Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige och Länsmusikens samarbetsråd inbjuder till dialogmöte för styrelsemedlemmar i medlemsorganisationer

Kulturen och kulturpolitiken, och därmed scenkonsten, har på senare år fått en allt mer central plats i samhällsdebatten. Regional utveckling, samverkan mellan staten och landstingen i frågor som rör kultur och en ny statlig kulturpolitik skapar nya arenor för frågor som innefattar scenkonst. Samtidigt visar en rapport Svensk Scenkonst presenterade i våras att medlemsföretagen har fått bredare uppdrag som ska lösas inom samma ekonomiska ramar som tidigare. De frågor en styrelse har att hantera blir alltmer komplexa – scenkonstinstitutionens roll vid regional samverkan, arbetsgivarpolitiska frågor och alternativa finansieringsformer är några utmaningar.

För att utveckla och stärka dialogen kring scenkonstorganisationernas viktiga frågor samverkar Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige och Länsmusikens samarbetsråd genom att ordna dialogmöten för styrelsemedlemmar i våra medlemsorganisationer.

Vi erbjuder nu två nya tillfällen att mötas:
• Växjö 14 oktober – i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Blekinge
• Sundsvall 16 oktober – i samarbete med Scenkonstbolaget

Alla styrelseledamöter är välkomna och vi vill uppmuntra till att så många som möjligt i varje styrelse deltar, för att möjliggöra att samtalen kan fortsätta i de enskilda styrelserna.

Syftet med dagen är att lyfta fram och diskutera angelägna branschfrågor och styrelsens roll, att dela med oss av utmaningar, identifiera frågor att samlas kring och att skapa förutsättningar för framtida samverkan.

Glöm inte att sprida informationen till alla ledamöter i er styrelse!

Välkommen!
Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst
Thomas Ohlsson, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Lars Kallsäby, ordförande Länsmusikens samarbetsråd

Ramtider för programmet:
Vi samlas från kl. 9.30 och kör igång kl. 10. Programmet håller på till kl. 17 med avbrott för gemensam lunch.
Efter avslutat program bjuder våra värdar i Växjö och Sundsvall på en buffé där vi får fortsatta möjligheter att samtala.

I Växjö den 14 oktober bjuder Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Blekinge därefter in till föreställningen Villande Mo kl. 19-21.

Observera att varje deltagare behöver anmälas via bifogad länk med en unik mailadress.
Länk anmälan Växjö 14 oktober
Länk anmälan Sundsvall 16 oktober

Vi behöver ha er anmälan senast 4 september.

Arrangemanget är kostnadsfritt då alla samverkande organisationer och värdar delar på de kostnader som uppstår.

För frågor vänligen kontakta:
Helena Faxgård, kommunikationschef, Svensk Scenkonst
tel: 08-440 83 73, helena.faxgard@svenskscenkonst.se

Linde Sjöstedt, samordnare Länsteatrarna i Sverige,
tel 073-709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.