Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige har skrivit en debattartikel som handlar om att krisen inte är över för kulturen, trots att vi anar slutet av pandemin. Den 13 november publicerades debattinlägget i Dalademokraten.

”Alla goda krafter måste nu till för att skapa förutsättningar för den regionala scenkonsten. Coronapandemin har på många sätt tvingat kulturskapare till att bli mer kreativa, men inte desto mindre så har den gjort att våra möten med kulturen har minskat kraftigt på grund av de restriktioner som pandemin tvingade oss till.

Eftersom det har varit så tyst bland våra kulturinstitutioner under nästan två år så har det inte enbart lett till ett kulturellt, utan även ett demokratiskt underskott. Varje teaterföreställning, varje konstupplevelse och musikupplevelser ger förutsättningar till samtal i vitt skilda frågor. Vår uppfattning är att den fria kulturen både ska underhålla och konfrontera oss med svåra frågor, vilket är en viktig del i att föra ett demokratiskt samhälle framåt.

Det finns sätt att hämta igen det demokratiska underskottet, bland annat genom att våra länsteatrar får möjlighet att betala igen det som kan kallas ett kulturellt underskott. För att detta ska kunna vara möjligt så måste det finnas en ekonomisk långsiktighet och ett engagemang från politiken.

Under pandemin visade stat, regioner och kommuner ett mycket stort intresse för kulturen, det största sedan lång tid. Många fick medel för att kunna överleva, men nu är det viktigt att det finns förutsättningar för att kunna fortsätta och att länsteatrarna ges möjlighet att ta igen det som de inte kunnat göra under pandemin. Spela teater!

Idag spelar länsteatrarna för fullt! Dock har de helt olika förutsättningar. Den totala regionala kulturen är kompensatorisk för att kunna nå ut till våra regioners alla kommuner som kanske själva inte klarar av det ekonomiskt. Det ger möjlighet för den lokala och regionala scenkonsten att vara nära människorna, även dem som inte bor i en storstad. Våra länsteatrar berättar skeenden av lokala företeelser och händelser som bekräftar och synliggör människorna och deras vardag, var de än befinner sig. Vilket i sig är en viktig demokratisk uppgift. Därför är det särskilt viktigt för den nationella politiken att ge ett starkt stöd till regionernas kulturverksamheter. Nu måste även fortsättningsvis den nationella politiken förstå att vi utöver sjukvård, skola och omsorg behöver ett starkt kulturliv i hela landet för att vi inte ska få ett Sverige som förlorat greppet om demokratin.

Vi förstår vårdskulden, men vi är mycket oroade över hur uppstarten av kulturell verksamhet nu skall klaras på ett liknande sätt. Att satsa statliga medel på kulturen gör vi inte bara för kulturens egen skull, utan för att vi tror på, och satsar på, ett öppet samhälle. Länsteatrarna i Sverige välkomnade det budgetförslag som regeringen föreslog avseende de permanent höjda anslagen till kultursamverkansmodellen, men det behövs fortfarande en långsiktig plan för hur den regionala kulturen ska finansieras i framtiden. Detta för att konst och kultur har stor betydelse för utvecklingen av samhället.

Kulturen skapar arbetstillfällen och stärker en kommuns eller regions attraktivitet. Vi ser dock en risk när politiker i alltför stor utsträckning ser kulturen som enbart en ”nytta” och lockas till att lägga sig i innehållet. Vi förutsätter även att politiken vågar ta ställning för den fria kulturen och för de fria kulturutövarna. Detta gör vi för att det finns andra hot än de rent ekonomiska mot öppenhet och demokrati i vårt land.”

Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige

Robert Uitto (S) ordförande

Lena Carlbom (C) vice ordförande

Martin Hedqvist (S) ledamot

Paul Lindvall (M) ledamot

Yvonne Rock ledamot

Niklas Hjulström teaterchef Västmanlands teater

Mia Ringblom Hjertner teaterchef Oktoberteatern

Karl Seldahl konstnärlig ledare Estrad Norr

Thomas Sundström teaterchef Länsteatern på Gotland

 

Läs debattartikeln i Dalademokraten här.

Bilden ovan: Länsteatern på Gotland tog sitt ansvar under pandemin, spelade för åtta i salongen våren 2020. Foto Anna Ericsson.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.