Länsteatrarna i Sverige har idag, fredag den 21 augusti, har lämnat ett brev till kulturministern efter förmiddagens presskonferens gällande publikrestriktionerna inom kultur- och idrottsbranschen.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar  bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. – Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

———————————————

Stockholm 21 augusti 2020
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Till kulturminister Amanda Lind

Länsteatrarna i Sverige ser positivt på de nyheter som regeringen idag meddelade gällande förberedelse av förändringar gällande förordning, samt det krisstöd som förvänts tilldelas kultursektorn förutsatt att förhandlingarna med stödpartierna går igenom. Vi ser detta som en stark symbolisk handling och att man från regeringens och stödpartiernas sida tar kulturen på allvar.

Vi vill framföra att Folkhälsomyndighetens arbete med att justera rekommendationerna för publika arrangemang bör ske i samarbete med länsteatrarna där vi kan bidra med inspel från vår erfarenhet och kompetens. Detta på grund av att många av de regionala teatrarna har begränsade utrymmen till skillnad från exempelvis idrottsarenor. Teatrarna är däremot väldigt villiga att anpassa sina verksamheter efter rekommendationer, men taket för det begränsade antalet personer i publiken måste få övergå 50 personer.

Vad det gäller de 1,5 miljarder kronor i extra krisstöd till kulturen så måste även dessa nå de regionala kulturverksamheterna. Detta då dessa står för en viktig del av den kulturella infrastrukturen. De bidrar till att säkra kvalitativ kultur oavsett var man än bor samt skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare i hela landet.

Kontakta oss gärna för mer information under hand.

Vänligen,
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070–9627364

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.