Länsteatrarna i Sverige har idag, fredag den 21 augusti, har lämnat ett brev till kulturministern efter förmiddagens presskonferens gällande publikrestriktionerna inom kultur- och idrottsbranschen.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar  bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. – Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

———————————————

Stockholm 21 augusti 2020
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Till kulturminister Amanda Lind

Länsteatrarna i Sverige ser positivt på de nyheter som regeringen idag meddelade gällande förberedelse av förändringar gällande förordning, samt det krisstöd som förvänts tilldelas kultursektorn förutsatt att förhandlingarna med stödpartierna går igenom. Vi ser detta som en stark symbolisk handling och att man från regeringens och stödpartiernas sida tar kulturen på allvar.

Vi vill framföra att Folkhälsomyndighetens arbete med att justera rekommendationerna för publika arrangemang bör ske i samarbete med länsteatrarna där vi kan bidra med inspel från vår erfarenhet och kompetens. Detta på grund av att många av de regionala teatrarna har begränsade utrymmen till skillnad från exempelvis idrottsarenor. Teatrarna är däremot väldigt villiga att anpassa sina verksamheter efter rekommendationer, men taket för det begränsade antalet personer i publiken måste få övergå 50 personer.

Vad det gäller de 1,5 miljarder kronor i extra krisstöd till kulturen så måste även dessa nå de regionala kulturverksamheterna. Detta då dessa står för en viktig del av den kulturella infrastrukturen. De bidrar till att säkra kvalitativ kultur oavsett var man än bor samt skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare i hela landet.

Kontakta oss gärna för mer information under hand.

Vänligen,
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070–9627364

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.