möten och inspiration. För oss som branschorganisation är det självklart att delta.
-Det fortsatta försöket att göra kulturen till en lika relevant politisk fråga som tex försvaret.
-Själva fenomenenet – det är bra med en mötesplats för kulturens roll i samhället.

Folk och Kultur, utställartorget, foto Jose Figueroa

Flera är också positiva till hur vi har genomfört själva konventet.
-Den varma, välkomnande atmosfären och det mycket intressanta programmet.
-Bra stämning i år, bra seminarier, fantastisk lördag.

Många har svarat på utvärderingsenkäten och alla har varit generösa med att ge synpunkter som gör att vi kan utveckla Folk och Kultur än mer. Vi har självklart tagit till oss att den förbeställda lunchmaten kan bli bättre och att appen bör utvecklas mera. Sen är den stora frågan: Är det för många seminarier eller för lite folk?
-För många seminariet samtidigt. För lite inspel från andra branscher och forskning.
-Någon borde samordna programmet så att det inte blir för många likartade programpunkter och att de som kompletterar varandra inte krockar i tid.

Visst kan man sakna bredden i besökare och arrangörer – speciellt om man jämför med hur besökarna såg ut på lördag då konventet öppnade för allmänheten – alla åldrar, från så många olika delar av världen, så mycket mera mångfald. Här kommer ett konstruktivt förslag:
-Ett ungt perspektiv! Ge möjlighet för unga och ideella krafter att höras mer. Ge någon ung organisation uppdrag att göra programpunkter, vara med i programsättning etc. viktigt att deltagandet subventioneras av Folk o kultur då de ofta inte har mycket pengar. Upplåt en stor monter på mässtorget åt unga organisationer och bjud in dem aktivt.
-Bredare publik, mer mingel och sociala tillställningar.

Vårt mål är att bli mera tvärsektoriella och vi jobbar på det kontinuerligt, men det kan bli bättre. Flera minder scener efterlyses också.
-Behöver bli mer tvärsektoriellt.
-Ett förslag till nästa år är att ha ett mingeltorg där en lyfter vissa frågor så folk kan mötas under ett visst innehåll.

Vi frågade också om det var något som överraskade och vi fick flera spännande svar.
-Ja mycket överraskad av den dåliga tillströmningen av folk. Vi hade större förväntningar.
-Lördagens publikströmning.
-Att det var så roligt!
-Att 2019 var så mycket proffsigare än 2018.
-Förbättringarna med utställartorget, här var det stor skillnad från förra året! Hörde några som sa att det var så trevligt och variationsrikt där nu så att de nästan hade svårt att slita sig och gå iväg på seminarier.

Folk och Kultur, ett av många seminarier, foto Jose Figueroa

Avslutningsvis en bra sammanfattning av vad Folk och Kultur är:
Det är en arena för nya och gamla möten med intressanta personer samt seminarier som uppdaterar om nuläge och framtiden. Att sedan få njuta av kulturen för att uppleva varför kulturen har ett egenvärde i sig ramar in Folk och Kultur till den färgrika tavla som skapar en enhet.

Jag ser Folk och Kultur som det största utvecklingsprojekt som jag någonsin har arbetat med – vilket är en härlig och diger utmaning. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för er som kommer och bidrar med ert engagemang, er konst, er vision, frågeställningar, erfarenheter och åsikter. Varmt välkomna igen 2020!”

Linde Sjöstedt, Projektledare

2019-02-03
”Folk och Kultur är en fantastisk resa för våra tre medlemsorganisationer, Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Ett samarbete som började med en utökat samverkan, genom debattartiklar, seminarier i Almedalen, uppvaktningar av ministrar och departement blev någonting mycket mera.

Vi har mött stora utmaningar, inspirerande möten och stark utveckling. Det som 2016 var en idé, en dröm om en arena och mötesplats för den regionala konsten och kulturen förverkligas för andra gången denna vecka. Folk och Kultur håller på att utvecklas till Sveriges viktigaste kulturpolitiska arena. Det är ni – alla 67 medlemsorganisationer som står bakom Folk och Kultur och Kulturlyftet – Kultur i hela landet.

Flera av er medverkar och engagerar er i år – ett stort TACK till er och jag är också mycket glad över att alla tre medlemsorganisationer finns representerade på Utställartorget, alla fyra dagarna.

2018 var det 100 arrangörer, 2019 är det fördubblat. Antalet programpunkter har ökat från 200 till 300 i år. Folk och Kulturs plattform engagerar människor att skapa, berätta, reflektera och debattera tillsammans. En fantastisk mosaik av uttryck, åsikter och hårt arbete. Årets programpunkter vittnar om kulturdebattens kraft och nödvändighet. Det är bra, ett land som vill utvecklas, bygga framtidstro och vara attraktivt behöver satsa strategiskt på kultur.

Jag hoppas att ni som arrangörer är lika stolta som jag över detta gensvar och att vi gemensamt fortsätter att bygga Folk och Kultur så att det blir en självklar arena. En mötesplats som lever upp till alla medlemmars behov men också många andras inom kulturvärlden. Jag hoppas att många av våra styrelser kommer och tar del, att ni chefer passar på och har era nätverksträffar och att många från olika personalgrupper kan komma och få möta kollegor och få en riktigt härlig kompetensutveckling – här finns mycket att ta del av!

Varmt välkomna till Folk och Kultur!”

Linde Sjöstedt, Projektledare

2018-12-12
”Hösten har gått med expressfart och nu är det inte lång tid kvar till Folk och Kultur 2019.
Intresset är lika stort, ja till och med större än förra gången. Konventet har ökat från 100 arrangörer till över 150 arrangörer. Det är fantastiskt roligt och innebär att vi har ett mycket intressant program att bjuda på. Det är en mosaik av brännande aktuella och eviga frågor varvat med konstnärliga inslag och kulturupplevelser – du kan själv gå in på Folk och Kulturs hemsida och botanisera!

Seminarium på Folk och Kultur 2018, foto José Figueroa

Efter valet har vi en ny mandatperiod och många nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid i kommun, region och riksdag. Vi hoppas att det politiska läget kommer att klarna och att vi den 6 – 9 februari kommer att ha en regering och en kulturminister tillsatt…

För alla nyvalda kulturpolitiker arrangerar Folk och Kultur i samverkar med SKL seminariet ”Uppdrag: Kulturpolitik”. Det är ett seminarium om rollen som politiker och samtal om det kulturpolitiska fältets förutsättningar, möjligheter och heta frågor. Tipsa gärna alla nya förtroendevalda i era nämnder att komma till Eskilstuna i februari och få en otroligt bra introduktion till konsten, kulturen och politiken.

Samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner kommer till Folk och Kultur och berättar om respektives partis kulturpolitiska program. Däremot har det varit omöjligt att få loss partiledarna. Men med tanke på det politiska läget i landet så tycker jag att det bra att de har fokus på att få till en regering och en statsminister. Vi får återkomma med inbjudan när regeringsfrågan har löst sig.

Stefan Löfvén sände en hälsning, Folk och Kultur 2018, foto José Figueroa

Du möter arrangörerna Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i var sin monter på Utställartorget. Många av våra 67 medlemsorganisationer arrangerar föreställningar, konserter, workshops och seminarier.  I Örebro har till exempel länsmusiken, länsteatern och länsmuseet gått samman och arrangerar ett idéseminarium om värdet av stabila kulturinstitutioner och deras betydelse för det friakulturlivet och det övriga samhällslivet.

Hur är läget i landet? Fjärmar sig stad och landsbygd från varandra? Det är flera seminarier på detta tema från olika vinklar. Kulturen i samverkan? Samverkansmodellen!

Diskussionen om principen ”armlängds avstånd” fortsätter. Hur gör man som politiker när man har ansvar och ska sätta ramar utan att mangår in och styr det konstnärliga innehållet? Hur förhåller man sig som konstnärlig chef till utmaningen att omvandla politiskt uppdrag och många önskningar till konstnärligt arbete?

Kulturministern på Folk och Kultur 2018, foto José Figueroa

Konsten, kulturen och bildningen är fundament för demokratin och det fria ordet. Public Service är också en grundbult i detta sammanhang. Vi kan stolt presentera att Cilla Benkö vd för Sveriges Radio och Hanna Stjärne vd för Sveriges Television kommer att ge oss varsin keynoteföreläsning på Utställartorgets stora scen. Missa inte det!

Nytt för i år är att Folk och Kultur har ett nordiskt spår, Nordiska Ministerrådet, Kulturanalys Norden, Norska Kulturrådet med flera är med och arrangerar seminarium. På Utställartorget har vi en nordisk Paviljong – Folk och Kultur hälsar alla våra nordiska grannar extra välkomna, vi är mycket nyfikna på vad som händer i Nordens alla länder – både kulturpolitiskt och konstnärligt.

Varmt välkommen! Skynda dig att anmäla dig, boka hotell och missa inte Folk och Kulturs Fest – biljetterna har en strykande åtgång!”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
073-709 28 88

Folk och kulturs hemsida


 

2018-10-23
”Förberedelserna inför Folk och Kultur pågår för fullt. Många vill arrangera seminarier, workshops och kulturprogram även i år, trycket har varit högt. Tack till alla som redan har skickat in förslag. Flera har bett om förlängd anmälningstid. Självklart! Vi flyttar nu fram sista anmälningsdagen till den 5 november.

Folk och Kultur 2019 är en plattform där vi bjuder in brett för samtal om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vem blir kulturministern som vi vill bjuda in? Vilken regering får vi? Om de finns på plats den 6 – 9 februari lovar vi att känna dem på pulsen för att få besked om vilken kulturpolitik de kommer att föra. Vi premierar tvärsektoriella möten, överraskande möten mellan konst och politik, regionala och lokala perspektiv, vi välkomnar flera genrer och även det nordiska 2019.

Programmet presenteras den 20 november – så ännu gäller early bird-priser för dig som är beslutsam! Nytt för i år är att på lördagen är det fri entré till allt för alla och du som representerar en ideell förening får rabatt på deltagandet. I övrigt har vi samma priser som förra året.

Tack vare den konstruktiva feedback vi har fått från er efter första genomförandet av Folk och Kultur så kan ni nu ta del av några av de förbättringar som ska göra konventet 2019 till en ännu bättre mötesplats.

Ni får möta de besökare som är mest intressanta för er genom att onsdag – fredag är branschdagar och lördagen är riktad till allmänheten. Årets område är mer fokuserat och koncentrerat genom att alla seminarier och workshops sker i Munktellområdet. Kortare avstånd och fler människor på mindre yta öppnar upp för spontana möten.

Mer rörelse på Utställartorget, för att få ett dynamiskt flöde och mer energi på Utställartorget kommer scenen i år användas till publikdragande seminarier. Mitt på torget kommer det även finnas ett riktigt bra café som blir en mötesplats för alla.

Det är lättare för er som utställare att rikta era resurser och förverkliga er strategi. Vill ni bara delta under branschdagarna (onsdag – fredag) går det bra. Vill ni nå allmänheten ställer ni ut på lördag. Ni kan självklart också ställa ut alla fyra dagarna.

Kortare lunchköer, mättare och gladare deltagare. I år kan ni förköpa lunchkuponger när ni anmäler er som gäller till Västra Porten i Stiga Sport Arena. Hela övervåningen kommer att förvandlas till restaurang och lounge. Utbudet av kaffe kommer att utökas till varje konferenssal.

Träffa, samtala och interagera mera – Elite Stadshotell är Folk och Kulturs nya vattehål, med specialpriser i baren för deltagare blir det en naturlig mötesplats. Onsdag kväll kan ni mingla här och på torsdag kväll blir det Folk och Kulturs stora Fest med livemusik och dans. Glöm inte att anmäla er!”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
073-709 28 88

Vill du anmäla dig? Just nu har vi rabatt på priset / early bird-priser. Klicka här.
Vill du arrangera ett seminarium eller workshop? Klicka här.
Vill du arrangera ett konstnärligt inslag? Klicka här.
Vill du medverka på Utställartorget? Klicka här.

Se gärna ett inslag om Folk och Kultur med Länsteatrarnas ordförande Åsa Kratz i SVT Sörmland här (Från 24 okt 2018, 4 min in i inslaget).


2018-09-12
”Anmälan av seminarier, workshops och kulturprogram till Folk och Kultur 2019 har öppnat! Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsorganisation arrangerar återigen Folk och Kultur i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland. Boka in den 6 – 9 februari 2019 redan nu!

Om du anmäler dig innan 19 november erbjuder vi Early Bird-priser på alla deltagarpass. Du får tillgång till hela konventet som kommer innehålla bland annat seminarier, workshops, föreställningar och ett utställningstorg. Här hittar du information om hur du anmäler dig till konventet. Priserna är oförändrade sedan förra året, förutom att ideella föreningar har rabatt och att det kommer vara fri entré hela lördagen. Medlemmar i Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd har samma medlemsrabatt som förra året. Varmt välkommen med din anmälan!

Precis som förra året kommer det att finnas möjlighet att arrangera seminarier, workshops, kulturprogram samt att vara en del av utställartorget. Här hittar du mer information om villkor för medverkan. Sista anmälningsdag för arrangemang är 22 oktober.

Tillsammans vill vi se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen både på ett regionalt och lokalt plan. Vi vill se satsningar som stärker ett livskraftigt kulturliv som i sin tur stärker utvecklingen av samhället, demokratin, mångfalden, välfärden och tryggheten. Bildning, kultur och demokrati är oskiljaktiga, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati.

Valet är helt färskt och vi har ännu inte sett en regeringsbildning. Men till Folk och Kultur 2019 bör alla vara på plats, statsministern, kulturministern, landsbygdministern, näringsministern med flera. Vi kommer återigen att bjuda in samtliga riksdagspartier och be dem presentera vad de har för kulturpolitisk ambition utifrån det nya parlamentariska läget.

Varmt välkomna att medverka i 2019 års upplaga av Folk och Kultur!”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
073-709 28 88


Foto José Figueroa

2018-02-14

”Historiens första Folk och Kultur är nu över och efter fyra lyckade dagar är vi överväldigade över den respons konventet har fått. Vi är glada att berätta att Folk och Kultur kommer bli ett årligt återkommande konvent.

Folk och Kultur har fått ett fantastiskt genomslag och det gensvar konventet har mött har varit över all förväntan. Med 2000 besökare och 260 programpunkter har Folk och Kultur blivit en plattform för det tvärsektoriella mötet och det breda samtalet om kulturens roll i den politiska debatten.

”Jag vill ge en eloge till konventet Folk och Kultur och alla som bidrar till det stora engagemanget för samtalen om kulturens möjligheter i Sverige.” – Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stort tack till alla som varit med och möjliggjort det första Folk och Kultur. Tack till alla arrangörer, medverkande och besökare. Tack till Eskilstuna och Sörmland som har stått som värdar för detta stora kulturpolitiska konvent. Utan alla er – inget Folk och Kultur.

Åsa Kratz, foto Ulf Aneer

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

Vi ses igen i Munktellstaden, Eskilstuna 6-9 februari 2019!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige
Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur


Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kan du ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.


Triss i ordföranden: Nina Björby, Yvonne Hagberg och Åsa Kratz

Idén om ett kulturpolitisk konvent för den regionala scenkonsten väcktes 2016 – i ett samarbete mellan Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige. Tre år senare är Nina Björby, Yvonne Hagberg och Åsa Kratz och deras 66 medlemsorganisationer värdar för en helt ny arena för den regionala konsten och kulturen – en mötesplats för dialog, debatt och diskussion.

På det första Folk och Kultur 2018 fick 155 arrangörer och över 230 programpunkter plats i programmet under 4 fullspäckade dagar. Förutom seminarier, samtal och debatter bjöds det på scenkonst, konserter, cirkus, mim, stand up, dans, visor, musikteater, film, foto… Till det stora utställartorget med fri entré var alla välkomna.

Foto José Figueroa

 


De politiska partierna i Sveriges Riksdag bjöds till Folk och Kultur för att berätta vad just deras kulturpolitiska vision är. Alla de åtta partierna var representerade. Dessutom tackade tre partiledare ja till att komma; Isabella Lövin (mp) vice statsminister och biståndsminister, Annie Lööf (c) partiledare och Ulf Kristersson (m) partiledare.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) invigde det första Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 februari kl 18:30. Alice Bah Kuhnke medverkade också  i flera seminarier under onsdagen och i ett samtal med Isabella Lövin på Utställartorget kl 17.50–18.20 – med fri entré.

—————————————–

Folk och Kultur – den viktigaste kulturhändelsen 2018!

Läs de senaste nyheterna från Folk och Kultur här.

Mer information finns på hemsidan www.folkochkultur.seSe ett smakprov av Folk och Kultur när  det kulturpolitiska konventet presenterades på Kultur i Almedalen i början av juli 2017:

PRESSRÖSTER:

Debattartikel om Folk och Kultur publicerad  i Dalademokraten 2017-01-22

”Folk och kultur ska vara en bred samlingsplats” DN 2017-02-21

”Sverige får nytt årligt kulturkonvent”, SVT 2017-02-21

”Männen måste möta kulturen”, Norran 2017-02-24

Gör kulturen till en valfråga, Fria Tidningen 2017-11-23

Folk och Kultur ny plattform, E Folket 2018-01-04

23 teatrar spelar samma pjäs samtidigt i protest” DN, 2018-01-23

Finns ett behov att lyfta konstens roll i samhället” SvD 2018 – 01-29

Kan hela Kultursverige leva? P1 Kultur | 2018 -02-08

”Glöm inte kulturen i valet” Värmlands Folkblad | 2018 -02-09

Presskonferensen sätts upp i hela Sverige” Kulturnytt |2018 -02-09

Folk och kultur drar igång i Eskilstuna” P4 Sörmland | 2018-02-07

EU-kommissionären: ”Kultur kan bidra till social integration” DN |  2018 -02-08

Alice Bah Kuhnke: ”Vi måste hålla auktoritära krafter stången”DN | 2018 -02-08

Ulf Kristersson sågas efter insatsen i Eskilstuna” ekuriren | 2018 -02-08

Inslag om Folk och Kultur med Länsteatrarnas ordförande Åsa Kratz i SVT Sörmland här (Från 24 okt 2018, 4 min in i inslaget).

”Folk och Kultur förändras efter premiäråret” P4 Sörmland | 20 nov 2018

”Jämställdhet i fokus på Folk och kultur” Sydöstran | 20 nov 2018

Kan hela Kultursverige leva? P1 Kultur | 2018 -02-08

”Glöm inte kulturen i valet” Värmlands Folkblad | 2018 -02-09

Presskonferensen sätts upp i hela Sverige” Kulturnytt |2018 -02-09

”Nu invaderas Eskilstuna av kultur” Eskilstuna Kuriren| 5 jan 2019

”Folk och Kultur drar igång – hör vad du inte får missa” SVT Sörmland 6 feb 2019

”Folk och kultur öppnar” SR P1 |  6 feb 2019